Yritys, osallistu design sprint -kehitysprojektiin!

Artikkeli

Asiasanat

TyönantajatYritykset

Onko teillä yrityksessänne jokin kehittämishaaste, johon kaipaisitte ratkaisua? Ilmoittaudu mukaan Talent Vantaan design sprint -projektiin, jossa joukko kansainvälisiä osaajia ratkoo yhden viikon aikana yritystoimintanne haastetta. Haasteenanne voi olla esimerkiksi palvelun parantaminen tai kehittäminen, jonkin toimintonne tehokkuuden kasvattaminen tai monenlainen muu haaste.

Osallistuminen ei edellytä teiltä juurikaan resursseja - vastavuoroisesti voitte saada arvokkaita ehdotelmia toimintanne kehittämiseen ja luotua kontakteja Suomessa oleskeleviin kansainvälisiin osaajiin!

Design sprint tilannekuva

Tilannekuva design sprint -tapahtumasta.

HUOM! 2022 VUODEN DESIGN SPRINT ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT

Mikä on design sprint?

Design Sprint on alle viikon pituinen kehittämismenetelmä, jonka avulla on mahdollisuus luoda nopeasti uusia tuotteita ja palveluita, kehittää olemassa olevia palveluita tai saada ratkaisuja muihin yrityksen haasteisiin oli kyse sitten sisäisistä kehitysprojekteista tai liiketoiminnan kehittämisestä.   

Design sprintit tiivistävät yritysten normaalisti pitkät kehitysprosessit viiteen päivään, joiden aikana jalostetaan ideoista konsepti, tuotetaan prototyyppi ja validoidaan sitä testikäyttäjien kanssa. Yhden työviikon aikana on siis mahdollisuus saada innovatiivisia menetelmiä hyödyntäen aikaan yhtä paljon kuin kuukausia kestävissä prosesseissa! 

Talent Vantaan järjestämässä design sprintissä osallistuva yritys esittää alkuun haasteen tai kehittämiskohteen, johon toivoisi ratkaisua. Etsimme haasteen ratkaisemiseksi joukon kansainvälisen taustan osaajia, jotka 4-5 päivän aikana kartoittavat ratkaisua haasteeseen ja lopuksi tarjoavat ratkaisuehdotuksensa. Teiltä odotetaan ainoastaan ajallista panosta haasteen esittämisessä, palautteen antamisessa viikon puolivälissä ja kuuntelua viikon lopuksi, kun työryhmät esittävät työnsä tulokset. Saatte siis pienessä ajassa hyödyllisiä uusia näkökulmia ja ehdotuksia toimintanne kehittämiseen.

Miksi osallistua? 

Osallistumalla design sprintiin yrityksenne saa:  

  • Ilmaista kehittämistyötä. Yleensä design sprintin kaltaiset muotoilupalvelut maksavat yrityksille tuhansia euroja.
  • Testatun ratkaisuehdotuksen tunnistamaansa liiketoiminnan haasteeseen.
  • Mahdollisuuden tutustua Suomessa asuviin korkeasti koulutettuihin kansainvälisiin osaajiin.
  • Mahdollisuuden luoda positiivista työnantajakuvaa.  
  • Näkyvyyttä Vantaan kaupungin viestintäkanavissa.

Mitä yritys antaa? 

  • Mahdollisuuden kansainvälisille osaajille tuoda osaamistaan esiin ja luoda yhteyksiä suomalaiseen yritysmaailmaan. 
  • Hiukan aikaa haasteen sanoittamiseen sekä pari lyhyttä ohjaussessiota, joka auttaa tiimiä suuntaamaan ratkaisua haluttuun suuntaan. Yrityksen ei tarvitse osallistua prosessin jokaiseen päivään tai hetkeen, mutta onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi kannattaa varata aikaa pariin lyhyeen ohjaussessioon sekä prosessin jälkeiseen esittelytilaisuuteen.

Sprintit toteutetaan pääosin englanniksi. Toiveiden ja osallistujien kielitaidon mukaan voimme käyttää sekä suomea että englantia.

Katso oheiselta videolta Uudenmaan Ruoka -yrityksen kokemuksia design sprintistä!

 

Talent Vantaa logot

Talent Vantaa -projektilla edistetään kansallisen Talent Boost -ohjelman tavoitteita. Projektin toteuttavat Vantaan kaupunki ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Toiminta saa rahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä. 

Lisätietoja

Santeri Raappana

Talent Vantaa
Projektiasiantuntija
0503146302 santeri.raappana@vantaa.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Avainsanat

Talent VantaaKansainvälisyysYhteistyöYrittäminen