Talent Vantaa hanke-esittely

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Menestyvät työyhteisöt ovat tulevaisuudessa entistä kansainvälisempiä ja monimuotoisempia. Talent Vantaa -toiminnalla Vantaan kaupunki tukee työnantajia rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia sekä kehittämään valmiuksia ja käytäntöjä, jotka auttavat entistä paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään myös muualla kuin Suomessa hankittua osaamista.

Talent Vantaa on osa kansallista Talent Boost -verkostoa ja saa rahoitusta toiminnan järjestämiseen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Toimintaa toteutetaan kaupungin elinkeinopalveluissa hankepohjaisesti. Talent Vantaa – Kasvua Vantaalle kansainvälisistä osaajista -hanketta toteutetaan 1.5.2021 – 30.4.2022 yhteishankkeena Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa työskentelee kuusi työntekijää.

Työnantajille tarjotaan valmennusta ja tilaisuuksia kansainvälisen osaamisen hyötyjen ja tarpeiden tunnistamiseen sekä osaajien löytämiseen. Lisäksi tarjotaan yhden luukun neuvontaa seudullisiin palveluihin.

  • Avoimet valmennukset ja henkilökohtainen sparraus
  • Seudulliset neuvonta-, verkostoitumis- ja rekrytointitilaisuudet
  • Design Sprint yhteiskehittämisprojektit yrityksille ja osaajille

Osaajille tarjotaan valmennusta ja väyliä nopeampaan työllistymiseen ja/tai yrittäjyyteen – oman osaamisen tunnistamiseen, vahvistamiseen, näyttämiseen ja aktiiviseen työnhakuun.

  • Kurssi: Yrittäjyyden edistäminen alustataloutta hyödyntäen (asiantuntija-alustat)
  • Kurssi: Operatiivisista tehtävistä Asiantuntija-, Manager- ja Johtotason tehtäviin
  • Menetelmät osaamisen tunnistamiseen ja vahvistamiseen (mm. pelillistäminen)
  • Design Sprint yhteiskehittämisprojektit yrityksille ja osaajille
  • Vainu-klinikka –palvelumalli proaktiivisen työnhaun tueksi

Hanke tekee tiivistä seudullista yhteistyötä alueen muiden Talent Boost -toimijoiden, kuten pks-kuntien, korkeakoulujen sekä työllisyys- ja yritysyhteistyötoimijoiden kanssa.

Talent Vantaa
Video Talent Vantaan palveluista yrityksille
Liity Talent Vantaan verkostoon

Talent Vantaa

Lisätietoja

Lotta Björn

Vantaan kaupunki, Talent Vantaa
projektipäällikkö
lotta.bjorn@vantaa.fi