Klusteriyhteistyöllä kohti uuden ajan superkampusta Post Corona Proptech (PoCoProp)

Uutinen

Asiasanat

ToimitilatTyö ja elinkeinotYritykset

Korona on muuttanut maailmaa – ja pysyvästi. Työnteon, asumisen ja opiskelun rajat murtuvat, yksilö valitsee juuri hänelle sopivan tavan toimia monipaikkaisesti, hybridisti – etänä ja/tai fyysisesti läsnä, terveysturvallisesti. Rakennuksille, tiloille, niiden rakentamiselle ja käytölle asetetaan kokonaan uusia vaatimuksia.

Tämän hankkeen tarkoituksena on synnyttää ja käynnistää innovatiivinen kehittämisprosessi, jolla parannetaan Vantaan kiinteistöalan yritysten ja Vantaan kaupungin kykyä reagoida Koronan aiheuttamaan kulttuurimurrokseen ja toimintatapojen muutokseen kiinteistöalalla ja vastata siihen kiinteistöjen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa kehittämällä.  

Tikkurilan aseman välittömään läheisyyteen valmistuu uuden ajan Superkampus vuoteen 2025 mennessä. Tämä kampus tulee olemaan kehittämisprosessin konkreettinen pilotointikohde ja kehittämisalusta, jonka Vantaan kaupunki tarjoaa klusteriyrityksille testialustaksi. Superkampus on ammattiosaamiseen valmentavien oppilaitosten, yritysten ja palveluntarjoajien yhteistoimintaympäristö, opetuspalveluja tarjoavien julkisten ja yksityisten opetusyksiköiden osaamisia yhdistävä yhteistoiminta-alusta ja yhteisesti jaettu tila- ja palvelualusta. Kampus pyrkii vastaamaan myös työvoiman kohtaanto-ongelmaan ja toimimaan ”ratkaisutorina” yhdistäen opiskelijat, työntekijät ja työnantajat sekä työvoimapalvelut. Tavoitteena on löytää vähäpäästöisempiä ratkaisuja rakennuksien elinkaaren eri vaiheisiin ja uusien innovaatioiden hyödyntäminen julkisen rakentamisen hankintakriteereissä.  

Yhteisellä hankkeella tavoitellaan edelläkävijyyttä vähäpäästöisempien rakennusteollisuuden ratkaisujen kehittämisessä globaaleille markkinoille.   

Osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (UKKE-rahoitus). 

Kokonaisbudjetti 187 160e

Hankkeen toteutusaikataulu: 1.4.2021 – 30.6. 2022

Lisätietoja:
Susanah Aalto
projektipäällikkö
Vantaan kaupunki
puh. +358 (0)40 186 0591
susanah.aalto(at)vantaa.fi 

Post Corona Proptech (PoCoProp)

Lue lisää:

Tikkurilan tulevaisuuden oppimiskampus lämpiää ja viilenee hiilineutraalisti
Vantaan oppimiskampus on enemmän kuin osiensa summa
Tulevaisuuden oppimis-ja innovaatioympäristö Vantaalle