Talent Vantaan Bridging Talent For Future -webinaarisarja auttaa yrityksiä kehittymään

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Talent Vantaa järjestää syksyn ja kevään aikana Bridging Talent for Future -webinaarisarjan, jossa tarjotaan tukea yrityksille toimintansa kehittämiseen. Aiheina webinaareissa ovat kasvu ja kansainvälistyminen, rekrytoinnit, kansainvälisen työntekijän integrointi osaksi työyhteisöä ja yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen. Näistä aiheista ensimmäistä, eli kasvua ja kansainvälistymistä, käsiteltiin 21.10. järjestetyssä Kasvu ja kansainvälistyminen -webinaarissa.

Kansainvälistyminen vaatii kulttuuriosaamista

Joukko yrityksiä kerääntyi kuulemaan Talent Vantaan ja Johtajuustaito.fi:n järjestämää yrityswebinaaria koskien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Webinaaripuhuja Kari I. Mattila johdattelikin alkupuheenvuoron jälkeen osallistujat kohti aihepiiriä kertoen osaamiskeskeisestä osaajien etsimisestä sekä kansainvälistymisen vaatimasta kulttuuriosaamisesta. Kari on työskennellyt monien eri kulttuurien parissa ja hän on muun muassa vienyt koulutuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Karille ovat tuttuja Kiinan, Brasilian, Venäjän lisäksi monen muun alueen markkinat ja hän tuntee mitä erilaisten kulttuurien parissa työskennellessä pitää ottaa huomioon sekä mitä kansainvälistyminen vaatii. Kari peilasikin käsittelemiään aiheita tiedon lisäksi omiin ja muiden yritysten kokemuksiin, mikä loi keskusteluun ja käsiteltyihin aiheisiin mielenkiintoista konkreettista näkökulmaa.

Webinaarissa kävi ilmi, että osaamiseen liittyy erilaisia tulkintoja eri kulttuureissa. Siksi osaajia etsittäessä yrityksen on hyvä tiedostaa minkälaista osaamista käytännössä haluaa. Eri maiden välillä saattaa olla suuria eroja odotuksissa osaamiseen liittyen ja erilaisia tulkintaeroja saattaa löytyä yllättävistäkin asioista.

Kansainvälistymiseen liittyen Kari kertoi osallistujille verkostojen tärkeydestä. Jos yritys haluaa kansainvälistyä, on rakennettava verkostot kohdemaahan. Esimerkiksi Kauppakamari ja Rotary sekä monet muut järjestöt mahdollistavat yhteyksiä eri kohdemaihin. Myös sosiaalisen median kautta on mahdollista löytää erilaisia verkostoja sekä Business Finlandin maa- ja toimialaraportit antavat vinkkejä eri alueilla toimimisesta. Samoin oppilaitoksista voi löytyä apua verkostojen ja paikallisen kulttuurin osaajien löytämiseen. Väyliä on monia ja taustatyötä vaaditaan yritykseltä.

Tavoitellessa kasvua ja laajentaessa toimintaa ulkomaille saattaa yrityksessä tulla ajankohtaiseksi palkata palvelukseen ulkomaalaistaustaisia kohdemaan kulttuurin tuntevia kansainvälisiä osaajia. Kari painotti webinaarissa, että kansainvälistyminen ja ulkomaalaistaustaisten osaajien integrointi työyhteisöön vaatii ennen kaikkea kulttuuriosaamista.  Jokaisessa yrityksessä on oma toimintakulttuurinsa ja tapa toimia, ja kulttuuri vaatiikin jatkuvaa kehittämistä ja sen johtamista. Ei ole olemassa meidän tai heidän kulttuuria, vaan yrityksen tulee pyrkiä rakentamaan yhteistä toimintatapaansa. Työyhteisön kulttuuriin liittyvät asiat on syytä huomioida eri kulttuureista tulevia osaajia rekrytoidessa. Huonosti johdettu ja hallittu kulttuuri voi pahimmassa tapauksessa johtaa ongelmiin työyhteisössä.

