Vantaalla uskotaan vahvasti yhteistyön voimaan – ”Kukaan ei voi yksin ratkaista haasteita”

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Vantaan kaupunki haluaa luoda yrityksille mahdollisuuden kasvuun ja tarjota yhteistyön kättä kaupungin, yritysten ja oppilaitosten välille. Yksi esimerkki uudenlaisesta yhteistyöstä ovat klusterit.

Panu Vuorimaa ja Mika Perttunen.

Vantaan kaupungin klusteritoimintaa on vetänyt toukokuun alusta asti erityisasiantuntija Panu Vuorimaa (vas.), jolla on kokemusta niin kaupallisesta toiminnasta kuin liiketoiminnan kokonaisvastuusta VAASAN-konsernissa, Lantmännen Cerealiassa sekä Sinebrychoffilla. Kuvassa myös elinkeinopäällikkö Mika Perttunen.

Vantaalla on koronan aiheuttamasta erityistilanteesta huolimatta erittäin vahva eteenpäin menemisen henki, jota kaupunki haluaa omalta osaltaan olla vauhdittamassa.

Vantaan kaupungin uutena elinkeinopäällikkönä helmikuussa aloittanut Mika Perttunen toteaa, että kaupungin rooli nykyajassa on yhä enenevissä määrin tarjota yhteistyön kättä mahdollisimman monin eri tavoin ja olla mahdollistamassa eri tahojen toimivaa yhteistyötä.

– Ajat ja tavat muuttuvat, eikä kaupunki tai yritykset yksin pysty ratkaisemaan käsillä olevia haasteita, kuten digitalisaation mukanaan tuomaa valtavaa murrosta. Ratkaisut löytyvät vain erittäin syvällä vuoropuhelulla kaupungin, yritysten ja oppilaitosten välillä, Perttunen pohtii.

Vauhdittaakseen tätä vuoropuhelua ja yhteistyötä Vantaan kaupunki on käynnistänyt uuden yhteisöllisen toimintatavan klustereilla, joiden tarkoituksena on tuoda yritysten välille verkostoitumista, tiedon jakamista sekä synnyttää uusia ideoita ja yhteistyökuvioita eri toimialojen välille.

Klustereissa vahvaa osaamista

Vantaalla käynnistetyt kärkiklusterit ovat kiinteistöklusteri, ruokaklusteri, lentorahti, korkean osaamisen tuotanto ja kiertotalousklusteri.

– Näiltä aloilta Vantaalta löytyy erityistä vahvuutta. Esimerkiksi ruoan osalta Vantaan tavoitteena on nousta Suomen urbaaniksi ruokapääkaupungiksi. Ihmisten tapa syödä tulee muuttumaan ja ruokaa tullaan tulevaisuudessa tuottamaan yhä enemmän kaupunkimaisessa ympäristössä. Tässä työssä Vantaa haluaa olla suunnannäyttäjä.

Toukokuussa käynnistyy myös ruokaklusteriin liittyvä kokeilu, jossa yritykset pääsevät testaamaan omia kaupunkiviljelyratkaisujaan aitoon kaupunkiympäristöön, Hakunilassa sijaitsevaan VAV Asunnot Oy:n taloyhtiöön.

– Kiertotalousklusterissa taas tavoitellaan kiertotalouskeskittymää. Yritysten kanssa on esimerkiksi ideoitu käytännön toimia Vantaan ilmastotyöhön. Yhteistyön tarkoituksena on muun muassa tukea yritysten omaa ilmastovaikutukset huomioivaa liiketoimintaa. Lentorahtiklusterissa puolestaan yksi tavoiteltavista asioista on lennonaikainen tullaus laajalla yhteistyöllä.

Kiinteistöklusterin luoma yhteistyö on Vantaalla erityinen mahdollisuus, koska kaupungissa rakennetaan ehkä eniten Suomessa niin toimistoja, teollisuushalleja kuin asuntojakin.

– Parhaillaan ollaan käynnistämässä esimerkiksi uudenlaista toimintamallia oppimiskampusalueen toteuttamiseksi. Pandemia on nopeuttanut muutosta, oli kyse sitten kiinteistöjen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta tai käytöstä. Kaikissa näissä tarvitaan yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden täysin uudenlaista innovaatiokykyä. Kaupunki haluaa tässäkin toimia innovaatioalustana.

Klusteritoiminta sopii kaiken kokoisille yrityksille

Perttunen toteaa, että työskentely klustereissa on ollut äärettömän mielenkiintoista. Myös yritykset ovat suhtautuneet klusteritoimintaan myönteisesti ja suurella kiinnostuksella, ja mukaan on lähtenyt hyvin eri kokoisia yrityksiä.

Perttunen kertookin kuulleensa myös palautteen, jossa on ihmetelty, onko kaupunki tosiaan kiinnostunut myös pk-yritysten ajatuksista.

– Me olemme aidosti kiinnostuneita, sillä kyse ei ole siitä, onko yritys iso vai pieni. Yrityksen rooli voi koosta riippumatta olla isokin osana kokonaisuutta. Idea onkin siinä, että saman pöydän ääreen tuodaan eri kokoisia toimijoita ja siinä yhteistyössä muhivat parhaat ideat.

Mikäli klusteritoiminta kiinnostaa, niin asiasta kannattaa olla yhteydessä klusteritoimintaa vetävään erityisasiantuntija Panu Vuorimaahan.

Kaikki tarvittava tieto yhdessä osoitteessa

Perttunen muistuttaa yrityksiä myös businessvantaa.fisivustosta, joka kokoaa yhteen paikkaan kaikki Vantaalla tarjottavat yrityspalvelut.

Tietoa löytyy kattavasti niin yrityksen perustamiseen, toimitila-asioihin, rekrytointiin, kouluttamiseen ja kehittämiseen kuin kasvuun ja kansainvälistymiseenkin liittyen.

– Sivusto kokoaa osaajat yhteen paikkaan, joten aina ei tarvitse tietää kuka kysymykseen osaisi vastata, sillä vastaus löytyy kattavasta verkostostamme.

Businessvantaa.fi-sivustolta löytyy myös yrityksille tietopaketti koronavirustilanteen helpottamiseksi.

– Rahallinen tuki yrityksille tulee valtiolta, mutta me kaupunkina haluamme kaikin tavoin tukea yrityksiä henkisesti vaikeassa, joillekin jopa epätoivoisessa tilanteessa. On tärkeää, että yrittäjä voi ottaa yhteyttä verkostoomme, josta löytyy neuvoja ja vinkkejä. Toivon mukaan tilanne alkaa paranemaan ja näkymät muuttuvat sitä myöten aivan toisenlaisiksi.

 

Kiinnostuitko klusteritoiminnasta? Ota yhteyttä: panu.vuorimaa@vantaa.fi  

Avainsanat

Business VantaaYrittäminenKehittäminenElinvoima