Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?

Blogi Business Vantaa

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYmpäristö ja luonto

Blogiteksti kokoaa 2.2.2022 järjestetyn "Ilmasto <3 Yritykset: Ilmastonmuutos liiketoimintaympäristön muokkaajana" -webinaarin antia.

Sisältö

Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?

Yritykset ovat kaupungeille tärkeä elinvoimaa ylläpitävä voima. Maakuntauudistuksen myötä kuntien tehtävät ovat muuttuneet, mutta elinvoimasta huolehtiminen on edelleen yksi kaupunkien perustehtävistä. Yritykset luovat työpaikkoja sekä maksavat veroja ja näin ollen ovat mukana vahvistamassa kaupunkilaisten hyvinvointia. Elinvoiman yksi tärkeimmistä tekijöistä on kasvu, jolle maapallon ekologinen kestävyys on kuitenkin asettanut rajat. Myös hyvinvointi on vaakalaudalla. Kasvun ja kestävyyden yhdistäminen onkin aikamme suurimpia haasteita.

YK:n mukaan kaupungeissa käytetään 78 % energiasta ja aiheutetaan noin 60 % kasvihuonekaasupäästöistä. Asiat täytyy tehdä jatkossa toisella tavalla ja kaupungit ovat se paikka, jossa muutokset tapahtuvat. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva työ- ja elinkeinoministeriöstä toi esiin, että meillä on jo pakottavaa lainsäädäntöä, joka pohjautuu EU:ssa sovittuihin periaatteisiin. Vapaaehtoisuuteen pohjautuvia malleja on myös käytössä, mutta Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliuustavoite edellyttää toimenpiteiden toteuttamisen vauhdittamista. Tässä on suomalaisille yrityksille mahdollisuus tuoda markkinoille tuotteita ja palveluita, joita voidaan hyödyntää kansainvälisesti.

Vantaa, Kerava ja Järvenpää ovat jo laatineet strategisen tason ilmasto- tai resurssiviisausohjelmat kuten useat muutkin kaupungit. Vireillä oleva lainsäädäntö tulee laajentamaan ilmastolain soveltamisen kuntiin ja alueille. Mitä keinoja kaupungeilla on tukea yritystoimintaa, joka on tärkeä osa rakennemuutosta? Maankäytön suunnittelu, kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu luovat perustan liikkumisen ratkaisuille sekä rakentamiselle. Toimintaympäristön ketteryys ja ennustettavuus vähentävät yritystoiminnan riskejä. Esimerkiksi lupaprosessien tulee olla sujuvia. Energiajärjestelmät ovat myös osin kaupunkien vaikutusvallan piirissä. Voimme lisätä kaupungin eri toiminnoissa myös tietoa ratkaisuista sekä toimia esimerkkinä.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hiilineutraaliuustavoitteet ovat maailmalla jo valtavirtaa, mutta politiikka laahaa perässä. Sijoittajat, rahoittajat, kuluttajat ja asiakkaat vaativat vihreitä tai puhtaita ratkaisuja. Mikäli yrityksellä ei ole asetettuja vastuullisuustavoitteita tai -toiminnan mallia, niin sen mahdollisuudet osallistua esimerkiksi julkisen sektorin kilpailutuksiin kaventuvat. Toisaalta meillä Suomessa on ennustettavuutta ja osaamista sekä julkisia panostuksia tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. Kaupungeilla on halua toimia kokeilualustana rohkeillekin kokeiluille, kuten Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu totesi.

Yrityksen vastuullisuustyö ja erityisesti ilmastotyö alkaa oman arvoketjun määrittämisestä. Pitää tuntea omat päästöt, kuten vastuullisuus- ja laatupäällikkö Siina Hara Airam Electric Oy Ab:sta totesi. Oman energiankulutuksen, materiaalivalintojen ja toimintojen tuntemisen kautta päästään tasolle, jossa myös liiketoimintahyödyt alkavat näkyä. Vastauksena otsikon kysymykseen voidaan todeta, että koko liiketoimintaympäristö muuttuu radikaalisti. Kaupungeilla on tärkeä rooli yhdessä muiden julkisten toimijoiden kanssa ylläpitää vakautta, varmistaa työvoiman saatavuus sekä tarjota yrityksille ennustettava ja ketterä paikallinen toimintaympäristö. Tämä antaa yrityksille etulyöntiaseman hyödyntää ilmastonmuutoksen tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnassaan.

Yhteystiedot:

Vantaan kaupunki: elinkeinopäällikkö Mika Perttunen, mika.perttunen@vantaa.fi, p. 040 350 0352
Järvenpään kaupunki: yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, susanna.aramo@jarvenpaa.fi, p. 040 315 3130
Keravan kaupunki: projektisuunnittelija/elinkeinopalvelut Helena Karvinen, helena.karvinen @kerava.fi, p. 040 318 2797

 

Ilmasto <3 Yritykset -webinaarisarja toteutuu osana Vantaan, Keravan ja Järvenpään yhteishanketta, jossa kehitetään kaupungin ja yritysten välistä ilmastoyhteistyötä.  Blogitekstin kirjoittaja Johanna Kuusisto työskentelee Keravan kaupungin ilmasto-ohjelmapäällikkönä.

Ilmoittaudu tuleviin webinaareihin!

Kirjoittaja

Ilmastoyhteistyö-hanke

Vantaa, Kerava ja Järvenpää kehittävät kuntien ja alueella toimivien yritysten välistä ilmastoyhteistyötä. Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö -hanke.