6Aika: Kasvun ekosysteemit

Asiasanat

Työ ja elinkeinotTyönantajatYritykset

Yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä -hankkeessa tuetaan kasvuhakuisia yrityksiä kiinnittymään niille sopiviin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin ja palveluihin. Hanketta toteuttavat kuusi Suomen suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu sekä Pirkanmaan liitto. Hanke perustuu ajatukseen kaupunkien aktiivisesta roolista yritysten innovaatiotoiminnan ja niitä edistävien verkostojen tukemisessa.

Hankkeen vaihe
Päättynyt
Hankkeen aikataulu
-
Budjetti
474 600 €
Kuva Kauppakeskus Dixistä, Tikkurilasta.

Vantaalla keskitytään kokonaishankkeen toimenpiteiden lisäksi erityisesti kaupungille tärkeiden toimialojen ja alueiden erilaisten yritysryhmien tukemiseen. Kehitämme palvelumalleja, joilla kasvuyritysten määrää ja laatua Vantaalla lisätään ja liitämme vantaalaiset yritykset osaksi laajempia verkostoja muissa kaupungeissa, koko Suomessa ja kansainvälisesti.

Hankkeessa mukana: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Business Tampere, Turku Science Park Oy Ab ja Business Oulu sekä Pirkanmaan liitto

Hankkeen budjetti: 474 600€ (Vantaan osuus) 4 416 087€ (koko hanke)

Tutustu yhteenvetoon Vantaan 6Aika-kokokonaisuuden keskeisimmistä tuloksista.