6Aika-kaupunkistrategia on osoittanut yhteistyön voiman

Uutinen

Suomen suurimpien kaupunkien Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen, monivuotinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia on tuottanut pysyvään käyttöön hyviä työkaluja, uusia toimintatapoja sekä luonut tiiviin yhteistyöverkoston.

Kaksi henkilöä istumassa puistossa.

6Aika on kaupunkistrategia, jonka puitteissa on toteutettu kymmeniä kaupunkikehittämiseen, työllisyyteen ja osaamiseen liittyviä hankkeita. Hankkeissa keskeisessä roolissa on ollut yhteistyö ja jokaisessa hankkeessa onkin ollut toteuttajia vähintään kahdesta kaupungista. Strategian perustana on toiminut kolme kärkihanketta: Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus.

Vuonna 2014 aloitettu strategia päättyy tämän vuoden heinäkuussa, mutta mukana olleiden kaupunkien mukaan työn tulokset näkyvät myös jatkossa. Osaamisen ja resurssien jakaminen, yhteisten toimintamallien luominen ja monipuoliset tavat tukea esimerkiksi yrityskenttää halutaan säilyttää.

"6Aika-strategia on tuonut paljon mahdollisuuksia tarkastella erilaisten kaupunkien toimintatapoja liittyen yritystoimintaan ja yrityksiin itseensä. Yrityksiä voidaan esimerkiksi ohjata toisen kaupungin palvelujen pariin, jos sillä on tarjota tälle liiketoiminta-alueelle sopivampia ohjelmia ja vahvuuksia", aloittaa Vantaan kaupungin elinkeinopalvelujen projektipäällikkö Susanah Aalto.

Keskinäisen luottamuksen syntyminen on koettu kaupungeissa tärkeäksi osaksi onnistumista. Aluerajoja on voitu hälventää ja parhaita resursseja hyödyntää yhteisesti.

"Suomi on pieni maa ja esimerkiksi yrityselämän palvelemisessa ei kannata tuijottaa kaupunkien rajoja, vaan löytää alueiden omia erikoisosaamisalueita ja vahvuuksia", kuvailee Sami Puttonen Business Tampereelta.

Kumppanuutta ja inhimillistä otetta

6Aika-kaupungeissa on koettu, että suurimpia oivalluksia strategiakauden aikana ovat olleet ihmisten merkitys ja yhteistyön voima – sekä kaupunkien välillä että yritysten kanssa. Turun kaupungin asiantuntijan ja projektipäällikön Anna-Mari Sopenlehto-Jokisen mukaan yhteistyön osalta on tapahtunut suuri mindsetin muutos.

"Kaupungit eivät ole aiemmin olleet yritysasiantuntijoita, joten olemme oppineet paljon minkälaista kumppanuutta voimme yritysten kanssa rakentaa. Samalla yritykset ovat voineet löytää myös keskinäistä kumppanuutta."

Myös Oulussa on todettu, että strategian myötä on voitu luoda uudenlaista eteenpäin vievää yhteistyökulttuuria.

"Tiiviissä vuorovaikutuksessa on ollut luontevaa tehdä jatkuvaa, keskinäistä benchmarkkausta ja arvioida toiminnan kehittämistä sen kautta", mainitsee avoimen innovaation palvelujen asiantuntija Liisa Pietikäinen Business Oulusta.

Kokeilukulttuuria ja kansainvälisyyttä

6Aika-strategiakauden jälkeen siirrytään kohti uusia toiminta- ja rahoitusmalleja ja mukaan saadaan esimerkiksi uusia kaupunkeja. Tärkeää kaikille kaupungeille on kuitenkin rakentaa tehdyn työn päälle.

"Yksi konkreettinen esimerkki tästä on se, miten kokeilukulttuuri on nyt saatu juurrutettua Suomeen. Meillä Vantaalla tämä toteutuu Testbed-toimintana, jossa toimijat voivat testata innovaatioitaan käytännössä", Aalto esittelee.

Paitsi toimintatapoja ja kulttuuria myös hankkeiden varsinaisia tuloksia halutaan hyödyntää pidempään. Hankkeiden hyvistä tuloksista voidaan ammentaa pitkään, mutta Puttosen mielestä negatiivisiakin tuloksia on syytä arvostaa oppimismielessä.

"Kokeilukulttuurin myötä on saatu rohkeutta ottaa riskejä ja opittu myös, mikä ei toimi, jotta voimme neuvoa seuraavia tekemään asiat toisin."

Laaja strategiakokonaisuus on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota. Yllättävänä on pidetty, että suuret kaupungit voivat kulkea yhteisiä tavoitteita kohti.

"Olemme kulkeneet pitkän matkan näitä tuloksia kohti. Strategian nyt päättyessä tunne on haikea, mutta toisaalta meillä on vahva luotto siihen, että ihmiset jatkavat töiden tekemistä yhdessä", Sopenlehto-Jokinen summaa.

Kaipaatko lisää tietoa: www.6aika.fi

 

 

Hanketta rahoittaa EU:n "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma".

Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (koordinaattori), Oulun kaupunki / Business Oulu ja Vantaan kaupunki

Kasvun ekosysteemit 2 : toimijoiden logot (Vantaa, Turku, Business Oulu. Uudenmaanliitto, 6Aika

Avainsanat

HankkeetBusiness VantaaKehittäminen