Innovationernas Vanda -strategin

Strategin Innovationernas Vanda anger riktningen för Vanda stad.

 En färgstark illustration som visar Vandas nya strategi.

Vanda stadsfullmäktige godkände strategin vid sitt sammanträde den 31 januari 2022. Stadens vision är: djärva, avspända och trivsamma Vanda är en föregångare för hållbarhet.

Värderingar och principer

Prioriteringsområdena skapar grunden

I Innovationernas Vanda fokuserar vi på åtgärder som stöder en hållbar, trivsam, empatisk, lycklig och betydelsefull vardag.

I strategin definieras sex olika prioriteringsområden med sina mål, enligt vilka stadens verksamhet styrs:

  •  En ekonomiskt hållbar och livskraftig stad
  •  Bra service som utgår från invånarna
  •  Förebyggande av ojämlikhet
  •  Ett resurssmart och klimatneutralt Vanda
  •  Blomstrande stadscentrum
  •  Meningsfullt arbete genom effektivt ledarskap

Strategiteman och spetsprojekt

More information

Matti Ruusula

Ekonomi- och strategidirektör
043 824 9254 fornamn.efternamn@vantaa.fi

Vesa Kokkonen

Strategi- och forskningschef
050 318 1582 fornamn.efternamn@vantaa.fi

Keywords

StrategiStadsutvecklingUtvecklingAdministrering