Kestävää työmatkaliikkumista kaupungin ja yritysten yhteistyönä – Vantaa kutsuu työnantajat mukaan kehitystyöhön

Uutinen

Vantaalla on käynnistynyt liikkumisen ohjauksen hanke, johon toivotaan mukaan alueella toimivia yrityksiä! Hankkeen aikana kartoitetaan mitä kaupunki voi tehdä tukeakseen yritysten ja muiden työnantajien kestävän liikkumisen toimia.

Vantaan kasvihuonekaasupäästöistä 36 % aiheutuu liikenteestä. Liikennebarometrin mukaan 41 % vantaalaisista kulkee päivittäiset matkat henkilöautolla.

Kestävä työmatkaliikkuminen ei ole pelkästään yritysvastuullisuutta, vaan tuo mukanaan myös suoria taloudellisia ja terveydellisiä hyötyjä. Sen edistäminen lisää turvallisuutta ja työhyvinvointia, parantaa organisaation imagoa ja työnantajamielikuvaa sekä luo viihtyisyyttä työyhteisöön.  

Keväällä 2022 Vantaalla käynnistettiin liikkumisen ohjauksen hanke, jota rahoittaa Traficom. Hankkeen aikana (1.4.-31.12.2022) käynnistetään kestävän työmatkaliikkumisen edistämistyö Vantaalla ja pilotoidaan uudenlaisia työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamalleja. Liikkumisen ohjaus tarkoittaa kestävän liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Hanke on jatkoa Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö -hankkeelle, mutta rajautuu teemaltaan kestävään työmatkaliikkumiseen ja erityisesti liikkumisen ohjauksen keinoihin. Tavoitteena on selkeyttää kaupungin roolia työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa ja tunnistaa Vantaan kaupungille soveltuvia toimintamalleja jatkoa varten.  

Pilottialueena Vantaankoski  

Hankkeen pilottialueeksi on valittu Vantaankosken aseman seutu, mutta myös muualla Vantaalla toimivat yritykset voivat osallistua hankkeen aikaiseen yhteistyöhön. Pilottialueen tarkoituksena on tunnistaa hyvät joukkoliikenneyhteydet omaavan työpaikka-alueen erityispiirteitä. Samalla kannustetaan alueella toimivia yrityksiä ja muita työnantajia hyödyntämään liikkumisen ohjauksen keinoja osana omaa toimintaa. Hankkeen aikana yritysten on mahdollista osallistua muun muassa liikkumisselvityksiin ja kestävän liikkumisen palveluiden esittelytilaisuuteen sekä toimia kestävän työmatkaliikkumisen vaikutusten arvioinnin kohdeyrityksenä.  

Vantaankoskella toimiville yrityksille tarjottiin huhtikuussa mahdollisuutta osallistua Rambollin toteuttamaan liikkumiskyselyihin, jonka tulokset jäävät yritysten käyttöön. Samalla kaupunki sai tietoa alueen työmatkaliikkumisesta. Liikkumiskyselyn toteuttamisesta kuullaan 25.8. aamuwebinaarissa: Liikkumiskyselyn toteuttaminen yrityksissä - Vantaan kaupungin etäaamukahvit

Tulossa syksyllä  

Hankkeen aikana kartoitetaan ja kootaan yrityksille suunnattuja kestävän liikkumisen palveluita, joista viestitään yrityksille Business Vantaan kanavilla. Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia ja tapahtumia voi seurata hankkeen verkkosivuilta.  

Syksyllä järjestetään yrityksille suunnattu kestävän liikkumisen palveluiden esittelytilaisuus, jossa eri palveluntarjoajat voivat esitellä esimerkiksi yhteiskäyttöpyöriin, sähköajoneuvojen lataukseen ja työsuhdematkalippuihin liittyviä palveluita tai kertoa oman yritystarinan kestävän työmatkaliikkumisen kokeiluista ja sen hyödyistä.   

Syksyllä järjestetään myös avoin ja maksuton koulutus yrityksen liikkumissuunnitelman laatimisesta Rambollin toimesta. Myös Rambollin laatima on avoimesti yritysten saatavilla ja hyödynnettävänä.  

Lisää hyödyllisiä materiaaleja ja vinkkejä työnantajille löytyy muun muassa Fiksusti töihin ja Liikkuva työelämä -hankkeiden verkkosivuilta.  

Liikkumiskyselyrunko2022.docx(docx, 1.16 MB)

Kiinnostuitko yhteistyöstä?  

Hankkeen aikana voidaan tehdä joustavasti yhteistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa kestävän työmatkaliikkumisen teeman ympärillä. Ole yhteydessä pikimmiten!  

Lisätietoja

Heta Itämäki

Projektikoordinaattori
heta.itamaki@vantaa.fi