Asiasana: Kehittäminen

Nouseva innovaatiokaupunki elää kansainvälisyydestä

Blogi Business Vantaa

Vantaan kaupungin elinkeinopäivä on merkittävä tapahtuma, jonne kokoontuu joka vuosi yrittäjiä, sidosryhmiä ja kaupungin yritys- ja koulutuspalveluista vastaavia virkamiehiä. Tänäkin vuonna vetovoimaiset puhujat, ajankohtaiset aiheet ja mielenkiintoinen ohjelma täyttivät salin innokkaalla yleisöllä

Korkea osaaminen

Koontisivu

Vantaan tavoitteena on lisätä merkittävästi korkean osaamisen työpaikkoja. Keskeistä on innovaatiotoiminta isojen ja pienten yritysten kesken. Myös osaajien hankinta ja maankäytön tarpeet ovat vahvasti esillä.

Tikkurilan tulevaisuuden oppimiskampus lämpiää ja viilenee hiilineutraalisti

Uutinen

Uuden suurkampuksen energiaratkaisuista halutaan resurssitehokkaita ja kestäviä. Vantaan kaupunki pohtii yhdessä energiayhtiöiden kanssa mahdollisia ratkaisuja.

Aviapoliksen suuralueen yritykset suhtautuvat koronakriisistä ja Ukrainan tilanteesta huolimatta tulevaisuuteen toiveikkaasti – osaavan työvoiman saatavuudessa kuitenkin haasteita

Uutinen

IRO Research toteutti Vantaan kaupungille Aviapoliksen suuralueen yrityksiä koskevan kyselytutkimuksen kesäkuussa 2022. Kyselytutkimuksessa selvitettiin Venäjän hyökkäyssodan seurauksena muodostuneiden lentokieltojen, pakotteiden sekä koronakriisin vaikutuksia alueen yritysten liiketoiminnalle ja

Aviapoliksen suuralue

Testbed-pilotti tuotti tärkeää tietoa ja referenssejä

Uutinen

Business Vantaan 6Aika Kaupunki kokeilualustana -hankkeen ensimmäinen yrityspilotti tuli maaliin kesäkuun lopussa ja saldo jäi selkeästi plussan puolelle. VTK Kiinteistöt Oy sai entistä syvällisempiä tietoja kiinteistöistään ja mittausteknologian osaaja Masinotek Oy puolestaan vakuuttavan

6Aika-kaupunkistrategia on osoittanut yhteistyön voiman

Uutinen

Suomen suurimpien kaupunkien Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen, monivuotinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia on tuottanut pysyvään käyttöön hyviä työkaluja, uusia toimintatapoja sekä luonut tiiviin yhteistyöverkoston.

Vantaa, Kerava ja Järvenpää kehittivät yhdessä tapoja toteuttaa ilmastotyötä yritysten kanssa

Uutinen

Vuoden kestäneessä ilmastoyhteistyöhankkeessa Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungit syventyivät kuntien ja yritysten väliseen ilmastoyhteistyöhön. Tietoa yritysten odotuksista yritysten ja kaupungin ilmastoyhteistyöstä kerättiin ensin kyselyn avulla, minkä jälkeen kaupungit pilotoivat eri

Pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminta ja -verkostot vahvistuvat avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

Tiedote

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatiokokonaisuus (HEVi) vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja. HEVin pohjana toimii valtion kanssa solmittu innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus, jonka puitteissa kaupungit luovat mittavan hankekokonaisuuden

Suunnitelmat osaamisen kehittämisen työkaluihin ovat nyt hyödynnettävissä

Uutinen

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kokeiltiin palveluiden automatisointia kehittämällä konsepti-ideoita nopeaan testaukseen. Ideoiden taustana olivat tarpeet ratkaista yritysten vastuullisen kasvun haasteita.

Tieto innostaa ja avaa uusia mahdollisuuksia – osaamisen kehittäminen on yritysten voimavara

Uutinen

Työelämän kiihtyvä muutostahti haastaa yrityksiä. Teknologinen kehitys ja koronapandemian kaltaiset yllätykset edellyttävät ketteryyttä ja muutoskykyä, jossa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön merkitys kasvaa. Business Vantaa -verkostosta löytyy apua myös osaamisen kehittämiseen.