Yrittäjä! Vahvistu verkostoitumalla!

Blogi Business Vantaa

Suomi sijoittui jälleen toiseksi kansainvälistä vertailutietoa tuottavassa Digibarometri –vertailussa. Vuosittain ilmestyvän julkaisun erityisteemana on tänä vuonna teollisuuden digitalisaatio, josta barometrin mukaan Suomen suurimmat haasteet löytyvät.

innovaatio valo hitsaus kuvituskuva

Sisältö

Maailmanlaajuisessa vertailussa Suomi on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa digitalisaation kärkikastia. 

Vertailussa Suomen edellytykset digitalisaatiolle ovat maailman parhaat ja olemme ahkeria digitaalisten palveluiden käyttäjiä.  Kansalaisten ja julkisen sektorin vertailussa sijoitumme aivan kärkeen, mutta digitalisaation vaikutukset yrityksiin ovat heikentyneet.

Kymmenes ja heikoin sijoitus Suomella on digitalisaation vaikutuksissa yrityssektoriin. Vaikka Suomen taakse jää monta huipputeollista maata, on sijoituksen laskeva trendi huolestuttava. 

Digitalisaation merkitystä yrityksen toiminnan kehittämisessä ei pidä väheksyä, sillä digitaalisten ratkaisujen käyttöön ottaminen vahvistaa yrityksen kannattavuutta. Parempi kannattavuus tarkoittaa parempia mahdollisuuksia investoida liiketoiminnan kehittämiseen. 

Eri kokoisten ja eri aloilla toimivien yritysten digitalisaation asteessa on suuria eroja.  

Erot näkyvät erityisesti pienten ja suurten yritysten välillä. Suuremmilla yrityksillä on nopeammat internet –yhteydet, ne käyttävät enemmän sosiaalista mediaa ja pilvipaveluja ja ovat ottaneet useammin käyttöön  tekoälyteknologioita kuin pienemmät yritykset.  

Pienempien yritysten hitaampi digitalisoituminen on ymmärrettävää. Nopean kehityksen kelkkaan on haasteellista hypätä, jos resursseja on vähän ja kehittämisen konkreettista hyötyä on vaikea hahmottaa.  

Vantaan elinkeinopalvelut edistää monella tavalla paikallisten yritysten digitalisaation vahvistamista. Kehittämishankkeet ja projektit ovat hyvä väline yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.  

Lähes kaikki kehittämishankkeet, joissa Vantaan elinkeinopalvelut on mukana, toteutetaan tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Yrityksillä on siis käytettävissään oppilaitosten laaja-alainen ja korkeatasoinen osaaminen.  

Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset tarjoavat mahdollisuuksia tutkimus- ja kehittämisprojekteihin, opinnäytetöiden tekemiseen, henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutukseen ja myös työtilojen yhteiskäyttämiseen.  

Yrityksille palveluja tarjoavat esimerkiksi seuraavat projektit

  • Big Flash järjestää  teknologiakoulutusta ja tarjoaa yritykselle mahdollisuuden teknologisten ratkaisujen käytännön kokeiluihin. 
  • Muuvo edistää vihreän siirtymän tuomien haasteiden muuttamista yrityksen kilpailueduksi osaamista ja muutoshallintaa kehittämällä. 
  • My Business Hub kutsuu kaikki vantaalaiset yrittäjät, oppilaitokset ja yrityspalveluja tarjoavat tahot verkostoitumaan ja oppimaan toisiltaan. 

Projektien lisäksi yrityksen kannattaa tarttua mahdollisuuteen solmia oppilaitosten kanssa pidempiaikainen kumppanuussopimus, jossa määritellään tarkemmin yhteistyön toimintatavat ja tavoitteet. 

Projekteihin osallistuminen edistää verkostoitumismahdollisuuksia, sillä yrityksille järjestettävissä tilaisuuksissa tapaa muita yrittäjiä, jotka pohtivat saman kaltaisia haasteita.  

Toinen hyvä tapa verkostoitua on osallistuminen Vantaan kärkiklusteritoimintaan. Klusterit yhdistävät Vantaan kaupungin palveluja ja paikallisia yrityksiä luoden yhteistyöverkostoja, joissa tieto liikkuu ja uudet ideat syntyvät. Vantaalla toimii kiinteistö-, ruoka-, lentorahti-, kiertotalous ja korkean osaamisen klusterit. Ne kaikki tarjoavat yrityksille konkreettisia mahdollisuuksia oppimiseen, verkostojen luomiseen ja yhteistyön kehittämiseen. 

Aivan uusia mahdollisuuksia avautuu syksyllä alkavassa FAIR –hankkeessa, jossa luotavan innovaatiokeskittymän palvelut on tarkoitettu erityisesti PK –yrityksille.  

Aivan uusia mahdollisuuksia avautuu syksyllä alkavassa FAIR –hankkeessa, jossa luotavan innovaatiokeskittymän palvelut on tarkoitettu erityisesti PK –yrityksille.  Hanketta toteuttaa vahva kuntien, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten yhteenliittymä, jota rahoitetaan EU:n kehittämisrahoituksella (EDIH).  

FAIR tukee erityisesti digitaalisten palveluiden, älykaupunkien ja terveysalaan liittyvien ratkaisuiden kehittämistä yrityksissä. Myös tämä hanke tuo uusia mahdollisuuksia vantaalaisille yrityksille. 

Liity mukaan verkostoon tilaamalla BusinessVantaa uutiskirje. 

Laila Bröcker,  Projektipäällikkö
Big Flash -hanke, Vantaan osahanke
laila.brocker@vantaa.fi

LÄHTEET

ETLA: Digibarometri 2022: Digivihreä siirtymä

Tilastokeskus

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Business Vantaa