Vauhtia yritysten digitalisaatioon Big-Flash hankkeella

Blogi Business Vantaa

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman tekoäly 4.0 -ohjelman tavoitteena on edistää tekoälyn ja muiden digitaalisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa yrityksissä. Vantaalla ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa digitalisaatiota vauhditetaan konkreettisilla käytännön kokeiluilla. Vedia Oy:n oli mukana kokeilussa, jossa kerättiin tietoa puhtaiden logistiikkapalveluiden kehittämiseen.

Cobotti

Sisältö

Suomi ja suomalaiset PK -yritykset ovat digitalisaation edelläkävijöitä Euroopassa. Tämä käy ilmi esimerkiksi EU –maiden digitalisaatiovertailussa (DESI), jossa Suomi on sijoittunut viime vuosina kärkisijoille. Kehittämiselle on kuitenkin aina tarvetta, sillä toimintaympäristö muuttuu nopeasti.

Yrityksissä tapahtuvaa digitalisaatiota vauhdittaa Työ- ja elinkeinoministeriö useilla hankkeilla. Yksi merkittävimmistä on tekoäly 4.0-ohjelma, jolla edistetään tekoälyn ja muiden digitaalisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöön ottamista yrityksissä. Ohjemassa kannustetaan sektoreiden väliseen yhteistyöhön, digitaalisuuteen suunnattujen investointien lisäämiseen ja erityisesti PK –yritysten digitaitojen kehittämiseen. 

Yritykset hyötyvät ketteristä kokeiluista

Yritysten kannalta uusi teknologia ei ole itseisarvo vaan sen käyttöön ottamisen tavoitteena on tehokkaampien prosessien, parempien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Uuden teknologian on luotava yritykselle kilpailukykyä ja sen on konkreettisesti hyödytettävä loppuasiakasta.

Uuden teknologian on luotava yritykselle kilpailukykyä ja hyödytettävä konkreettisesti loppuasiakasta.

Big-Flash hankkeessa yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua kokeiluihin, joiden perusteella ne voivat  arvioida teknologian sopivuutta yrityksen tarpeisiin sekä käyttöönoton edellyttämiä resursseja. Yritysten haasteet ja tarpeet ovat erilaisia. Onneksi Metropolian Myyrmäen kampuksen asiantuntijoilla on monenlaista teknologista osaamista. Yritykset voivat hyödyntää robotiikkaan, esineiden internettiin, tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyviä ratkaisuja. Myös muita teknologioita on mahdollista kokeilla riippuen yrityksen tarpeista.

Projektit aloitetaan aina yksinkertaisesta kokeilusta. Mikäli yritys on sitä mieltä, että kokeilua kannattaa jatkaa, voidaan siinä edetä aina tuotteistamiseen saakka.

Vedia Oy:ssä kehitetään puhdasta ja vastuullista logistiikkaa

Vedia Oy:n tavoitteena on puhtaiden ja vastuullisten liikenne- ja logistiikkapalveluiden kehittäminen keräämällä luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa liikenteen ja logistiikan päästöistä. Big-Flash hankkeen ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat selvittivät ajoneuvolaitteiden soveltuvuutta päästöjen seurantaan ja toinen ryhmä kehitti aihiota tulevaisuuden tekoälypohjaiselle päästölaskurille. Vedialle opiskelijatyö tarjosi uusia ajatuksia ja kehitysaihioita sekä lisäresurssin T&K-projekteihin.

Hankkeen toisessa vaiheessa Vedia jatkaa yhteistyötä Metropolian kanssa ja tarkoitus on syventyä tekoälypohjaisen päästölaskurin kehittämiseen, jotka kehitetään sekä Vedian omin voimin että opiskelijatyönä. Päästölaskurin tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa helppo, ketterä ja luotettava malli multimodaalisten kuljetusketjujen päästölaskentaan.

 

Yhteistyö Metropolian kanssa on ollut ketterää ja tehokasta. Yhteistyö on tuottanut konkreettisia tuloksia, joita Vedia on päässyt hyödyntämään omassa toiminnassaan.

Lasse Nykänen, projektijohtaja, Vedia Oy

 

Vedia Oy:n projektijohtaja Lasse Nykänen kuvailee Metropolian kanssa tehtyä yhteistyötä näin:

"Yhteistyö Metropolian kanssa on ollut ketterää ja tehokasta. On ollut hienoa seurata, miten nuoret tarttuvat haasteisiin ja miten nopeasti he omaksuvat uusia asioita. Yhteistyö on tuottanut myös konkreettisia tuloksia, joita Vedia on päässyt hyödyntämään omassa toiminnassaan. Mielenkiinnolla odotamme, mitä vielä saamme aikaan. Ja ei voi kuin suositella Big-Flash tyyppistä tekemistä, tässä saa yhdessä paketissa verkostoitumista, mahdollisuuden kartoittaa uusia osaajia sekä tietysti mahdollisuuden hyödyntää Metropolian osaamista ja tarjontaa." -

Ilmoittaudu syksyllä alkaviin kokeiluihin

Juuri nyt oikea aika ilmoittautua mukaan syksyllä alkaviin kokeiluihin. Ota yhteyttä Big-Flash -hankkeen projektipäällikkö Tiina Vuorijärveen!  

Tiina.Vuorijarvi@metropolia.fi+358 40 751 1322

Laila Bröcker on aikuisten oppimisen ja projektityön asiantuntija. Häntä kiinnostavat uudet teknologiat, tekoäly ja oppimisen uudet ratkaisut. Bröcker toimii Vantaan elinkeinopalveluissa Big-Flash hankkeen Vantaan osatoteutuksen projektipäällikkönä.

 

Avainsanat

Digitaalisuus