Verkostoidu ja vaikuta korkean osaamisen klusterissa

Uutinen

Vantaan korkean osaamisen klusteri ja ARI –verkosto vastaavat teknologia-alan osaajapulaan luomalla kaupungin, yritysten ja oppilaitosten muodostaman yhteistyöverkoston. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki korkean osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet yritykset ja oppilaitokset.

Setec ei valmista enää rahaa, vaan se keskittyy passien, arvopapereiden ja id-korttien valmistamiseen.

Setec Oy valmistaa passeja, arvopapereita ja id-kortteja.

Suomen teknologiateollisuus tarvitsee joka vuosi yli 10 000 uutta osaavaa työntekijää, sekä korkeakoulututkinnon suorittaneita että ammatillisia osaajia. Yrityksissä korkean osaamisen tarve on kasvanut vuosi vuodelta, mutta myös ammattiosaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.  

Muutos on ripeää koska monet tekijät kiihdyttävät sitä. Teknologian ja digitalisaation nopea kehittyminen edellyttävät jatkuvaa osaamisen uudistamista. Globaaleilla markkinoilla vähemmän osaamista vaativa tuotanto on helppoa ja houkuttelevaa siirtää edullisempiin maihin. Suomeen jäävä tuotanto ja palvelut vaativat monipuolisempaa osaamista. Kestävään liiketoimintaan, vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen siirtyminen tuovat nekin uusia osaamistarpeita yrityksiin. 

Tulevaisuuden osaaminen syntyy kaupungin, yritysten ja oppilaitosten verkostomaisessa yhteistyössä.

Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa, mutta osaamisen kehittäminen ei tapahdu korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten seinien sisällä. Jatkuva muutos vaatii uusia osaamisen uudistamisen tapoja, joita oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden muodostamat verkostot mahdollistavat.  

Juuri tähän tarpeeseen haluaa Vantaan korkean osaamisen klusteri yhdessä ARI –verkoston kanssa vastata. Klusteri järjestää verkostomaista yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä, edistää uusien osaajien hankintaa sekä välittää tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja kansainvälisistä kumppaneista. 

Tervetuloa verkostoitumaan tilaamalla uutiskirje: https://link.webropol.com/s/korkeanosaamisenklusteri

 

 

Lisätietoja

Laila Bröcker

Vantaan kaupunki
Big-Flash hankkeen Vantaan osatoteutuksen projektipäällikkö
+358 40 1932 177 laila.brocker@vantaa.fi

Avainsanat

AmmattikoulutBusiness Vantaa