6Aika: Kasvun ekosysteemit 2

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Kasvuhakuisilta yrityksiltä puuttuu koostettua tietoa kaupunkien tarjoamista mahdollisuuksista tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöhön. Kaupunkien kehityshankkeissa on mahdollisuuksia yhteistyölle. Tarjonnan tiedot kuitenkin ovat yritysten näkökulmasta hajanaisia ja vaikeasti tavoitettavia. Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hanke rakentaa kokeilualustan, jolle on koottu tarpeelliset tiedot yrityksiä varten ja joka on räätälöity kaupunkien tarpeisiin.

Isot graffitit Myyrmäen aseman portaikossa.

Alustaa rakentaessaan hanke hyödyntää kokeilutoiminnan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita on tuotettu jo aiemmin 6 Aika -strategian kärkihankkeissa Avoin data ja rajapinnat, Avoimet innovaatioalustat, Avoin osallisuus ja asiakkuus sekä muissa 6 Aika -hankkeissa.

Hankkeessa syntyy kokeilualusta- ja testbed-malleja. Ne auttavat yrityksiä tuomaan parempia tuotteita markkinoille nopeammin ja kaupunkeja tarjoamaan asukkaille uusia palveluja yhteisesti sovituin pelisäännöin. Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hankkeen työ täydentää kesäkuun 2021 lopussa päättyneen Kasvun ekosysteemit -hankkeen työtä ja tuloksia.

Hanketta rahoittaa EU:n "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma".

Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (koordinaattori), Oulun kaupunki / Business Oulu ja Vantaan kaupunki

Tutustu yhteenvetoon Vantaan 6Aika-kokokonaisuuden keskeisimmistä tuloksista.

Lisätietoja

Susanah Aalto

Vantaan kaupunki
Projektipäällikkö
+358 40 186 0591 susanah.aalto@vantaa.fi