Urbaania kasvua Vantaa -hanke

Asiasanat

Työ ja elinkeinotTyönantajatYritykset

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden vastuullista kasvua.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-

Hankkeeseen osallistui Vantaalla toimivia 10-200 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä ja niiden henkilöstöä. Kolmevuotinen hanke alkoi tammikuussa 2019, ja se päättyy heinäkuussa 2022.

Urbaania kasvua Vantaa -hanke saa rahoitusta Euroopan komission UIA (Urban Innovative Actions) -rahoitusinstrumentista, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Hanke sijoittuu UIA:n Jobs and Skills -ohjelmaan.

Katso hankkeen perustiedot infograafista.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen infograafi. Saavutettava pdf alla.

Lataa infograafi täältä pdf tiedostona

Hankkeen taustaa

Vantaalaisten yritysten haasteena on matala osaamistaso suhteessa Suomen muihin isoihin kaupunkeihin. Kolmannes vantaalaisista työntekijöistä on työmarkkinoilla ilman perusasteen jälkeistä koulutusta. Työn murros ja teknologinen kehitys muuttavat työntekoa. Hankkeessa tuetaan vantaalaisten pk-yritysten osaamisen kehittämistä teknologisen murroksen tuomissa muutoksissa.

Olen todella iloinen siitä, että kaikki tärkeimmät hankkeen suunnitteluun osallistuneet sidosryhmät ovat myös mukana tekemässä hanketta: kaksi paikallista ammattikorkeakoulua, kaksi tutkimuslaitosta, viisi yritystä, Helsingin seudun kauppakamari ja eri yksiköitä kaupungin organisaatiosta. Meillä on viheliäinen ongelma käsissämme, ja tarvitsemme kaikki sidosryhmät mukaan sitä ratkaisemaan. UIA-rahoitus on hyvin kilpailtu rahoitusinstrumentti. Nyt kun olemme saaneet sen, voimme todeta, että olemme osa Euroopan innovatiivista kaupunkiverkostoa.

 

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
 

 

 

Lisää videoita löydät YouTube-kanavaltamme.

Digitaalisten työkalujen toteutussuunnitelmat

Hankkeessa kokeiltiin palveluiden automatisointia kehittämällä Proof of Concepteja (PoC). PoC tarkoittaa konsepti-idean nopeaa testausta. Näin selvitetään, mitä lisäarvoa digitaalisilla työkaluilla voidaan tuottaa. 

Kokeilujen tulokset dokumentoitiin toteutussuunnitelmiksi. Toteutussuunnitelmat sisältävät teknologisen kuvauksen sovellusaihiosta. Toivomme mahdollisimman monen tahon hyödyntävän kokemuksiamme ja tarttuvan jatkokehitystyöhön. Sovellusaihiot ovat vapaasti skaalattavissa Euroopassa. Tavoitteena on, että kehityshankkeita käynnistyy suoraan hankkeessa tehdyn työn jatkoksi.

Chatbotin toteutussuunnitelma
Chatbot implementation plan

Dashboardin toteutussuunnitelma
Dashboard implementation plan

Osaamiskartoituksen toteutussuunnitelma
Competence Mapping implementation plan

Personal Digital Coach:n (PDC) toteutussuunnitelma
PDC implementation plan

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen ulkoinen arviointi

Ulkoisen loppuarvioinnin tarkoituksena oli tuottaa riippumatonta tietoa hankkeen tarkoituksenmukaisuudesta, tuloksellisuudesta, tehokkuudesta, jatkuvuudesta ja vaikutuksista. Ulkoiselle arviointiprosessille oli asetettu kaksi tavoitetta:

  1. Tuottaa riippumatonta arviointia käyttämällä ennalta määriteltyjä kriteereitä (tarkoituksenmukaisuus, tuloksellisuus, tehokkuus ja vaikutukset).
  2. Tuottaa aineistoon pohjautuvia ehdotuksia ja suosituksia lähtökohdaksi toiminnan jatkuvuudelle, toistettavuudelle ja skaalaukselle.

Arvioinnin toteutti keväällä 2022 MDI. Tutustu:

Arvioinnin tiivistelmä (suomeksi)

Ulkoinen arviointi (englanniksi)

 

Tutustu julkaisuihimme: 

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen toimenpidesuositukset (pdf) Hankkeen toimenpidesuosituksia yhdistää vahva tarve yritysten, kaupunkien ja koulutusorganisaatioiden tiiviimmälle yhteistyölle, sillä yritysten osaamisen kehittäminen edellyttää yhteisten toimintaprosessien luomista. Hankkeessa on huomattu kokeilujen kautta, kuinka yhteistyöllä voidaan muotoilla koulutuspalveluja yritysten tarpeisiin. Samalla palveluilla voidaan sitouttaa yrityksiä osaamisen kehittämiseen, kun tämän työn hyödyt tehdään näkyväksi. Urban Growth Vantaa -project's action proposals Uudella osaamisella kasvuun -julkaisu avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Uudella osaamisella kasvuun -julkaisu on hankkeessa kertyneistä opeista koottu käytännönläheinen lukupaketti kaikille pk-yritysten osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille Uudella osaamisella kasvuun (saavutettava pdf) New Competencies for Growth Kasvuun osaamisella ja teknologialla -julkaisu avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Työelämän murros vaatii yrityksiltä osaamisen kehittämistä ja modernia digitalisaation johtamista. Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen asiantuntijoiden kirjoitukset antavat inspiraatiota pk-yritysten kasvuun. Kasvuun osaamisella ja teknologialla -julkaisu (saavutettava pdf) Growth through competence and technology (interactive) avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Growth through competence and technology (PDF) Kokemuksia kentältä -hankejulkaisu Kokemuksia kentältä -julkaisu kertoo yhteiskehittämishankkeen laaja-alaisuudesta. Julkaisu sisältää 18 hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia hankkeen eri aihepiireistä ja toteutuksesta. Työura-aikaisen osaamisen kehittämisen yrityslähtöinen kannustinmalli Tutkija Mikko Kesän keskustelupaperi Motivation and incentive model for career-long learning Discussion Paper Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcast avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat on kahdeksan podcastin sarja, jossa murretaan osaamisen kehittämiseen liittyviä myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista.
Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen logot : Urbaania kasvua Vantaa, European union: European regional development fund, UIA: Urban Innovative actions

Lisätietoja

Mirkka Henttonen

Hankepäällikkö
040 6215 360 mirkka.henttonen@vantaa.fi

Avainsanat

TyöllisyysHankkeetBusiness Vantaa