Uusi hanke kehittää kuntien ja yritysten välistä ilmastoyhteistyötä

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Vantaalla, Keravalla ja Järvenpäässä on käynnistynyt ympäristöministeriön rahoittama yhteistyöhanke, jossa kehitetään kuntien ja alueella toimivien yritysten välistä ilmastoyhteistyötä.

Hankkeessa mukana olevilla kaupungeilla on asetettuna ilmastotavoitteita, jotka tähtäävät alueen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tavoitteiden saavuttaminen kuitenkin edellyttää, että kaupungin lisäksi alueen muut toimijat kuten yritykset aktivoituvat ja innostuvat ilmastotyöstä.

Hankkeen aikana selvitetään minkälaista yritysyhteistyötä Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupungeissa nykyisin tehdään ja miten ilmasto näyttäytyy yhteistyössä. Tärkeä ulottuvuus on myös selvittää alueen yritysten näkökulmaa: esimerkiksi minkälaisia toiveita yrityksillä on kunnan suuntaan ja miten kunta voisi konkreettisesti tukea yritysten ilmastotyötä. Hankkeessa pilotoitavan ilmastoyhteistyön mallin on tarkoitus parantaa alueella toimivien yritysten ilmastotyön edellytyksiä. Taustalla on pyrkimys alueen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Muista rahoituksen saaneista hankkeista voit lukea ympäristöministeriön sivuilta.

Kiinnostuitko? Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Heta Itämäki
heta.itamaki(a)vantaa.fi
+358 40 6315 686

Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö