Uusista hankkeista yhteistyömahdollisuuksia yrityksille

Uutinen

Kevät on ollut täynnä suuria ja erityisen positiivisia muutoksia Vantaalla. Maaliskuussa otimme käyttöön Vantaan business -yhteisön oman verkostoitumis- ja keskustelualustan Business Vantaa Hubin. Hiljattain julkaistu Vantaan Kasvu- ja elinvoimaohjelma vuosille 2022-2025 taas pyrkii rakentamaan Vantaasta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista ja elinvoimaista kaupunkia. Yksi muutos sekä konkreettinen esimerkki toimenpiteistä on myös yrityspalveluiden palvelulupaus, jossa lupaamme, että yritysten asiat otetaan käsittelyyn 48 tunnin sisällä ja yrityksiä pidetään ajan tasalla asian etenemisestä. Kehitämme Vantaata nyt myös erityisesti uusien mahtavien hankkeidemme kautta. Tänä keväänä meillä on ollut ilo aloittaa työskentely peräti kuuden eri hankkeen parissa, joista pääset lukemaan lisää alla.  

 

Urban&Local - tulevaisuuden ruokaekosysteemi 

Urban & Local -hankkeessa kehitetään ja toteutaan Suomen ensimmäinen tulevaisuuden kauppahalli Vantaalle. Tämä urbaanin ruoan kehityskeskus kokoaa yhteen ruoka-alan toimijat läheltä ja kauempaakin. Food Center on myös uuden ajan kohtauspaikka, jossa kohtaavat ruoan tuottajat, opiskelijat, kollegat, jakelijat, kuluttajat sekä muut kaupunkilaiset. Urban & Local -hanke linkittyy vahvasti Vantaalla jo toimivan ruokaklusterin toimintaan. Ruokaklusterista voit lukea lisää täällä. 

Hankkeen projektipäällikkönä Vantaalla aloitti Jussi Shemeikka.

”Sherlock Holmes asuu Baker Street’llä, Joulupukki Korvatunturilla ja ruoka Vantaalla. Pienellä mietinnällä voimme kaikki viettää sadonkorjuun juhlaa omissa kodeissamme joka päivä,” hän lausahtaa kysyttäessä tunnelmia ja toiveita tulevasta. 

VALUE -hankkeessa luodaan VALUE - Vantaan alueellinen ennakointimalli

Vantaalle uutta paikallista osaamisen ennakoinnin mallia, joka luodaan osaksi kasvavan kaupungin pysyviä rakenteita tiiviissä yhteistyössä yritysten, koulutusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ennakoinnin prosessin avulla voimme varautua globaaleihin haasteisiin ja ohjata Vantaan kasvua tulevaisuuden kasvualoille.  
 

“Vantaa on ensimmäisten kaupunkien joukossa ottamassa hankkeella vahvan johtajuuden roolin alueellisessa ennakoinnissa. Aikaisemmin alueellista ennakointia on tehty enemmän maakuntien tai ELY-keskusten aluetasolla. Kunnan roolin vahvistumista johtamisessa voidaan perustella myös työllisyyspalveluiden siirtymisellä valtion TEM-ELY-konsernin TE-toimistoilta kuntiin, sote-asioiden siirrolla kunnista hyvinvointialueille sekä työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaanto-ongelmilla. Lisäksi ennakoinnin ja tulevaisuustyön voidaan nähdä kaikissa tilanteissa tukevan alueiden ja sen eri organisaatioiden strategiatyötä,” pohdiskelee hankkeen projektipäällikkö Yrjö Myllylä. 

Food Waste Ecosystem 

Food waste ecosystem -hanke kehittää pääkaupunkiseudun hävikkiruoan hyödyntämistä, etsii keinoja ruokahävikin määrän edelleen vähentämiseksi sekä keskittyy luomaan uutta liiketoimintaa. Hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle uudenlainen, kiertotaloutta tukeva ruoan ekosysteemi, ja verkostomainen toimintatapa sekä ruokahävikin vähentämiseen että sen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Syömäkelvottoman hävikin osalta hankkeessa selvitetään yritysten mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa tästä jäljelle jäävästä elintarvikejätteestä. Hanke tuo yhteen ruoka- ja kiertotalousklustereiden yritykset, ruoka-aputoimijat sekä oppi- ja tutkimuslaitokset.  

Hankkeessa keskeisenä kohderyhmänä ovat erityisesti ravitsemispalvelut (laitoskeittiöt, ateriapalvelut ja ravintolat), joiden osuus koko elintarvikeketjun ruokahävikistä Suomessa on vajaa viidennes eli yli 61 milj.kg vuodessa, ja jota hyödynnetään vasta hyvin vähän. 

Hanke edistää pääkaupunkiseudun ruokatoimialan ekologista ja taloudellista kestävyyttä, ja siinä on vahva sosiaalinen näkökulma. Tavoitteena on etsiä uusia hävikkiruoan lähteitä ruoka-aputoimijoille.  

”Odotan innolla yhteistyötä hankkeen muiden toteuttajien, Helsingin kaupungin, Luonnonvarakeskuksen ja Laurea ammattikorkeakoulun innostuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki hävikkiruoan hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset, ” Tuore projektipäällikkö Mari Itkonen toteaa. 

Pääkaupunkiseudun haastemoottori

Pääkaupunkiseudun haastemoottorissa kaupunkien kehityshaasteita tuodaan ratkaistaviksi yrityksille ja TKI-toimijoille. Samalla vahvistetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia – yritykset pääsevät testaamaan tuotteitaan aitoon ympäristöön ja tuemme yritysten kansainvälistymistä. Aktiivinen vuoropuhelu yritysten kanssa on tekemisen keskiössä! Hankkeen projektipäällikkönä aloitti huhtikuussa Mika Lammi. 

Avoimen innovaation edistäminen rakennetussa ympäristössä – innovaatioista käytäntöön

Hankkeessa luodaan toimintamallit kokeiluyhteistyölle ja innovatiivisille hankinnoille kaupungin ja TKI-toimijoiden yhteistyönä. Toimintamallin pilotointia toteutetaan avaamalla kokeiluhakuja rakennettuun ympäristöön liittyvissä kaupunkihaasteissa.  

Elinkeinopalveluilla hankkeessa aloittivat huhtikuussa sekä projektiasiantuntija Sami Jokelainen että projektipäällikkö Mervi Abell. He kuvailet hankkeen tulevaa toimintaa ja visiota seuraavasti:  

“Hankkeen visio on tukea pääkaupunkiseudun muodostumista maailman parhaaksi kokeilu- ja innovaatioympäristöksi.  

Edistämme rakennetun ympäristön uusien innovaatioiden, vihreän siirtymän tuotteiden sekä palveluiden liiketoimintamallin suunnittelua sekä teknisiä kokeiluja yhdessä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen sekä yritysten kanssa. Hankkeessa kehitämme toimintamallin, jolla yritysten innovaatiot siirtyvät osaksi innovatiivista kasvuhakuista liiketoimintaa.”  

Laskeutuvien yritysten palvelut pk-seudulle

Rakenteilla uudenlainen maailmanluokan palvelu ja digialusta, jonka avulla saamme kansainväliset huippuosaajat perheineen nopeasti sijoitettua Vantaalle. 
Lisätietoja laskeutuvien yritysten palvelut pk-seudulle hankkeesta: Olli-Pekka Mäkirintala