Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelut sujuvamman työnhaun asialla

Uutinen

Maaliskuun alussa käynnistyvässä valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa kaupungit saavat vastuulleen osan työ- ja elinkeinotoimiston tehtävistä. Vantaan ja Keravan kaupungit osallistuvat kokeiluun yhdessä ja kokeiluun siirtyviä alueen työnhakijoita palvelee nyt Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelut.

henkilö pitää pöydällä olevasta kahvikupista kiinni, logot: vantaa, kerava, työllisyyden kuntakokeilut, teksti: onnistumisia yhdessä.

Kenelle, miten ja mitä?

Uudistuvat työllisyyspalvelut koskevat työnhakijoita, jotka ovat alle 30-vuotiaita, vieraskielisiä tai eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Muut työnhakijat jatkavat TE-toimiston asiakkaina entiseen tapaan.

TE-toimisto ilmoittaa kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille siirrosta henkilökohtaisesti kirjeitse tai Oma asiointi -palvelussa maaliskuun aikana. Tämän jälkeen Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelut ottaa työnhakijaan yhteyttä.

  •  Jos sinut siirretään kuntakokeiluun Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden asiakkaaksi, odota rauhassa omavalmentajasi yhteydenottoa.
  •  Jos et saa TE-toimistolta viestiä siirrosta kuntakokeiluun, mikään ei osaltasi muutu.
  •  Jos ilmoittaudut työnhakijaksi kokeilun aikana, saat ilmoittautumisen yhteydessä tiedon siitä, kuuluuko asiakkuutesi TE-palveluihin vai Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluihin.

TE-toimiston tutut palvelut ovat tarjolla työnhakijalle edelleen, mutta työllistymistä edistävien palveluiden saanti helpottuu ja laajenee, kun asiakas saa nyt TE- ja kunnan palvelut samasta paikasta. Palveluvalikoimassa ei keskitytä vain suoraan työllistymiseen johtaviin palveluihin, vaan siinä huomioidaan myös muut työkykyä ja työllistymistä tukevat asiat, kuten vaikkapa sosiaali- ja terveyspalvelut tai koulutukset. Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelut panostaa henkilökohtaiseen palveluun ja jokainen työnhakija saa omavalmentajan, jolla on kokonaisvastuu asiakkaasta ja hänen saamistaan palveluista. Yhdessä omavalmentajan kanssa asiakas etsii ratkaisua, niin että hänellä itsellään on aktiivinen rooli oman polkunsa löytymisessä.

Ketkä, miksi ja milloin?

Työllisyyden kuntakokeilut liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimiin työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa. Kunnat on valmistelleet kokeiluja tiiviissä yhteistyössä alueensa TE-palveluiden kanssa viime keväästä alkaen.

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on edistää tehokkaammin työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista, tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen ja parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilun takana on ajatus, että kunta tuntee asiakkaat parhaiten, niin työnhakijat kuin työnantajatkin, ja pystyy myös monipuolisemmin tukemaan työllistymistä laajan palveluverkkonsa ansioista. Kunnalla on mahdollisuus sovittaa ketterästi yhteen alueensa työnantajien osaamis- ja työvoimatarpeita, paikallista koulutustarjontaa sekä työnhakijoiden työllistymis- ja koulutustarpeita.

1.3.2021 käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut päättyvät 30.6.2023.

Lue lisää vantaanjakeravantyöllisyyspalvelut.fi

Avainsanat

TyöllisyysTyöpaikatPalveluMonikielisyysHallinto