Talent Boost – kasvua kansainvälisistä osaajista

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

”Talent Boost – Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina” on uusi, pääkaupunkiseudun alueella toteutettava yhteishanke, jonka avulla seudulle rakennetaan yhteistä koordinaatiomallia kansainvälisen osaamisen hyödyntämiseksi.

Talent boost -hankkeen tavoite on saattaa kansainvälisten osaajien asiantuntemus nykyistä paremmin yritysten käyttöön. Hankkeessa 1) houkutellaan työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pk-seudun yrityksiin, 2) tuetaan yritysten kansainvälistymisen valmiuksia, sekä 3) helpotetaan täällä jo olevien kansainvälisten asiantuntijoiden ja heidän perheidensä kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

Työmarkkinoille tarvitaan lisää osaajia

Kansainvälisen osaamisen hyödyntämiseksi tarvitaan nykyistä tehokkaampia toimintamalleja, sillä kohtaannon haasteet ja pula osaavasta työvoimasta koettelevat työmarkkinoiden toimintaa. EVA:n analyysin mukaan vuosittaisen nettomaahanmuuttajien määrän tulisi jopa kaksinkertaistua nykytasosta, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä supistuisi Tilastokeskuksen mukaan muuttovoitto vuonna 2018 oli 11 958 henkeä, EVA:n suositus on 34 000 henkeä.

Keväällä 2019 teetetyissä yrityskyselyissä, pk-yritysbarometri ja Kauppakamarin suhdannebarometri yli puolet yrityksistä kertoivat osaajapulan olevan haaste yritysten kasvulle ja liiketoiminnan kehitykselle. Pula osaavasta työvoimasta vaarantaa erityisesti kasvualojen, kuten ohjelmistoalan, kehitystä.

Samanaikaisesti täällä jo olevat ja korkeasti koulutetut, ulkomaalaistaustaiset osaajat kohtaavat suuria vaikeuksia työllistyä osaamistaan ja koulutustaan vastaavaan työhön. Esimerkiksi kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista vain puolet ovat työllistyneet Suomeen vuoden kuluttua valmistumisestaan ja joka kolmas poistunut maasta usein siitä johtuen, että sopivaa työtä ei ole löytynyt (CIMO).

Talent boostista tukea osaajien houkutteluun, asettautumiseen ja työllistämiseen

Talent Boost -hankkeen toimenpiteillä pyritään saattamaan kansainvälinen osaaminen nykyistä paremmin työmarkkinoiden käyttöön.

Kansainvälisiä osaajia houkutellaan työvoimapula-aloille tekemällä kansainvälistä ja monikanavaista markkinointi- ja viestintätyötä sekä jalkautumalla kansainvälisiin rekrytointitapahtumiin. Paikallisia asettautumisen palveluita sujuvoitetaan ja huolehditaan myös tänne  saapuneen kansainvälisen osaajan puolison kotoutumisesta ja pääsemisestä työmarkkinoille. Kansainvälisten osaajien työllistämiseksi tiivistetään yhteistyötä kuntien, korkeakoulujen ja yritysten välillä, sekä lisätään työnantajien mahdollisuuksia löytää kansainväliset osaajat hyödyntämällä esimerkiksi digitaalisia työkaluja. Lisäksi parannetaan työnantajien neuvontapalveluita kansainvälisissä rekrytoinneissa.

Toimijoiden yhteistyöllä ja monikanavaisella toiminnalla pyritään rakentamaan pääkaupunkiseudulle kansainvälisiä osaajia ja työnantajia yhdistävä verkosto ja toimintamalli, joka edistää osaajien houkuttelua ja työllistymistä alueelle, sekä yritysten kansainvälistymistä.

Toimijoina hankkeessa ovat Vantaan lisäksi Helsinki ja Espoo, Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub, Aalto, Hanken, Helsingin yliopisto, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Keskeisiä sidosryhmiä ovat mm. Business Finland, EK, Teknologiateollisuus ja Uudenmaan TE-toimisto. Hanke saa rahoitusta Pirkanmaan liitolta ja toiminta-aikaa hankkeella on kevääseen 2021 saakka.

Osallistu ideointiin ja kerro tarpeista

Talent Boost -työ on vasta aluillaan, joten pysythän kuulolla tulevista tapahtumista. Jos sinulla heräsi ajatuksia hankkeen sisältöihin liittyen, nyt on myös hyvä hetki vaikuttaa.

Tervetuloa Talent Boostin matkaan!

Talent Vantaa yritykselle

Talent Boost uutisia

Talent Boost hankesivu

Lisätietoja:
Lotta Björn, lotta.bjorn (a) vantaa.fi, 043 825 2898

#talentboost #finlandworks

Talent Vantaa