Ilmaista koulutusta yrityksenne maahaanmuuttajataustaisille työntekijöille

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotTyönantajatYritykset

Talent Vantaa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden edistää vieraskielisen henkilöstönsä osaamista. Tulevan kevään aikana Laurea-ammattikorkeakoulu järjestää maahanmuuttajataustaisille asiantuntijoille suunnatun ”Johtajuus ja työlainsäädäntö suomalaisessa työyhteisössä” -kurssin. Kurssin tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisten asiantuntijoiden suomalaisen johtamisen ja työnantajatyön ja velvoitteiden tuntemista sekä edistää uralla etenemistä.

”Johtajuus ja työlainsäädäntö suomalaisessa työyhteisössä” -kurssilla keskitytään esihenkilön tai johtajan rooliin ennen kaikkea työyhteisön sosiaalisena vaikuttajana, innostajana, mahdollistajana ja ilmapiirin muovaajana, jotta oppiminen ja kehittyminen on mahdollista. Kurssilla käydään lisäksi läpi keskeistä työlainsäädäntöä. Kurssi on hyödyllinen tilaisuus yrityksessänne työskenteleville maahanmuuttajataustaisille asiantuntijoille kehittää osaamistaan ja edetä työurallaan kohti johtamistaitoja vaativia tehtäviä.

Kurssille otetaan enintään 20 henkilöä ja se toteutetaan, mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 6 osallistujaa. Kurssi on osallistujille maksuton. Tutustu kurssin toteutukseen lisää ja kannusta yrityksessänne työskenteleviä vieraskielisiä osaajia osallistumaan.

Laurean koulutukset

Talent Vantaa -projektilla edistetään kansallisen Talent Boost -ohjelman tavoitteita. Projektin toteuttavat Vantaan kaupunki ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Toiminta saa rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Avainsanat

Talent Vantaa