Liikkumisen ohjaus vantaalaisissa yrityksissä

Hankkeen aikana Vantaan kaupunki käynnistää kestävän työmatkaliikkumisen edistämistyön ja pilotoi uudenlaisia työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamalleja. Tavoitteena on selkeyttää kaupungin roolia työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa ja tunnistaa Vantaan kaupungille soveltuvia toimintamalleja jatkoa varten.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-
Budjetti
45 000 €

Vantaankosken asema

Liikkumisen ohjausta kaupungin ja yritysten yhteistyönä

Vantaalla on käynnissä Liikkumisen ohjaus vantaalaisissa yrityksissä -hanke, jota rahoittaa Traficom. Liikkumisen ohjaus tarkoittaa kestävän liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä.

Hankkeen aikana (1.4.-31.12.2022) selvitetään mitä kaupunki voi tehdä tukeakseen alueella toimivien yritysten ja muiden työnantajien kestävän liikkumisen toimia. Tavoitteena on selkeyttää kaupungin roolia työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa ja tunnistaa Vantaan kaupungille soveltuvia toimintamalleja jatkoa varten. 

Hankkeen aikana toteutetaan yritysten liikkumisselvityksiä, järjestetään koulutusta liikkumissuunnitelman laatimisesta, kartoitetaan ja kootaan yrityksille suunnattuja kestävän liikkumisen palveluita ja viestitään yrityksille suunnatuista palveluista. Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori Vantaan kaupungilta ja hankkeen tukena hyödynnetään konsulttipalveluita Ramboll Finland Oy:ltä.

Kestävän työmatkaliikkumisen monet hyödyt

Yrityksille ja muille työnantajille kestävä työmatkaliikkuminen ei ole pelkästään yritysvastuullisuutta, vaan tuo mukanaan myös suoria taloudellisia ja terveydellisiä hyötyjä. Kestävän työmatkaliikkumisen edistäminen myös lisää turvallisuutta ja työhyvinvointia, parantaa organisaation imagoa ja työnantajamielikuvaa sekä luo viihtyisyyttä työyhteisöön.

Hyödyllisiä materiaaleja ja vinkkejä työnantajille löytyy muun muassa Fiksusti töihin ja Liikkuva työelämä -hankkeiden verkkosivuilta.

Taustalla Vantaan resurssiviisauden tiekartta

Vantaan kasvihuonekaasupäästöistä 36 % aiheutuu liikenteestä. Vantaan liikennebarometrin 2020 mukaan 41 % vastaajista kulkee päivittäiset matkat henkilöautolla (v. 2016: 42 %) ja 29 % joukkoliikennevälineillä (v. 2016: 28 %). Kulkumuotojakaumassa ei ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia ja henkilöauto on edelleen tavallisin kulkuväline.

Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartassa yhtenä tavoitteena on kestävän liikkumisen edistäminen, jota tukee tiivistyvä ja vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varteen kehittyvä kaupunkirakenne. Tavoitetta edistäviä toimenpiteitä ovat mm. Vantaan ratikan suunnittelu, liityntäpysäköinnin kehittäminen, vaihtoehtoisten käyttövoimien huomioiminen kaupunkisuunnittelussa, joukkoliikenteen sähköistyminen, pyöräliikenteen laatukäytävät ja pyörien pysäköintihallit sekä matkaketjujen ja hinnoittelumallien kehittäminen. 

Hankkeen materiaaleja ja tuotoksia

Lataa tästä liikkumiskyselyn runko ja toteuta pohjana oman organisaation kyselyn toteuttamisessa:

Lisätietoja

Jari Viinanen

Ympäristöpäällikkö
jari.viinanen@vantaa.fi