Talent Vantaa – Kasvua kansainvälisistä osaajista

Asiasanat

Työ ja elinkeinotTyönantajatYritykset

Menestyvät työyhteisöt ovat entistä kansainvälisempiä ja monimuotoisempia. Talent Vantaa -toiminnalla Vantaan kaupunki tukee työnantajia rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia sekä kehittämään valmiuksia ja käytäntöjä, jotka auttavat entistä paremmin tunnistamaan ja hyödyntämään myös muualla kuin Suomessa hankittua osaamista. Toiminnalla tuetaan myös kansainvälisten osaajien houkuttelua, asettautumista ja työllistymistä Vantaalle.

Hankkeen vaihe
Meneillään
Hankkeen aikataulu
-
Ihmisiä suuren kosketusnäytön edessä.

Talent Vantaa on osa kansallista Talent Boost -verkostoa ja saa rahoitusta toiminnan järjestämiseen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Toimintaa toteutetaan kaupungin elinkeinopalveluissa hankepohjaisesti. 1.5.2021 käynnistynyt Talent Vantaa -hanke on kaupungin neljäs Talent Hub -rahoitteinen hanke, jota toteutetaan 30.4.2023 saakka yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa työskentelee yhdeksän määräaikaista henkilöä, joista neljä työskentelee Vantaan kaupungin elinkeinopalveluissa ja viisi Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Hankkeessa tarjotaan työnantajille valmennusta ja tilaisuuksia kansainvälisen osaamisen löytämiseen ja sen hyötyjen ja tarpeiden tunnistamiseen. Lisäksi tarjotaan yhden luukun neuvontaa seudullisiin palveluihin. Kansainvälisille osaajille kehitetään palveluita helpottamaan tiedonsaantia ja asettautumista Vantaalle, sekä tukemaan nopeampaa työllistymistä ja kohtaamista paikallisten työnantajien kanssa. 

1. Yrityksille tarjottavat kansainvälisen osaamisen palvelut 

 • Yhden luukun yritysneuvonta, palveluohjauksen kehittäminen ja räätälöidyt valmennukset
 • Valmennuskokonaisuus kansainvälisen työyhteisön esimiestyöstä ja johtamisesta

2. Osaajien asettautumisen ja integroitumisen tuki  

 • Palvelupolkujen selkeyttäminen asettumisen ja työllistymisen tukipalveluihin
 • Viestinnän ja palvelukanavien kehittäminen
 • Welcome to Vantaa -tapahtumat tukemaan osaajien asettautumista

3. Yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaaminen

 • Osaajien nopeampaa työllistymistä edistävät palvelut
  • KITOS Tool Kit – pelillistetty palvelumalli osaamisen tunnistamiseen ja vahvistamiseen
  • Vainu-klinikka –palvelumalli potentiaalisten työnantajien kartoittamiseen
  • Valmennukset tukemaan aktiivista työnhakua alueella
    
 • Yritysten ja osaajien kohtaamista edistävät palvelut
  • Seudulliset neuvonta-, verkostoitumis- ja rekrytointitilaisuudet
  • Talent Vantaa -verkosto tiedottamiseen ja aktivointiin
  • Design sprint -yhteiskehittämisprojektit yrityksille ja osaajille mahdollistamaan osaamisen näyttäminen ja tunnistaminen
  • Luovien menetelmien kehittäminen helpottamaan yritysten ja osaajien kohtaamista

Hanke tekee tiivistä seudullista yhteistyötä alueen muiden Talent Boost -toimijoiden, kuten pks-kuntien, korkeakoulujen sekä työllisyys- ja yritysyhteistyötoimijoiden kanssa.

Lisätietoja

Matleena Vuola

Projektipäällikkö
+358 40 6215 360 matleena.vuola@vantaa.fi