Vantaa yhdisti Gasmetin ja Metropolian ilmastoyhteistyöhön

Uutinen

Asiasanat

OpiskelijatYhteistyökumppanitYritykset

Mitä syntyy, kun törmäytetään kaupungin asiantuntijat, innostuneet opiskelijat sekä kestävän kehityksen edistämisestä innostunut yritys? Ainakin valtavasti mahdollisuuksia! Yksi esimerkki yhdistelmän tehokkuudesta saatiin alkuvuonna, kun Metropolian opiskelijat tuottivat Gasmetille kaasuanalysaattorin hiilikädenjälki-analyysin.

Ilmakuva Sipoonkorven kävelysillasta.

Kaasuanalysaattoreita ja mittauslaitteita valmistava Gasmet, Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat ja Vantaan kaupunki yhdistivät keväällä voimansa. Nyt syntymässä on Gasmetin yrityshistorian ensimmäinen hiilikädenjälkianalyysi, jonka tulokset valmistuvat kuluvan vuoden aikana. Tuloksista Gasmet saa konkreettista tietoa toimintansa kehittämiseksi. 

– Olemme työskennelleet kestävän kehityksen parissa useita vuosia, ja uskon sen näkyvän. Jos analyysista taas nousee jotakin, mitä voimme tehdä paremmin, emme pidä sitä kielteisenä. Tämä on joka tapauksessa meille mahdollisuus. Kun saamme tulokset, voimme määrittää seuraavat askeleemme, Gasmetin laatupäällikkö ja kestävän kehityksen lähettiläs Ulla Kosonen kertoo. 

Kaupungit voivat rakentaa siltoja 

Kaikki sai alkunsa Vantaan, Keravan ja Järvenpään yhteishankkeesta, jossa kehitettiin kuntien ja niiden alueella toimivien yritysten ilmastoyhteistyötä.

– Olimme juuri päättäneet sisäisesti, että laskisimme viimeisimmän kaasuanalysaattorimme ympäristökädenjäljen tai hiilikädenjäljen. Pian sen jälkeen sain Vantaan kaupungilta viestin, jossa Gasmet kutsuttiin osallistumaan kaupungin ilmastokyselyyn. Ajoitus oli täydellinen. Kyselyssä tiedusteltiin, olisimmeko kiinnostuneita oppilaitosyhteistyöstä jonkin projektin parissa, ja vastauksemme oli tietenkin kyllä! Ulla Kosonen kertoo. 

Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö -hankkeen projektikoordinaattori Heta Itämäki toteaa, ettei yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä edellytä kunnan mukanaoloa, mutta kunta voi olla vaikuttamassa yhteistyökumppaneiden löytymiseen. Näin kävi myös Gasmetin ja Metropolian hiilikädenjälkiyhteistyössä. Opiskelijoille yritysyhteistyö tarjoaa arvokasta käytännön kokemusta ja kontakteja, kunhan toimeksianto ja ohjeistus ovat riittävän selkeitä. 

Projekti on opettanut kaikkia 

Hiilikädenjälki on suhteellisen uusi mittari, jota ei vielä välttämättä tunneta kovin laajalti. Siinä missä hiilijalanjälki mittaa tuotteen tai palvelun haitallisia ympäristövaikutuksia, hiilikädenjälki painottaa tuotteen käytöstä syntyviä myönteisiä vaikutuksia.  

GT5000 Terra -kaasuanalysaattorin hiilikädenjäljen laskeminen on ollut iso projekti, joka on vaatinut paljon työtä kaikilta mukana olleilta tahoilta. Vantaan kaupungin asiantuntijat ovat ohjanneet projektia sekä pohtineet roolia, jonka kaupunki on ottamassa sen, oppilaitosten ja yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Metropolian energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat ovat tehneet varsinaiset laskelmat, Gasmet puolestaan on tarjonnut heille tarvittavat tiedot ja dokumentaation. 

– Olemme esimerkiksi ilmoittaneet kaasuanalysaattorin painon ja sen osat, kertoneet mistä tavarantoimittajamme tulevat sekä avanneet, kuinka asiakkaamme käyttävät tuotetta, Ulla Kosonen selittää. 

Kosonen kiittelee opiskelijoita ammattimaisesta ja arvokkaasta työstä. Yhteistyö yrityksen ja opiskelijoiden välillä sujui mutkattomasti, vaikka koronatilanteen vuoksi projekti etenikin valtaosin Teams-tapaamisina. 

Yrityksiä halutaan tukea ilmastotyössä

Ympäristönäkökulma on entistä tärkeämpi niin kuntien kuin yritystenkin toiminnalle. Vastuullisuus on nykyään erottamaton osa liiketoimintaa, ja kunnilla on omat ilmastositoumuksensa. Vantaan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.  

Kaikenkokoisten yritysten kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä kaupunkiin, jos ne toivovat tukea ilmastotyöhön tai oppilaitosyhteistyön avaamiseen. Kaupunki voi myös tarjota eri osapuolia hyödyttävää tutkimus- tai muuta tietoa sekä toimia jatkossakin alustana yritysten ja oppilaitosten väliselle yhteistyölle. Kiinnostuneet yritykset voivat ottaa yhteyttä ympäristöasiantuntija Riikka Virtaan (riikka.virta@vantaa.fi) tai elinkeinopalvelupäällikkö Mika Perttuseen (mika.perttunen@vantaa.fi).