Neuvova Vantaa

Asiasanat

Asiakaspalvelu ja neuvontaMaahanmuuttajat

Neuvova Vantaa -kehittämishankkeen tavoitteena on tukea vieraskielisten neuvonnan saavutettavuutta ja ohjauksen sujuvuutta Vantaalla kehittämällä ja vakiinnuttamalla monikielistä matalan kynnyksen neuvontaa ja kaupungin monikielistä viestintää sekä vakiinnuttamalla toimijoiden yhteistyötä ja kumppanuuksia.

Kimalainen kukkaistutuksissa.

Neuvova Vantaa – maahanmuuttaneiden neuvonnan monitoimijainen kehittämishanke

Kenelle? Asiakkaitamme ovat kaikki vieraskieliset vantaalaiset ja vieraskielisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät Vantaalla.

Miksi? Tuemme vieraskielisten kaupunkilaisten palvelujen sujuvuutta ja ohjaus- ja neuvontatyötä tekeviä.

Miten?

  • Monikielistä matalan kynnyksen neuvontaa kehittämällä.
  • Saavutettavaa ja monikielistä viestintää kehittämällä.
  • Verkostoyhteistyötä edistämällä ja vahvistamalla.
  • Tietoa ja tukea tarjoamalla.
  • Koulutuksia ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia järjestämällä.

Monikielinen neuvonta palvelee Vantaalla ja Helsingissä

Hankkeen koordinoimana on avattu Vantaan monikielinen neuvonta Vantaa-infojen yhteyteen Myyrmäkeen ja Tikkurilaan sekä International House Helsinki-viranomaispalveluun Sörnäisiin. Neuvontakielinä ovat suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, arabia, somali, dari ja farsi. Lisäksi käytössä on pikatulkkauspuhelin. Hankkeessa pilotoidaan lisäksi ryhmämuotoista ja jalkautuvaa neuvontaa sekä monilaista yhteistyötä.

Kaupunkitasoisen monikielisen viestinnän kehittäminen

Neuvova Vantaa –hanke tukee ja vahvistaa kaupunkitasoista monikielistä viestintää viestintäkoordinaattorin johdolla. Kantavana tavoitteena on kehittää kaupunkitasoista monikielistä viestintää oikea-aikaisen ja luotettavan tiedon saavutettavuuden parantamiseksi, kuntalaisten aktivoimiseksi sekä heille paremman palvelun takaamiseksi.  

Liity mukaan kasvavaan yhteistyöverkostoomme!

Neuvova Vantaa-verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli sata toimijaa kunnan, valtion viranomaisten sekä järjestöjen puolelta. Verkosto on avoin kaikille vieraskielisiä työssään kohtaaville. Verkosto järjestää kuukausittain temaattisia verkkoinfoja, työpajoja, neuvontatyötä tekevien verkostotapaamisia sekä kerran vuodessa Vantaan kotoutumisen verkostomessut. Neuvova Vantaan kumppanuusasiantuntija antaa myös konsultaatiota liittyen vieraskielisten palveluihin sekä toimii siltana eri toimijoiden välillä uutta yhteistyötä suunniteltaessa. 

Liity mukaan Neuvova Vantaa -verkostoon Webropol-lomakkeen kautta.

Toimintaa rahoittaa Työ- ja elinkeinomisteriö

Hanketta rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Vantaan kaupunki. Vantaa on osa yli kahdenkymmenen kunnan ja kuntayhtymän kehittämisverkostoa. Myönnettävän avustuksen tavoitteena on tehostaa kunnissa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa monialaisessa yhteistyössä. Avustuksen avulla kehitetään valtakunnallinen, etenkin vieraskielisten määrältään keskeiset kaupungit ja maakuntakeskukset kattava ohjaus- ja neuvontapalvelujen verkosto, jonka tavoitteena on kunta- ja järjestöyhteistyön ja monikanavaisuuden kautta vastata laajemmin alueensa ohjaus- ja neuvontatarpeisiin. 

Kehitettävä toiminta liittyy hallitusohjelmaan kirjattuihin maahanmuuttajien kotoutumista koskeviin tavoitteisiin, joiden mukaan maahanmuuttajien aktiivista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistetaan, tehostetaan ja nopeutetaan sekä kotoutumispalveluiden laatua, velvoittavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan.  

Lisätietoja

Aadan Ibrahim

Projektipäällikkö
040 610 3609 aadan.ibrahim@vantaa.fi

Mariam Bahafid

Projektiasiantuntija
040 540 2819 mariam.bahafid@vantaa.fi

Kumppanuusasiantuntija, monikielinen neuvonta (arabia, suomi)

Irina Aljasmäe

Projektiasiantuntija
040 540 0253 irina.aljasmae@vantaa.fi

Monikielinen neuvonta (venäjä, viro, suomi)

Nina Leskelä

Projektiasiantuntija
040 849 3916 nina.leskela@vantaa.fi

Hankeviestintä, yhteistyöverkoston koordinointi