Testbed yhdisti kiinteistömanagerin ja sisäilma-analyytikon

Artikkeli

Kiinteistönomistajalle entistä tarkempaa ja reaaliaikaisempaa tietoa kiinteistöjen tilasta. Tarjolla oivallinen ja riittävän iso testiympäristö mittausteknologian toimittajalle. Siinä hyödyt, jotka yhdistävät Vantaan VTK:n ja Masinotekin Kaupunki kokeilualustana -hankkeessa.

Vantaan VTK Oy:n kiinteistöpäällikkö Jarkko Sindalla oli kevään korvalla selkeä ongelma: millä tavoin yhtiön kiinteistöistä saataisiin reaaliaikaista ja kiistattomiin mittaustuloksiin perustuvaa dataa, jonka avulla voitaisiin parantaa kunnossapitoa, energiatehokkuutta ja käyttäjätyytyväisyyttä?

Samaan aikaan vantaalaisen mittausteknologian erikoisosaajan Masinotek Oy:n toimitusjohtaja Juha Pohjala pohti, kuinka viedä yhtiön ympäristö- ja energiasektorilla hyväksi tunnustettua osaamista myös kiinteistöalalle ja muun muassa olosuhdemittauksiin.

Masinotekillä oli etävalvonnassa muutamia kiinteistökohteita, mutta niiden rinnalle kaivattiin myös lähiseudulla olevia asiakkuuksia, jotta palvelua voitaisiin virittää entistä paremmin uuden asiakassegmentin tarpeisiin.

Kaksikko löysi toisensa Business Vantaan Testbed-verkkosivuston kautta. Kyseistä toimintamallia on kehitetty Kaupunki kokeilualustana -hankkeessa, jossa Vantaa tarjoaa yrityksille ja aktiivisille TKI-toimijoille mahdollisuuksia testata vielä kehitysvaiheessa olevia palvelutuotteita myös käytännössä.

Pilottikohteina Leija ja Tikkurilan terveysasema

VTK:n ja Masinotekin yhteistyö lähti käyntiin ripeästi, sillä toukokuun lopulla asennettiin jo antureita Tikkurilan terveysasemalle sekä Pakkalassa olevaan Leija-yrityspalvelukeskukseen. Pilottijakson aikana kesäkuussa kiinteistöistä kerätään dataa mm. lämpötiloista, kosteudesta, hiilidioksidista ja paine-eroista suhteessa kiinteistöjen käyttö- ja olosuhdetietoihin.

”Tarkoituksena on saada täydentävää ja reaaliaikaista tietoa siitä, millaisia korjaus- ja säätötarpeita kyseisissä kiinteistöissä on. Datan avulla voidaan ennakoida paremmin esimerkiksi mahdollisia laitevikoja, laatia pidemmän tähtäimen korjaussuunnitelmia ja säästää tätä kautta kustannuksia”, Jarkko Sinda selvittää.

Masinotekin Juha Pohjalan mukaan heille on tärkeää päästä testaamaan yhtiön IoT-antureihin perustuvaa mittaus- ja etäseurantateknologiaa aidossa kiinteistöympäristössä.

”Samalla selviää, missä muodossa, millaisilla kuvaajilla ja kuinka suurelle joukolle tätä mittausdataa kannattaa jakaa. Tässä syntyy varmasti myös ajatuksia, kuinka mittaustietoa voitaisiin hyödyntää vielä paremmin”, Pohjala toteaa.

Mukaan pääsee matalalla kynnyksellä

Hankkeen projektipäällikkö Susanah Aallon mukaan VTK:n ja Masinotekin onnistuneet ”nettitreffit” ovat oiva esimerkki Testbed-palvelun perusideasta. Vantaan oman strategian mukaisesti siinä painottuvat innovaatiot, avoimuus kokeiluille ja tiivis yhteistyö paikallisten yritysten kanssa.

Yritys voi ehdottaa liiketoimintaansa liittyvää ja Vantaan strategiaa tukevaa kehitysideaa sähköisellä kaavakkeella, joka tulee Business Vantaan asiantuntijoiden arvioitavaksi. Jokaiseen yhteydenottoon vastataan ja myös kielteiset päätökset perustellaan.

”Olemme vielä pilotointivaiheessa, mutta tavoitteena on, että jatkossa kaikki kokeiluhaut löytyisivät tältä sivustolta. Alussa keskitymme kahteen teemaan eli rakennettuun ympäristöön ja urbaaniin ruokaan”, Aalto kertoo.

Ja jos Vantaalla ei tärppää, pyritään yritykset ohjaamaan toisiin kaupunkeihin, joissa on paremmin niille sopivia teemoja tai liiketoiminta-alueita.

”Testbedin kautta yrityksille on tarjolla verkostoja, kumppanuuksia, näkyvyyttä, referenssejä ja asiakasymmärrystä. Se myös helpottaa liikeideoiden skaalaamista, kerryttää kokemusta todellisista käyttöympäristöistä sekä nopeuttaa uusien ratkaisujen kehittämistä”, Aalto listaa.

 

Kiinnostuitko? Lue aiheesta lisää TestBed | Business Vantaa

Lue myös: Testbed-pilotti tuotti tärkeää tietoa ja referenssejä

 

Kokeilutoimintaa toteutetaan osana 6Aika Kasvun ekosysteemit KESY 2 - kaupunki kokeilualustana -hanketta. Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta Uudenmaan liiton kautta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2021-2022. Hankkeen toteuttajia ovat: Turun kaupunki, Vantaan kaupunki ja BusinessOulu.

Vantaan logo, 6Aika-logo, Uudenmaan liiton logo, EU vipuvoimaa logo ja EU lippulogo

Avainsanat

HankkeetBusiness Vantaa