Puhua poristaan, liimaillaan lappuja, piirretään konsepteja, pidetään pitchaus-puheita. Välillä juodaan paljon kahvia ja cokista, syödään sämpylöitä, pullaa ja pizzaa.

Päivän lopuksi kaikki onnittelevat toisiaan: hyvin meni, tästä jatketaan eteenpäin.

Sellainen oli hackathon-päivä, jossa tiimit kehittivät konsepteja Vantaan Jokiniemeen rakennettavalle Oppimiskampukselle.

Hackathonissa kehitetään uusia konsepteja Jokiniemi oppimiskampuksen oppimisen taloin suunntteluun.

Hackathoniin osallistuminen on haastavaa mutta hauskaa.

Sisältö

Erityiskiitos järjestäjille, niin mahtavaa miten monenlaista apua oli saatavilla ja miten hienosti kaikki oli meitä varten järjestetty!

Anna Maskonen, Team Varia

Tikkurilan Jokiniemeen suunnitellaan uniikkia ammatillisen ja jatkuvan oppimisen superkampusta, jonka yhteisen toiminnan ideointiin on kutsuttu sen tulevia käyttäjiä: opiskelijoita, oppilaitoksia ja yrityksiä. Oppimisen talon tiloja, toimintaa ja sen rinnalle kehitettävää virtuaalista tilaa on kevään aikana ideoinut yli 100 opiskelijaa ja oppimisen asiantuntijaa.

Työpajoissa kerättiin 2000 ideaa, joita analysointiin ja jatkokehitettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämässä, koko päivän kestäneessä hackathonissa. Sen aikana kuusi tiimiä aloitti matkansa kohti lopullista kilpailua, joka huipentuu Heurekassa Big-Flash-hankkeen päätöstilaisuudessa jaettaviin palkintoihin.

Ajatuskivi-tiimi: Touko, Samuli Ahokas, Matti Keskinen

Ajatuskivi -tiimi kehittää oppimiskampus ratkaisua.

Kuva: Milja Veini

Ajatuskivi-tiimi aloittaa tarmokkaan työskentelyn tutustumalla työpajoissa kehitettyihin ideoihin ja pohtimalla mitä asioita he haluaisivat uudessa oppimisympäristössä parantaa verrattuna nykyisiin olosuhteisiin.

Aivan ensimmäiseksi syntyy idea alueelle sijoitettavasta pubista, joka olisi monella tavalla hyödyllinen oppimiskampuksen opiskelijoille, työntekijöille ja vierailijoille. Se toimisi kohtaamispaikkana, ja lisäisi kävijöiden määrää tuomalla alueelle myönteistä julkisuutta.

Tiimiläisillä on vielä kirkkaat muistot lukiossa opiskelemisesta. Heidän mielestään yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden yhteiset tilat hyödyttävät monella tavalla lukioiden ja ammattiopistojen opiskelijoita.

Erityisesti lukio-opiskelijat tarvitsevat enemmän tietoa siitä, minkälaisia töitä eri ammateissa tehdään ja millä aloilla on työpakkoja tarjolla.  Yhteistilat auttavat myös jatko-opintojen suunnittelussa, sillä palveluiden tuominen lähelle opiskelijoita helpottaa ajankohtaisen tiedon saamista.

Team Varia: Anna Maskonen, Elina Salo, Keijo Mikkonen

Team Varia osallistui Jokiniemi Oppimiskampus Hackathoniin

Kuva: Milja Veini

 

Vantaan ammattiopisto Varia lähetti kisaan työelämäpalveluiden vahvan asiantuntijatiimin, Team VarianHeille oppimiskampuksen kehittäminen on ajankohtainen asia, sillä suuri osa Varian opetuksesta tulee siirtymään uudelle kampukselle.

Työelämäpalveluiden kärkituote on oppisopimuskoulutus, jota voidaan järjestää 164 tutkinnossa. Laajasta valikoimasta on mahdollista räätälöidä erilaisia koulutuskokonaisuuksia monenlaisiin tarpeisiin.

