My Business Hub - kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja

My Business Hub –hankkeen tehtävänä on koota vantaalaisille yrityksille suunnatut yrityspalvelut digitaaliselle palvelutarjottimelle ja varmistaa, että ne ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. Hanke kutsuu Vantaan Myyrmäen suuralueella toimivat pk-yrittäjät ja yritystoiminnasta kiinnostuneet omaan yhteisöön (My Business Hub), jonka toimintaa tuetaan perustamalla hankkeessa virtuaalinen alusta ja fyysisiä kohtaamispisteitä. Tavoitteena on synnyttää vireä yhteisö, mikä edistää uusien kumppanuuksien ja liiketoiminnan kehittymistä.

Hankkeen vaihe
Meneillään
Hankkeen aikataulu
-
Budjetti
1 046 911 €
Kuva Myyrmäestä, kuvassa graffiteja ja myyrmäkitalo.

Hankkeen taustalla on pandemia-ajan havainto siitä, että vantaalaiset yritykset tuntevat ja käyttävät niille tarkoitettuja neuvonta-, tuki- yms. palveluita huonosti. Palvelut ovat hajallaan ja tarpeellisen tiedon löytäminen on työlästä. Uudelle palvelutarjottimelle muotoillaan myös oppilaitosten -  tämän hankkeen aikana Metropolia AMK:n ja Laurea AMK:n  - yrityksille soveltuvia palveluita. Yritysten todellisten tarpeiden selvittäminen,  eri tahojen törmäyttäminen ja parviälytyksen hyödyntäminen esim. yhteistyöpajoissa on keskeisen tärkeää. Hankkeessa kiinnitetään huomiota erityisesti pandemian kurittamiin aloihin  ja yrityksiin kuten ravintolat, henkilökuljetus- ja hyvinvointialan yritykset sekä luovat alat. Lisäksi huomioidaan ulkomaalaistaustaisten yrittäjien tarpeet.

Hanke toimii työkaluna vantaalaisten pk-yritysten, Vantaan kaupungin ja oppilaitosten yhteistyön kehittämiseksi. Myyrmäen suuralueen  My Business Hub –hankkeen parhaat opit ja toimivat konseptit tulla hyödyntämään Vantaan muilla suuralueilla ja parhaimmillaan hankkeen opit pohjustavat Vantaan innovaatioallianssin kehittämistä.

REACT-EU:n EAKR –hanke, rahoittajana Uudenmaan liitto

My business Hub -hankkeen logot: Vantaa, Laurea, Euroopan alukehitysrahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Lisätietoja

Maarit Haavisto-Koskinen

Vantaan kaupunki
Projektipäällikkö
040 195 1162 maarit.haavisto-koskinen@vantaa

Avainsanat

Kaupunginosat