Business Vantaan sivusto uudistui

Blogi Business Vantaa

Business Vantaan uusi verkkosivusto on julkaistu. Se on ensimmäinen uudistettuun vantaa.fi-kokonaisuuteen kuuluvista teemasivustoista. Kokonaisuudistuksessa parannetaan ja yhtenäistetään kaupungin eri sivustojen käytettävyyttä.

Henkilö katsoo näyttöä, näytöllä näkyy uusi Business Vantaan etusivu.

Uudella Business Vantaan sivustolla on panostettu käytettävyyteen

Sisältö

Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen sivusto

Uudistuksen myötä haluttiin tarjota vantaalaisille yrityksille entistä helpompi väylä Business Vantaan palveluihin ja parantaa navigointia. Business Vantaan palveluita tarjoavat useat eri toimijat, ja on tärkeää, että sisällöt tuodaan esiin palvelut edellä - ei organisaatiolähtöisesti. Tavoitteena on, että sivuston sisältö pysyisi yksinkertaisena, eikä sisältöä piilottuisi pitkien linkkipolkujen taakse.  Palveluiden löydettävyyteen on panostettu esimerkiksi tuomalla etusivulle selkeät kuvapainikkeet, joista pääsee suoraan tarjottavaan palveluun.

Koska Business Vantaa on uuden vantaa.fi-verkkopalvelukokonaisuuden teemasivusto, kulkee tieto myös sivustojen välillä aiempaa paremmin. Jatkossa voidaan koota ja nivoa sisältöjä toisiinsa aiheittain riippumatta siitä, kuka sisällön on tuottanut. 

Matka kohti uutta sivustoa alkoi syksyllä 2021 

Uuden sivuston tekeminen alkoi syksyllä 2021, jolloin pidettiin ensimmäiset koulutukset uuden julkaisujärjestelmän käyttöön. Suurin konkreettinen työ tehtiin tammikuussa, jolloin uusi sivusto käytännössä luotiin. Työ tehtiin siis kokonaan etätyöaikana, mutta se onnistui kuitenkin yllättävän helposti. Välillä työtä tehtiin Teamsin kautta reaaliaikaisesti niin, että toinen kysyi toiselta, ”mitä nappia sä painat tossa kohtaa” tai ”nyt mä oon tässä valikossa, näkyykö tää sulle”.

Alku tuntui tosi haastavalta ja ensimmäiset tuotokset sivustosta saivat aikaan parit naurunremahduksetkin! Uudet sivut saatiin kuitenkin julki helmikuun alussa, hetki tuntui aika juhlavalta.

Sirkku Alaluusua, suunnittelija

Uusi raikas ilme - tunnistat sen lilasta

Uusi sivusto tuo käyttäjälle mm. sivun selkeämmän navigaation ja saavutettavamman pääsyn tietoon. Myös visuaalisuuteen on panostettu, ja sivusto sai uudistuksessa selkeämmän ja raikkaamman ulkoasun.

Teemasivustot noudattavat samaa visuaalista ilmettä kuin vielä beta-vaiheessa oleva pääsivusto. Yhtenäisellä ilmeellä halutaan parantaa ja yhtenäistää käyttökokemusta kaupungin lukuisilla eri sivustoilla. Teemasivustolla on kuitenkin oma tunnusvärinsä. Business Vantaan sivustolle valittiin teemaväriksi lila - valinta oli yksimielinen.

Oli hienoa päästä tekemään uutta selkeämpää sivustoa. Prosessista oppi paljon uutta eikä virheiltäkään luonnollisesti vältytty, mutta lopputulos oli mielestäni onnistunut kokonaisuus!

Milja Veini, viestintäassistentti

Sivusto löytyy osoitteesta business.vantaa.fi, mutta uuteen sisältöön pääsee myös jatkossa tutulla osoitteella businessvantaa.fi.

Sivuston käytettävyyttä kehitetään jatkuvasti ja käyttäjien palaute on todella arvokasta. Tavoitteena on tarjota palveluita sen kuuluisan yhden luukun kautta. Tutustu siis uuteen sivustoomme ja anna meille palautetta!

Henkilö katsoo näyttöä, näytöllä näkyy uusi Business Vantaan verkkosivusto.

Uuden sivuston kiivain tekeminen ajoittui alkuvuodelle. Parhaillaan kerätään käyttökokemuksia ja palautetta käyttäjiltä. Niiden avulla sivustoa kehitetään edelleen käyttäjäystävällisemmäksi.

Avainsanat

Business Vantaa