Suunnitelmat osaamisen kehittämisen työkaluihin ovat nyt hyödynnettävissä

Uutinen

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kokeiltiin palveluiden automatisointia kehittämällä konsepti-ideoita nopeaan testaukseen. Ideoiden taustana olivat tarpeet ratkaista yritysten vastuullisen kasvun haasteita.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa on luotu uusia ratkaisuja pk-yritysten osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin on tuettu Vantaalla toimivien yritysten kehittymistä ja kiihdytetty vastuullista kasvua. Hankkeessa on kehitetty palveluita, jotka tukevat kasvua ja sosiaalista vastuuta.  

Hankkeen digitaalisten kokeilujen tulokset on nyt dokumentoitu toteutussuunnitelmiksi. Toteutussuunnitelmat sisältävät teknologisen kuvauksen sovellusaihiosta, joten niiden pohjalta voidaan käynnistää uusia kehityshankkeita.  

“Toivomme, että mahdollisimman moni yritys hyödyntää näitä sovellusaihioita. Digityökalut ovat vapaasti kehitettävissä, ja annamme niistä mielellämme lisätietoa”, kertoo projektiasiantuntija Lotta Alajoki.  

Tutustu digitaalisiin työkaluihin:

Osaamiskartoitus 

Osaamiskartoitus-portaali tekee näkyväksi työntekijän osaamisen, vahvuudet ja kehityskohteet. Lisäksi näkyvillä ovat yrityksen avoimet työpaikat. Portaali yhdistää osaajia avoimiin positioihin ja tukee näin sisäisiä urapolkuja sekä henkilöstön pysyvyyttä. 

Personal Digital Coach 

Personal Digital Coach tukee käyttäjän minäkyvykkyyden kehitystä ja osaamisen kehittämisen tavoitteiden saavuttamista. Minäkyvykkyys vaikuttaa kykyyn oppia uusia asioita, minkä vuoksi sitä seurataan PDC:n tekemien minikyselyiden avulla. 

Dashboard 

Idea Dashboardiin syntyi tarpeesta helpottaa yrityspalveluiden tuottamista tilanteessa, jossa palvelukenttä ja palvelutarpeet ovat moninaisia. Yrityksiä palvellaan muun muassa osaamisen kehittämisessä ja työvoiman hankinnassa. 

Chatbot  

Chatbot esikartoittaa yritysten teknisiä ja liiketaloudellisia haasteita keskustelubotin kanssa käytävän automatisoidun ja polkumaisen dialogin avulla. UKV-Botti auttaa muun muassa asiakashankinnassa ja mahdollistaa tarvelähtöisen ja kohdennetun asiakaskontaktoinnin.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen logot : Urbaania kasvua Vantaa, European union: European regional development fund, UIA: Urban Innovative actions

Lisätietoja

Lotta Alajoki

projektiasiantuntija
+35 843 827 2239  lotta.alajoki@vantaa.fi

Avainsanat

HankkeetKehittäminenBusiness VantaaDigitaalisuus