Etikett: Utveckling

Innovationsverksamheten och -nätverken i huvudstadsregionen förstärks opens in new window, links to another website

Meddelande

Helsingfors, Esbos och Vandas gemensamma innovationshelhet (HEVi) stärker huvudstadsregionens innovationsverksamhet och -nätverk. HEVI bygger på det ekosystemavtal om innovationsverksamhet som ingåtts med staten. Inom ramen för avtalet skapar städerna en omfattande projekthelhet för stadsutveckling

Webbplatsen Vantaa.fi förnyas 2021-2022

Nyhet

I projektet, som inleds i början av 2021, förnyas hela webbplatsens servicekoncept, layout och användargränssnitt. Innehållet kommer att omarbetas och webbplatsen kommer att bli mer sammanhängande. Ett annat viktigt mål är att förbättra tillgängligheten och den mobila användbarheten.