Uusiolassa tavataan – mutta mikä on Uusiola?

Uutinen

Vantaan Uusiolassa kohtaavat kolme vantaalla toimivaa yritystä, joiden yhteisenä tavoitteena on edistää kiertotalouteen siirtymistä.

Remeo Oy, Rudus Oy, Vantaan Energia ja Vantaan elinkeinopalvelut kutsuivat yritykset verkostoitumaan muiden alan toimijoiden kanssa sekä tutustumaan Uusiolaan. Vietimme aurinkoisen iltapäivän kiertotalouden, kestävän kehityksen ja kierrätyksen parissa.

Uusiolan kiertotalouskeskus

Itä-Vantaalla sijaitseva Uusiola on kehittyvän kiertotalouden keskittymä, jossa toimii kolme kunnianhimoista yritystä: Vantaan Energia, Remeo ja Rudus. Niillä kaikilla on yhteisenä päämääränä ilmastonmuutoksen etenemisen hidastaminen, luonnonvarojen kunnioittaminen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. 

Yrityksillä on omat liiketoimintastrategiansa, mutta näkemys kiertotalouden merkityksestä on yhteinen, kertovat Remeon toimitusjohtaja Johan Mild, Ruduksen liiketoimintajohtaja Henri Kylä-Utsuri ja Vantaan Energian liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri. 

Uusiolassa toimivilla yrityksillä on yhteinen visio kiertotaloudesta.

Panu Vuorimaa, Kalle Patomeri, Henri Kylä-Utsuri, Johan Mild.

 

Kiertotalous on yhteistoimintaa, joten kolmen yrityksen sijoittuminen samalle alueelle helpottaa konkreettisesti yhteistyötä. Remeon jäteautot kuljettavat seka- ja energiajätettä Vantaan Energian jätevoimalaan tuottamaan sähköä ja lämpöä. Kierrätyslaitoksessa oppivaa teknologiaa sisältävät robottikädet erottelevat kierrätyskelpoisen uusiomateriaalin kierrätykseen kelpaamattomasta energiajakeesta.  

Ruduksen toimipiste vastaanottaa käytöstä poistettua kivipohjaista rakennusmateriaalia, kuten purku- ja ylijäämäbetonia ja kallion louhinnasta syntyvää louhetta. Vastaanotettu kierrätysmateriaali jatkokäytetään 100-prosenttisesti.  

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Heikki Sorasahi kertoi. miten kiertotalouteen siirtyminen edistyy tällä hetkellä Suomessa. Kansallisena tavoitteena on rakentaa kiertotaloudesta Suomen talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Kierrätyksen kansainvälisessä vertailussa Suomi ei sijoitu aivan kärkisijoille, mutta ekoinnovaatioiden toteuttamisessa olemme edelläkävijämaita. Asemaamme edelläkävijänä voimme vahvistaa jatkuvalla koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämisellä.  

Heikki Sorasahi

Vantaa näyttää suuntaa suoraan kiertotalouteen 

Tani Järvinen 24.5. Uusiola

Elinkeinopalveluiden yritysasiantuntija Tani Järvinen oli toteuttamassa Uusiolan tapahtumaa. Hän on vakuuttunut jätteiden kierrättämisen hyödyllisyydestä osana kiertotalouden kehittämistä. 

Sen sijaan, että jätemateriaali päätyisi kaatopaikoille tai poltettavaksi, se voidaan kierrättää, korjata, uudelleenkäyttää tai jalostaa uusiksi tuotteiksi. Näin vähennetään jätteen loppusijoitusta, energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä.
 

Sen sijaan, että jätemateriaali päätyisi kaatopaikoille tai poltettavaksi, se voidaan kierrättää, korjata, uudelleenkäyttää tai jalostaa uusiksi tuotteiksi. Näin vähennetään jätteen loppusijoitusta, energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Yritysasiantuntija Tani Järvinen

Vantaan kaupunki haluaa olla mukana kiertotaloussiirtymän etulinjassa näyttäen suuntaa ja kannustaen mukaan muita toimijoita. Elinkeinopalveluiden koordinoima avoin kiertotalousklusteri kokoaa kaikenlaisia yrityksiä verkostoitumaan, jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan toisiltaan. Toiminta on maksutonta ja avointa kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille yrityksille.  

Tule mukaan toimintaan ottamalla yhteyttä erityisasiantuntija Panu Vuorimaahan (panu.vuorimaa@vantaa.fi), joka koordinoi Vantaan klusteritoimintaa.    

Teksti: Tani Järvinen, Laila Bröcker
Kuvat: Milja Veini

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 

Remeo Oy 

Rudus Oy 

Vantaan Energia 

Vierailulle Vantaan energiaan  

Ympäristöministeriön kiertotaloussivut