6Aika: Osaamo

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Osaamo-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia palveluja ja ratkaisuja, jotka tehostavat väestön työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Toisena päätavoitteena on helpottaa uusilla ratkaisuilla työnantajien rekrytointitarpeita ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Ihmisiä kannettavan tietokoneen ääressä.

Osaamossa mukana olevat toimijat kehittävät matalan kynnyksen työllisyys- ja elinkeinopalveluja yhteistyössä alueiden muiden toimijoiden kanssa, jotta osaamisen kehittämisen haasteisiin, kohtaanto-ongelmiin ja palvelutarjonnan sirpalemaisuuteen löydetään uusia toimintamalleja. Hanke kehittää uudenlaista Osaamo-mallia, jossa huomioidaan aikuisväestön erilaiset tarpeet työllistymisen, jatkuvan oppimisen, työllistämispalveluihin osallistumisen ja yrittäjyyden osalta. Malli huomioi myös työnantajien tarpeet osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyen.

Hankkeessa ja sen kautta kehitettävässä toiminnassa hyödynnetään eri alueilla valtakunnallisesti jo syntyneitä tai kehitteillä olevia työllisyyden ekosysteemejä ja olemassa olevia resursseja. Työllisyyden ekosysteemiin kuuluvat kaupunkitoimijat, ELY-keskukset, TE-toimistot, KELA ja niiden muodostamat erilaiset monialaiset palvelurakenteet sekä alueiden oppilaitokset, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset. Ekosysteemissä kaupunkien toteuttamat ja ylläpitämät palvelut sisältävät erilaisia työllisyys-, koulutus-, elinkeino-, sosiaali-, terveys- ja vapaa-ajan sekä neuvonta- ja tiedotuspalveluja.

Vantaan Osaamo -osahankkeessa pääpainotuksena on yhdenmukaistaa asiakas- ja palveluprosesseja tukemalla ja kehittämällä työllisyyden kuntakokeilun prosesseja sekä vahvistaa yhdyspintoja erityisesti osaamisen kehittämisen palveluihin. Tavoitteena on, että monialaiset palvelurakenteet ovat selkeämmät ja tukevat työllistymistä entistä paremmin. Tavoitteena on kehittää ensivaiheen palveluohjausta yhteistyössä asiakkaiden ja asiakastyöntekijöiden sekä Laurean ammattikorkeakoulun osahankkeen kanssa.

Hankkeessa mukana: Oulun kaupunki/BusinessOulu (päätoteuttaja), Helsingin kaupunki, Laurea ammattikorkeakoulu, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki Työllisyys- ja kasvupalvelut, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki. Espoon kaupunki osallistuu hankkeen toimintaan ns. ulkopuolisena benchmark-kumppanina, mutta sillä ei ole omaa osahanketta kokonaisuudessa.

Tutustu yhteenvetoon Vantaan 6Aika-kokokonaisuuden keskeisimmistä tuloksista.

Lisätietoja

Satu-Marja Salmi

Projektipäällikkö
+358 43 826 8932 satu-marja.salmi@vantaa.fi