”Työyhteisössä pitää tehdä jatkuvasti yhdessä töitä työyhteisön kulttuurin kehittämiseksi. Kun organisaatioon tulee uusi työntekijä, kulttuuri ei ole vain työyhteisön johdon määräys, vaan kulttuuri on koko työyhteisön yhteinen asia. Sitä pitää porukalla jumpata, keskustella siitä ja tehdä valintoja eri asioista huomioiden kaikki työyhteisön jäsenet”, kertoi Kari osallistujille aiheeseen liittyen.

Kansainvälisen taustan työntekijä tuo yritykselle monia kilpailuetuja

Kansainvälisellä osaajalla on parhaimmassa tapauksessa nopeuttava vaikutus yrityksen tähdätessä uusille kohdemarkkinoille. Webinaarissa tuotiinkin esille kansainvälisen osaajan palkkaamisen luomia mahdollisuuksia yrityksen kasvulle. Löytäessä oikeanlaisen osaajan voi yritys saada osaavan tekijän lisäksi parhaimmassa tapauksessa uusia oikeita kontakteja kohdemaahan sekä merkittävän kilpailuedun. Kansainvälisen osaajan tuntemus kulttuurista voi olla valtava etu yritykselle ja se mahdollistaa monien kulttuuristen ansojen välttämisen. Osaajan kielitaito ja tausta maasta ovat kuitenkin vasta ensiaskel ja rekrytoitaessa on syytä perehtyä rekrytoitavaan henkilöön syvällisesti oikeanlaisen osaajan löytämiseksi.

”Kansainvälinen osaaja rakentaa yrityksenne brändiuskottavuutta, kun työntekijälle on asetettu selkeä rooli”, webinaarissa esitettiin kansainvälisen osaajan luomiin mahdollisuuksiin liittyen.

Lisäksi Kari toi esille paikallistuntemuksen tuomia mahdollisuuksia markkina-analyysin suorittamisessa. Kansainvälisen osaajan verkostot voivat olla elintärkeitä tiedon saamisessa ja uuden markkinan analysoinnissa. Paikallistuntemus auttaa myös tunnistamaan avautuvia mahdollisuuksia ja mahdollisia rajoitteita, jotka saattavat vaikuttaa markkinoille menoon.

Ensimmäisen webinaarin päätyttyä osa yrityksistä osallistuu vielä yrityskohtaiseen sparraukseen, jossa yritykset saavat sparrausta ajankohtaisiin haasteisiinsa tai toimintansa kehittämiseen liittyen. Ensimmäisen webinaarin jälkeisissä sparrauksissa keskitytään webinaariaiheen tapaan kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan kasvun mahdollistaviin haasteisiin.

Tulevissa webinaareissa yrityksille tukea muun muassa rekrytointeihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Talent Vantaan ja Johtajuustaito.fi:n järjestämät webinaarit ovat vasta aluillaan ja edessä on vielä monta mahdollisuutta osallistua mukaan. Joulukuussa järjestettävässä Tukea rekrytointiin -webinaarissa käsitellään muun muassa rekrytointiprosessin tehostamista, rekrytointeja ulkomailta, kansainvälisten osaajien löytämistä kotimaasta sekä muita aiheita yritysten rekrytoinnin tukemiseksi. Samoin webinaarin jälkeen annetaan yrityskohtaista tukea rekrytointiin sparrauksissa.

Ilmoittautuminen on auki kaikkiin tuleviin webinaareihin – merkitse päivämäärät kalenteriisi ylös ja ilmoittaudu mukaan ajoissa!

1.12.2021 klo 9-11 Tukea rekrytointiin -valmennuswebinaari

2.2.2022 klo 9-11 Kansainvälisen osaajan integrointi työyhteisöön

23.3.2022 klo 9-11 Yrityksen nykyisen työvoiman osaamisen kehittäminen