Kysely vantaan yrityksille: millaista ilmastoyhteistyötä toivot kaupungilta?

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Vantaan kaupunki kutsuu alueen yritykset vastaamaan kyselyyn, jonka avulla kehitetään ilmastoyhteistyötä yritysten kanssa. Kysely on avoinna 21.11. saakka.

Kyselyyn pääset tästä (kysely on päättynyt)

Kaupunki haluaa tehdä yritysten ja organisaatioiden kanssa mahdollisimman sujuvaa ja vaikuttavaa ilmastoyhteistyötä. Yhteistyö voi tarjota yrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jotta Vantaalla toteutettava yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin paikallisiin tarpeisiin, kaupunki selvittää nyt millaisia odotuksia ja toiveita alueen yrityksillä on. Verkostoa aiheesta kiinnostuneista toimijoista kasvatetaan vähitellen.

Vastaukset vaikuttavat kaupungin toimenpiteisiin

Kyselyyn vastaaminen on yrityksille erinomainen vaikuttamiskanava. Vastauksia kaivataan kaikenkokoisilta ja kaikkia aloja edustavilta yrityksiltä. Lisäksi vastauksia toivotaan sekä ilmastotyön konkareilta että yrityksiltä, joissa suunnitellaan vasta ilmastotyön ensimmäisiä askelia. Vastaaminen ei edellytä ilmasto-osaamista.

Kyselyssä selvitetään muun muassa,

  •  miten yritysten olisi helpompaa tehdä ilmastotyötä
  •  millaista yhteistyötä yritykset mahdollisesti haluavat kaupungin kanssa tehdä ja
  •  millaisia ilmastoaiheisia tapahtumia yritykset kaupungeilta toivovat.

Kaupunki hyödyntää vastauksia paikallisen ilmastoyhteistyön mallin luomisessa.

Ilmastotyö on yhteinen asiamme – ja sitä myös odotetaan kaikilta yhä enemmän

Kyselyn lopussa vastaajat voivat halutessaan jättää kaupungille yhteystietonsa ilmastoyhteistyön käynnistämiseksi. Yritys voi esimerkiksi ilmoittaa kiinnostuksensa yhteisen ilmastoaiheiseen tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteystietonsa jättäneitä yrityksiä voidaan lähestyä myös erilaisin puheenvuoropyynnöin sekä hankkeiden kokeiluissa ja pilotoinneissa. Yhteistyö voi konkretisoitua myös oppilaitosyhteistyön kautta, josta yritys saa konkreettista apua ja työkaluja ilmastotyöhön. Myös uusia innovatiivisia yhteistyömuotoja voi ehdottaa!

Ilmastotyö on vastuullisuustyötä, jota elinkeinoelämän toimijoilta edellytetään jatkuvasti entistä enemmän. Yhteistyö kaupungin kanssa voi auttaa yrityksiä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tekemään omasta ilmastotyöstään näkyvämpää: niin paikallisesti kuin laajemminkin!

Yrityskysely on osa ympäristöministeriön rahoittamaa Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö -hanketta, jossa Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungit kehittävät yhdessä ilmastoyhteistyötä yritysten kanssa.

Lisätietoja

Heta Itämäki

Projektikoordinaattori
040 631 5686 heta.itamaki@vantaa.fi

Avainsanat

Business VantaaHankkeetYrittäminenKehittäminen