Koulutuksen lisäksi kampuksella voidaan tarjota muitakin palveluja: projektiesittelyjä, opinnäytetyöntekijöitä, tietoiskuja, avointen ovien tapahtumia sekä yritys- ja opiskelijatilaisuuksia. Vantaan ammattiopiston monipuoliset palvelut tulevat olemaan kaikkien opiskelijoiden, työnhakijoiden, yritysten, yhteistyökumppaneiden ja työelämässä olevien oppijoiden käytössä.

Hackathonissa Team Varia kehittää timanttista konseptia, jossa tärkeintä on sen toteutettavuus. Idea tulee näkymään asiakkaille aivan uudenlaisena palvelukonseptina, josta hyötyvät kaikki kampuksella toimivat.

Varian tiimi onnistui olemaan sopivan innovatiivisia hackathon-ympäristön buustaamina, mutta emme kuitenkaan lähteneet keksimään yksisarvisia vaan jalat pysyivät maassa.

Elina Salo, Team Varia

Team Varia kehittää konseptiaan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat helposti löydettäviä ja saavutettavia palveluja. Tai ehkä voidaan puhua suorastaan tuuppaamisesta. Yritykset eivät aina havaitse tarvitsevansa tukea, mutta palveluihin tutustuttuaan huomaavat niiden hyödyttävän liiketoiminnan kehittämistä.

Usein kaikkein tärkeintä on kohtaaminen: moni hyvä idea syntyy keskusteluissa muiden asiantuntijoiden kanssa. Team Varian konseptin mottona voisikin olla: tule tuulettamaan ajatuksiasi hyvään kahviseuraan.

Palvelumuotoilija Olga Seppälä Jokiniemi Oppimiskampus Hackathonissa

Kuva: Milja Veini

Tilaisuuden palvelumuotoilija, Olga Seppälä, on tyytyväinen siihen, miten vauhdikkaasti hackathon lähti heti aamusta liikkeelle.

Hackathonin onnistumisen kannalta oleellista on, että osallistujat pääsevät heti työn tekemisen alkuun. Tänään kaikki ymmärsivät tavoitteet ja ryhtyivät heti työn touhuun, vaikka tehtävä saattoikin aluksi tuntua vaativalta.

Olga Seppälä, palvelumuotoilija

Hackathonissa kehitettävän konseptin on luotava toimiva ratkaisu kolmeen haasteeseen: oppimisen talon tilaratkaisuihin, oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön toimintamalliin sekä fyysisen tilan rinnalle rakennettavaan virtuaaliseen tilaan.

Palvelumuotoilijalle oppimiskampuksen kaltainen pitkä ja monipuolinen projekti on haasteellinen, koska sen toteuttamisessa muotoilijalla on oltava perustietoja niin monenlaisista asioista.  Muotoilijan on perehdyttävä hackathonin aiheen sisältöihin ainakin pinnallisesti. Lisäksi muotoilija on mukana tilaisuuden järjestelyissä, materiaalien hankkimisessa ja suunnittelemassa prosessin etenemistä. Tilaisuuden aikana on huolehdittava siitä, että kaikki kilpailijat pääsevät edistämään omaa ideaansa. On vastattava kaikkiin kysymyksiin, etsittävä puuttuvaa tietoa ja elettävä hetkessä tilaisuuden etenemisen rytmin mukaan.

Onnistuneen hackathonin toteuttamiseen tarvitaan kokonainen tiimi, jolla on jämäkkä ja määrätietoinen johtaja. Jokiniemi oppimiskampus hackathonin toteuttamista johtaa Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori  Antti Liljaniemi ja tukena on koko Big-Flash hankkeen organisaatio.

********

Jokiniemen oppimiskampus on Vantaan kärkihanke, jonka hankejohtaja on Ulla Boer. Hankkeen etenemistä voi seurata sen verkkosivuilta https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/oppimiskampus 

Oppimiskampus hackathonin toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoima Big-Flash -hanke, jonka osatoteuttaja on Vantaan elinkeinopalvelut.

Lisätietoja

Laila Bröcker
laila.brocker@vantaa.fi

 

 

 

 

Avainsanat

Business VantaaOppimiskampus

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Business Vantaa