Kaupunki innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Vantaan kaupunki haluaa tulevaisuudessa olla entistä enemmän palveluntuottajan sijaan uusien, innovatiivisten palvelujen mahdollistaja. Kokeilualustatoiminnan kautta eri toimijat voivat kokeilla palveluitaan ja tuotteitaan aidossa kaupunkiympäristössä.

Vantaan kaupungin elinkeino-osasto kehittää kaupungin kehitys- ja kokeilualustatoimintaa yhdessä Oulun ja Turun kaupunkien kanssa. Kasvun ekosysteemit KESY 2 – kaupunki kokeilualustana – hankkeessa rakennetaan verkkosivusto, jonka kautta kaupungit voivat tarjota ympäristöjä kokeilutoiminnalle ja pilotoinnille.

Kokeilutoiminta tarjoaa valtavasti etuja kaupungille, yrityksille ja muille toimijoille. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia yrityksille, teknologia-, koulutus- ja innovaatiotoimijoille osallistua toimivimman kaupungin kehittämiseen. Kaupungille kokeilut antavat tietoa siitä, mitä uusia ratkaisuja markkinoilla on ja mitä niiden käyttöönotto edellyttäisi kaupungilta, jotta niistä saataisiin kaupunkilaisten kannalta toimivia kokonaisuuksia.

Kun puhutaan kaupungista kokeilualustana, tarkoitetaan sitä, että kaupunki mahdollistaa kokeiluja eri ympäristöissä ja kannustaa niihin. Kaupungin kehitys- ja kokeilualustat ovat sekä fyysisiä että virtuaalisia ympäristöjä, joissa voidaan kehittää uusia ratkaisuja yhdessä. Näillä alustoilla tuotteita ja palveluita päästään kokeilemaan aidoissa olosuhteissa. Yhteiskehitykseen voivat osallistua esimerkiksi yritykset, kaupungin henkilöstö, loppukäyttäjät, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut. Tällaisia kehitys- ja kokeilualustoja kutsutaan myös testbedeiksi. Tunnetuimmat kokeiluympäristöt, joissa on toteutettu merkittäviä kokeiluja PKS-seudulla ovat Aviapoliksen, Kalasataman ja Jätkäsaaren alueet.

6Aika hankkeissa on toteutettu kokeiluja viimeisen seitsemän vuoden ajan. Kokeiluohjelmista on kerätty palautetta osallistuneilta yrityksiltä.

Mitä hyötyä kokeiluista on yrityksille?

Uusia kontakteja

Kokeilut ovat tarjonneet mahdollisuuden verkostoitumiseen. Kaupunki voi kokeiluissa toimia sellaisten yhteyksien avaajana, joihin yrityksen olisi muuten vaikea päästä käsiksi. Kokeiluiden kautta yritykset ovat saaneet tietoa myös kaupungin palvelutarpeista.

Palautetta

Kokeilut ovat tarjonneet yrityksille mahdollisuuden kerätä markkinapalautetta liikkumisratkaisustaan.

Näkyvyyttä

Vantaalla aiemmin toteutetut kokeilut ovat herättäneet kiinnostusta myös mediassa ja niistä tehtiin useampi uutisjuttu. Lisäksi kaupunki viesti kokeiluista somessa, kaupungin kanavissa ja yhteistyöyrityksissä. Kokeiluihin osallistuneet yritykset ovat tuoneet esille markkinointityön merkityksen erityisesti pienemmille toimijoille, joilla itsellään ei ole markkinointiin riittäviä resursseja.

Kokeiluilla virtaa kaupunkikehittämiseen

Parhaimmillaan kokeilut voivat tuoda alueelle elinvoimaa, kaupungille myönteistä imagoa ja asukkaille uusia palveluita ja kokemuksia vaihtoehtoisista palveluista.

Miksi kokeiluja?

  • Kokeilualusta tarjoaa kaupungin infraa, dataa ja palveluita testialustaksi ja kaupunkilaboratorioksi.
  • Kokeilut kiihdyttävät ja konkretisoivat fiksua kaupunkikehitystä tuomalla lupaavat palveluaihiot aitoon käyttöympäristöön, käyttäjien kanssa kokeiltaviksi.
  • Nopeat kokeilut kiihdyttävät parhaiden ideoiden jalostumista kypsiksi ratkaisuiksi.
  • Nopeiden kokeilujen ohjelma tuo yhteen kaupungin, asukkaat, isot yritykset, kasvuyritykset sekä tutkimuslaitokset.

Lähde: Fiksu_Kalasatama_NKO_Cookbook.pdf (6aika.fi)

Vantaan kaupungin yhdessä yritysten kanssa toteutettaman kehitys- ja kokeilualustatoiminnan keskeisimpiä sisältöalueita tulevat nojaamaan pitkälti kaupungin klusteriohjelmiin, joita ovat:

Kiinteistöklusteri, Ruokaklusteri, Lentorahti  ja Kiertotalousklusteri

Lue lisää klustereista: Vantaan kärkiklusterit – Business Vantaa

Lue lisää:

Oulun kokeilualustoiminnasta: Businessoulu keraa tietoa kokeilupalvelujen kehittämiseen

Jos olet kiinnostunut kertomaan kokemuksiasi, näkemyksiäsi tai kertoa millaista kokeilupalvelua itse tarvitsisit, kuulemme sinusta mielellämme.

Kokeilutoiminnan kehittäminen toteutetaan osana 6Aika Kasvun ekosysteemit KESY 2 – kaupunki kokeilualustana -hanketta. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta Uudenmaan liiton kautta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2021-2022. Hankkeen toteuttajia ovat Turun kaupunki, Vantaan kaupunki ja BusinessOulu.

6Aika: Kasvun ekosysteemit 2

Lisätietoja

Susanah Aalto

Asiantuntija
040 186 0591 susanah.aalto@vantaa.fi

Avainsanat

Business VantaaYrittäminenHankkeetKehittäminen