Tulevaisuuden oppimis-ja innovaatioympäristö Vantaalle

Uutinen

Vantaan Jokiniemeen, Tikkurilan kupeeseen, on suunnitteilla täysin uudenlainen oppimiskampus, joka on samalla vahva yhteistyön keskus. Tavoitteena on monipuolinen ammatillisen ja jatkuvan oppimisen sekä vantaalaisen innovaatiotoiminnan keskittymä. Vantaan kaupungin pitkäaikaiseen poikkihallinnolliseen kehitystyöhön on osallistunut myös iso joukko oppilaitoksia sekä yrityksiä.

Kuvassa Ulla Boer ja Jussi Paakinaho.

Tilojen suunnittelulle ovat keskeisiä muuntojoustavuus ja yhteiskäytön mahdollistaminen. Tilaoperoinnin malleista käydään keskustelua. Esimerkiksi myös energia- ja turvallisuuskysymykset pyritään ratkaisemaan yhteisesti koko alueelle, kertovat Ulla Boer ja Jussi Paakinaho. Kuva: Sami Perttilä

Paikkana Jokiniemi on herkullinen ympäristö uudelle kampukselle. Tavoitteena on sekoittunut kaupunkirakenne, jossa noin seitsemän korttelin alueella on oppilaitoksia, julkisia ja yksityisiä palveluja, asumista sekä toimistotiloja. Esisuunnitteluvaiheessa mukana on ollut 14 oppilaitosta sekä joukko Vantaan elinkeinopalveluiden kiinteistöklusterin yrityksiä.

– Tavoitteenamme on, että kampuksen myötä pystymme yhteistyössä eri tahojen kanssa ratkomaan monikulttuurisen kaupunkimme työvoiman osaamisen ja yritysten kohtaanto-ongelmaa. Lisäksi kaupunkina haluamme panostaa kestävään taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen rakentamiseen sekä optimoida tilojen käyttöä myös tulevaisuuden tarpeisiin soveltuviksi. Kampuksen tilojen yhteiskäyttö mahdollistaa myös uudet yhteistyöhön perustuvat asiakaslähtöiset toimintatavat ja palvelumallit, selvittää hankepäällikkö Ulla Boer suunnittelun lähtökohtia.

Hän toteaa tavoitteet kunnianhimoisiksi eikä vastaavaa kunnan, oppilaitosten ja yritysten yhteistoiminta-alustaa ole aiemmin tehty. 

– Tavoitteenamme on luoda palvelumallit opiskelijoiden, työnhakijoiden ja yritysten tarpeisiin uudenlaisen fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä, jossa voimme räätälöidä oikeanlaisia koulutuspolkuja tulevaisuuden osaajille ja tuottaa elinvoimaa Vantaalle ja miksei laajemminkin. 

“Rakennamme fyysistä ja digitaalista oppimisympäristöä".

Boer korostaa, että oppimiskampus tulee olemaan yrityksille erinomainen tilaisuus näyttää omaa osaamistaan. Ensimmäisten rakennusten on määrä valmistua vuonna 2026.

– Kampus toimii pilottina. Etsimme sinne innovatiivisia, älykkäitä, digitaalisia ja hiilineutraaleja ratkaisuja. Lisäksi mukaan tulijat saavat kokemuksen siitä, millaista on yhteiskehittää ja rakentaa isoa, 100 000 kerrosneliömetrin kokonaisuutta laajan yhteistyöverkoston kanssa. 

Yksi oppimiskampuksen esisuunnittelussa mukana olevista yrityksistä on VALO Hotel & Work, jonka operointiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Paakinaho kiittelee Vantaan innovatiivista hanketta.

– Ilman kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä olisi hyvin hankalaa toteuttaa tällaista isoa projektia. Me olemme innostuneita viemään asiaa eteenpäin sekä ratkomaan ekologisia haasteita. Yrityksenähän meillä on jo kokemusta siitä, kuinka tilojen hyvällä suunnittelulla, muuntojoustavuudella ja kaksoiskäytöllä voidaan nostaa tilojen käyttöastetta ja siten parantaa niiden ekologisuutta. 

https://valo.fi/

Vantaan kaupunki / Oppimiskampus-hanke

Vantaan Oppimiskampus -hankkeessa rakennetaan uniikkia ammatillisen ja jatkuvan oppimisen yhteistoimintaympäristöä, joka vastaa kohtaanto-ongelmaan asiakaslähtöisesti. Oppimiskampus palvelee opiskelijoita, yrityksiä, työnhakijoita ja työnantajia. Oppimiskampus on visionsa mukaan sekä rakennettu että digitaalinen kokeileva alusta, joka tukee julkisen sektorin, yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä uudistuvan työelämän tarpeisiin.

Artikkelin asiantuntijat

Ulla Boer, hankepäällikkö, Vantaan kaupunki

Jussi Paakinaho, hallituksen puheenjohtaja, VALO Hotel & Work

 

Haluatko saada lisää uutisia oppimiskampuksesta? Tilaa Business Vantaa uutiskirje!

Tutustu myös PoCoProp-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on synnyttää ja käynnistää innovatiivinen kehittämisprosessi, jolla parannetaan Vantaan kiinteistöalan yritysten ja Vantaan kaupungin kykyä reagoida koronan aiheuttamaan kulttuurimurrokseen ja toimintatapojen muutokseen kiinteistöalalla. PocoProp -hanke on osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (UKKE-rahoitus).

Logot: Vantaan kaupunki ja Uudenmaan liitto

Avainsanat

HankkeetBusiness Vantaa