VTT:n blogi: yhteiskunnan isot haasteet eivät ratkea ilman yhteistyötä

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Keväällä 2021 yhteistyössä Vantaan kanssa toteutetun Smart Vantaa -hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa yhteistyötä kaupungin keskeisten toimijoiden ja yritysten kesken. Hankkeessa tunnistettiin Vantaan tapa toimia eli fiksu tapa tuoda keskeiset toimijat yhteen kehittämään ratkaisuja uudistumisen, kestävän kasvun ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

VTT/ Kirsi Hyytinen, Nina Wessberg, Minna Halonen & Eveliina Grönroos 

Kaupunkien päätöksentekoympäristöön kohdistuu monenlaisia paineita, joista ilmastonmuutokseen ja sosiaalisen hyvinvoinnin luomiseen liittyvät haasteet ovat jäävuoren huippu. Akuutisti kaupungit etsivät ratkaisuja covidin mukanaan tuomiin ongelmiin ja pohtivat miten löytää keinoja talouden nopealle elpymiselle ja lasten ja nuorten hyvinvointi turvaamiseksi yhteiskunnan avautuessa uuteen normaaliin.  Ongelmat, joiden kanssa kaupungit painivat ovat monimutkaisia eikä niihin ole yksinkertaisia ratkaisuja.

On kyseessä sitten isot globaalit haasteet tai koko maailman yllättäneet akuutit kriisit, on selvää, että kaupungit tai mikään muukaan toimija ei voi ratkaista isoja haasteita yksin. Kestävää kasvua ja kansalaisten hyvinvointia edistävät ratkaisut edellyttävät laajaa yhteistyötä päätöksentekijöiden, yritysten, tutkimustoimijoiden ja kansalaisten kesken.

”Vantaan tapa toimia – askelmerkit kestävään kasvuun ja hyvinvointiin” 

Keväällä 2021 yhteistyössä Vantaan kanssa toteutetun Smart Vantaa -hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa yhteistyötä kaupungin keskeisten toimijoiden ja yritysten kesken. Hankkeessa tunnistettiin Vantaan tapa toimia eli fiksu tapa tuoda keskeiset toimijat yhteen kehittämään ratkaisuja uudistumisen, kestävän kasvun ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Graafi kulmakivet vantaan tapaan toimia.

Kulmakivet Vantaan tavalle toimia ovat:

Yhteistyö: Ratkaisujen kehittämiseksi tarvitaan uudenlaisia kumppanuusmalleja ja yhteistyömuotoja, jotka luovat alustan yhteiskehittämiselle. Parhaat ja toimivimmat ratkaisut syntyvät erilaisten osaamisten, kokemusten ja tavoitteiden kohdatessa. Kaupungeilla on keskeinen rooli paikallisten ekosysteemien ja yhteistyöalustojen synnyttämisessä ja toimijoiden tuomisessa yhteen.

Rohkeus: Yhteistyö eri toimijoiden kesken edellyttää rohkeutta, muutosta perinteisissä ajattelu- ja toimintatavoissa sekä visionääristä johtamista ja tavoitteiden suuntaamista. Kriittisenä kysymyksenä onkin, onko Vantaalla rohkeutta antautua uudenlaiseen yhteistyöhön yritysten ja jopa kansalaisten kanssa.

Kehitysmyönteisyys: Kehittämismyönteisen ilmapiirin luominen on edellytys yritysten, kaupunkilaisten ja esimerkiksi oppilaitosten houkuttelemiseksi ratkaisemaan yhdessä yhteiskunnan isoja haasteita.  Yhteistyö ei synny itsestään vaan se edellyttää aktiivista fasilitointia ja hengen puhaltamista. Vantaan vahvuutena on kumppanuuteen pohjautuva avoin ja tiivis yhteistyö yritysten ja oppilaitosten kanssa sekä muutosjoustava ja ketterä toimintatapa. Olemassa olevan kumppanuuden pohjalle on hyvä rakentaa, jotta yhteistyöllä saadaan vieläkin parempaa vaikuttavuutta. Tämän varmistamiseksi tarvitaan kuitenkin yhteinen tahtotila ja halua tehdä yhdessä.

Omat uniikit valinnat: Vantaalla on ainutlaatuisia vetovoimatekijöitä ja kruunun jalokivenä lentokenttä. Uskallus tehdä painopistevalintoja olemassa olevien vahvuuksien päälle luo edellytykset ainutlaatuisuuteen pohjautuvalle kasvulle. Keskeisen tärkeää on varmistaa, että vetovoimatekijät edelleen vahvistuvat.

Kaupungin tehtävänä on luoda kehitysmyönteinen ilmapiiri, varmistaa toimivat yhteistyön alustat ja puhaltaa henki. On luotettava – ja oltava luotettava. On nostettava hihat ylös ja kokeiltava. Kynttilää ei kannata jättää vakan alle: onnistumisia voi hehkuttaa, kokeiluista tulee oppia ja omia kokemuksia tulee jakaa avoimesti laajasti toimijoiden hyödyksi. Muuten mikään ei muutu.

Avainsanat

Business VantaaKehittäminenYrittäminen