Asiasana: Kehittäminen

6Aika-kaupunkistrategia on osoittanut yhteistyön voiman

Uutinen

Suomen suurimpien kaupunkien Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen, monivuotinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia on tuottanut pysyvään käyttöön hyviä työkaluja, uusia toimintatapoja sekä luonut tiiviin yhteistyöverkoston.

Vantaa, Kerava ja Järvenpää kehittivät yhdessä tapoja toteuttaa ilmastotyötä yritysten kanssa

Uutinen

Vuoden kestäneessä ilmastoyhteistyöhankkeessa Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungit syventyivät kuntien ja yritysten väliseen ilmastoyhteistyöhön. Tietoa yritysten odotuksista yritysten ja kaupungin ilmastoyhteistyöstä kerättiin ensin kyselyn avulla, minkä jälkeen kaupungit pilotoivat eri

Pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminta ja -verkostot vahvistuvat avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

Tiedote

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatiokokonaisuus (HEVi) vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja. HEVin pohjana toimii valtion kanssa solmittu innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus, jonka puitteissa kaupungit luovat mittavan hankekokonaisuuden

Suunnitelmat osaamisen kehittämisen työkaluihin ovat nyt hyödynnettävissä

Uutinen

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kokeiltiin palveluiden automatisointia kehittämällä konsepti-ideoita nopeaan testaukseen. Ideoiden taustana olivat tarpeet ratkaista yritysten vastuullisen kasvun haasteita.

Tieto innostaa ja avaa uusia mahdollisuuksia – osaamisen kehittäminen on yritysten voimavara

Uutinen

Työelämän kiihtyvä muutostahti haastaa yrityksiä. Teknologinen kehitys ja koronapandemian kaltaiset yllätykset edellyttävät ketteryyttä ja muutoskykyä, jossa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön merkitys kasvaa. Business Vantaa -verkostosta löytyy apua myös osaamisen kehittämiseen.

Hei Vantaalla toimivat yritys! Pohdituttaako osaavan työvoiman löytäminen?

Uutinen

Kutsumme Teidät kuulemaan, mitä on meneillään Vantaan kaupunki kärkihankkeeksi valitussa Oppimiskampus -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja nostaa pitkäjänteisesti vantaalaisten osaamistasoa ja täten varmistaa yrityksille osaavan työvoiman saatavuus.

Vantaan innovaatiokilpailusta näkyvyyttä ja rahoitusta parhaille kaupunkikehittämisen ideoille!

Uutinen

Vantaan kaupunki rahoittaa 300.000 eurolla pieniä ja suuria kehitysprojekteja, joita vantaalaiset yritykset, järjestöt, oppilaitokset ym. toimijat sekä yksittäiset kaupunkilaiset ideoivat ja haluavat toteuttaa 2022 - 2023.

ILPO vie kohti vihreämpää Vantaata

Uutinen

Maaliskuussa päättyneen Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen (ILPO) ansiosta ymmärrys Vantaan kaupungin biojätevirroista ja raskaan liikenteen sujuvuudesta kasvoi.

Vantaan oppimiskampus on enemmän kuin osiensa summa

Uutinen

Vantaalaisen kiinteistökehittämisen kruununjalokivi on oppimiskampus, josta tulee myös uusien innovaatioiden kokeilutanner.

Avoimet haut

Sisältösivu

Ilmoitamme kaikki urbaaniin ruokaan ja rakennettuun ympäristöön liittyvät kokeilumahdollisuudet tällä sivustolla