Lähdetäänkö robottikauppaan ostoksille?

Blogi Business Vantaa

Suomalaiset yritykset investoivat robotiikkahankintoihin vähemmän kuin muut Pohjoismaat. Robottitiheydellä mitattuna Suomen sijoitus muihin maihin verrattuna on viime vuosina laskenut tasaisesti: vuoden 2020 vertailussa olimme vasta sijalla 21. Suomi onkin jäänyt robottitiheydellä mitattuna muista Pohjoismaista jälkeen.

Pitääkö lähteä robottikauppaan ostoksille?

Lehtori Antti Liljaniemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Sisältö

Roboteilla lisää tuottavuutta  

Robottien käyttöön ottamisesta on monenlaista hyötyä yrityksen tuottavuuden kehittämisessä. Robotit tekevät väsymättä tarkkuutta vaativia monotonisia työtehtäviä ja tuottavat tasaista laatua. Ne voivat työskennellä paikoissa, jotka ovat ihmiselle epämiellyttäviä, liian ahtaita tai suorastaan vaarallisia. Yöllä työskenteleminenkään ei haittaa niitä, ne tekevät työnsä yhtä tarkasti kaikkina vuorokauden aikoina.  

Ei siis ihme, että robotiikkaan investoineiden yritysten liikevaihto ja tuottavuus kasvavat.  

Usein väitetään, että robotiikan käyttöön ottaminen yrityksessä vähentää työvoiman tarvetta. Näin ei kuitenkaan ole. 

Etla (2022)

Usein väitetään, että robotisaatio vähentää työvoiman tarvetta, mutta Etlan tutkimuksen (2022) mukaan teknologiainvestoinnit päinvastoin kasvattavat työllisyyttä.  Robotiikkaa käyttöön ottaneet yritykset eivät myöskään olennaisesti muuta henkilöstörakennettaan.  

Uuteen teknologiaan investoineiden yritysten henkilöstön keskimääräinen koulutustaso ja tuotannossa työskentelevän henkilöstön määrä pysyi samankaltaisena kuin niissä yrityksissä, jotka eivät investoineet uuteen teknologiaan.   

Yritykset siis hyötyvät uuden teknologian käyttöön ottamisesta tuotannossa. Olisiko investointien hitauden syynä se, että yrityksillä ei ole tarpeellista osaamista uuden teknologian käyttämiseen?  Vantaalla robotiikan ja ohjelmoinnin osaajia koulutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksella. 

Uuden teknologian opit ammattikorkeakoulusta 

Myyrmäen kampuksen automatiikka ja robotiikka asiantuntijoita ovat lehtorit Timo Tuominen ja Antti Liljaniemi.  

Kampukselta valmistuu noin sata kone- ja sähköautomaation insinööriä joka vuosi.  He ovat perinteisesti opiskelleet teollisuusrobotiikkaa, mutta sen rinnalle on tullut uusia välineitä kuten kobotiikka, mobiilirobotiikka ja droonit. 

Robotiikan opetuksessa käytetään ohjelmistoja, joilla simuloidaan yksittäisen robotin tai tuotantolaitoksen toimintaa. Simulointiohjelmistot ovat hyödyllisiä digitaalisten kaksosten rakentamisessa tai varsinaisen tuotannon visualisoimisessa.  Tästä on hyötyä erityisesti yrityksille, jotka haluavat testata järjestelmää perusteellisesti ennen sen käyttöön ottamista. 

Antti Liljaniemi toivoisi, että robotiikasta muodostettaisiin oma oppiaineensa kuten monissa muissa maissa on tehty.

Lehtori Antti Liljaniemi

Robotiikan perusteiden opiskeleminen on pakollista kaikille sähköautomaation opiskelijoille. Perusteiden lisäksi opiskelijoille tarjotaan vapaavalintaisia kursseja, joita voivat suorittaa kaikkien alojen opiskelijat. Tulevat asiantuntijat ovat ymmärtäneet alan merkityksen, sillä robotiikkakurssit ovat suosittuja valintoja opiskelijoiden keskuudessa. 

Automaation, ohjelmoinnin ja robotiikan opettamiseen kannattaa panostaa, sillä yrityksillä on jatkuvasti pulaa nämä taidot osaavasta työvoimasta. Viime vuosina valmistuneet opiskelijat ovat sijoittunu paljon myös rakennusautomaatioyrityksiin, jotka rakentavat kerrostalojen ohjausjärjestelmien, kuten lämmityksen, valaistuksen ja ilmanvaihdon säätelyä. 

Vaikka robotiikka ei ole oma oppiaineensa, opetusta kehitetään koko ajan voimallisesti. Tänä syksynä Myyrmän kampuksella panostetaan Garage club –toiminnan kehittämiseen. Klubille kootaan robotiikasta kiinnostuneita opiskelijoita syventämään opintojaan ja kehittämään käytännön osaamistaan. Garage clubin avajaiset pidetään Vantaan kaupungin innovaatioviikolla. 

Timo Tuominen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

 

Yritysyhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia ja siksi sitä ei ole koskaan liikaa.

Toivommekin, että yritykset ottavat rohkeasti yhteyttä Metropoliaan, monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia on tarjolla. 

Lehtori Timo Tuominen

Osaamista uusien teknologioiden käyttämiseen  

Vantaan elinkeinopalvelut on mukana useissa hankkeissa edistämässä yritysten henkilöstön osaamisen kehittämistä. Big-Flash hankkeessa painopistealueena on uusien teknologioiden käyttöön ottamiseen liittyvä osaaminen ja kokeilutoiminta. Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se rahoitetaan Uudenmaanliiton myöntämällä EAKR –rahoituksella.  

 

Kirjoittaja

Laila Bröcker,  Projektipäällikkö
Big Flash -hanke, Vantaan osahanke
laila.brocker@vantaa.fi

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Business Vantaa