Myyrmäen suuralueen yritykset haluavat vähentää päästöjä ja edistää digitalisaatiota

Uutinen

Myyrmäen suuralueella toimiville ravintola-, hyvinvointi-, henkilökuljetus- ja luovien alojen yrityspäättäjille tehtiin tammikuussa kysely pandemian vaikutuksista yritystoimintaan ja selvitettiin yritysten neuvonta- ja tukipalveluiden tarpeita. Kyselyyn osallistui 200 yrittäjää tai yrityksen johtoon kuuluvaa henkilöä, pääosin mikro- ja pk-yrityksistä eri puolilta Myyrmäen suuraluetta.

Kuva Myyrmäestä, kuvassa graffiteja ja myyrmäkitalo.

Puoleen yrityksistä pandemia vaikuttanut negatiivisesti

Koronapandemia on kurittanut kyselyyn osallistuneita yrityksiä vaihtelevasti. Vastaajista puolet kertoi pandemian vaikuttaneen yrityksen toimintaan negatiivisesti, 40%:iin vastaajista pandemialla ei ole ollut vaikutusta ja 10% kertoi positiivisesta vaikutuksesta.  Yrityksistä 64% ei ole saanut apua pandemiasta selviytymiseen, 26% on saanut taloudellista apua Business Finlandilta, 11% Vantaan kaupungilta ja 5% muualta.

Kaksi kolmasosaa yrityksistä ei koe tarvitsevansa lähitulevaisuudessa tukea pandemian takia, mutta toisaalta 90% henkilökuljetusalan ja 50% luovien alojen yrittäjistä vastasi tarvitsevansa tukea kuluvan vuoden aikana. Tuen tarve on ensisijaisesti taloudellista, esim. maksujen siirtoa tai rahan tarvetta kassaan tai lainanmaksuun. Varsinaisen koronatuen lisäksi muuta apua osaamisen tai liiketoiminnan kehittämiseen koki tarvitsevansa noin viidennes vastanneista, erityisesti Myyrmäessä toimivista yrityksistä.

Tuki- ja neuvontapalveluiden käyttö rahoitusasioissa on vähäistä

Vantaalla toimiville yrityksille tarjolla olevista neuvonta- ja tukipalveluista parhaiten tunnetut ja käytetyt palvelut liittyvät yrityksen perustamiseen, henkilökunnan palkkaamiseen ja erilaisten lupien hakemiseen. Yrityksen perustamiseen liittyviä neuvontapalveluita oli käyttänyt 26%, henkilökunnan palkkaamiseen 16% ja lupien hakemiseen 29% vastaajista.

Rahoitusasioihin liittyviä tuki- ja neuvontapalveluita oli käyttänyt vain 11%  kyselyyn vastanneista. Rahoitusneuvontapalveluiden olemassaolosta tiesi 29% yrityspäättäjistä.

Liiketoiminnan yleiseen kehittämiseen tai omaan tuote- ja palvelukehittämiseen on käytetty ulkopuolista apua vain vähän.  Vastanneista 13% on hyödyntänyt liiketoiminnan kehittämispalveluita, ja tuote- ja palvelukehitykseen tarjolla olevia tukipalveluita 6%. Oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia tunnetaan heikosti ja vastaajista vain parikymmentä on tehnyt TKI-yhteistyötä Vantaalla toimivien Metropolia tai Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.

Palveluyritysten toimitilojen tärkein kriteeri on sijainti

Kyselyssä selvitettiin myös yritysten toimi-, liike- ja varastotilojen tarpeita sekä kiinnostusta yhteistyöskentely- eli co-working-tiloja kohtaan. Kyselyyn vastanneilla yrityksillä ei ole tällä hetkellä erityisiä tiloihin liittyviä muutostarpeita. Jos uusia tiloja tarvittaisiin, olisi ehdottomasti tärkein kriteeri sijainti. Huomattavasti vähemmän tärkeinä tekijöinä pidettiin esimerkiksi uusien tilojen kustannuksia tai viihtyisyyttä. Sijainnin merkityksen korostuminen on ymmärrettävää, sillä leijonanosa vastaajista on kuluttajia palvelevia yrityksiä.

Myyrmäen suuralueella halutaan vähentää päästöjä ja edistää digitalisointia

Hieman yli puolet vastaajista arvioi liikevaihdon, kannattavuuden ja tuote- ja palvelutarjooman kasvavan 2022 aikana.

Hieman alle puolet yrityksistä suunnittelee panostavansa päästöjen vähentämiseen ja omien palveluiden ja tuotteiden digitalisoimiseen lähitulevaisuudessa. Neljä kymmenestä suunnittelee yrityksen omien prosessien digitalisointia.

Yritysten tarpeisiin halutaan vastata aidosti

”Myyrmäen suuralueella tehdyn kyselyn tulokset pääsevät hyötykäyttöön”, toteaa projektipäällikkö Maarit Haavisto-Koskinen, joka on hankkeen projektipäällikkö Vantaan elinkeinopalveluista. ”Kyselyn tulokset täydentävät erinomaisesti tuloksia, joita saimme helmikuun aikana järjestetyissä työpajoissa. Selvitimme Myyrmäen suuralueella toimivien luovien alojen, henkilökuljetus-, hyvinvointi- ja ravintola-alan yritysten neuvonta- ja tukitarpeita tarkemmin. Työpajoissa mietittiin yrittäjien kanssa myös ratkaisuehdotuksia.”

Hankkeen voimin työstetään seuraavaksi yrityskyselyn ja työpajojen löydöksiä yhdessä muiden BusinessVantaa-kattobrändin alla toimivien organisaatioiden eli YritysVantaan, Vantaan Yrittäjien, Helsingin seudun kauppakamarin ja Yrityskummien kanssa. Myös hankekumppaneilla, Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoululla on kehitystyössä tärkeä rooli, sillä niiden tarjoamat yhteistyömahdollisuudet vantaalaisille yrityksille halutaan tuoda nykyistä paremmin tarjolle.  

Vantaan kaupungin teettämä kysely on osa EU-rahoitteista My Business Hub – kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja -hanketta.  Kaupungin lisäksi hankkeessa ovat mukana Metropolia ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampus sekä Laurea ammattikorkeakoulu. 

My business Hub -hankkeen logot: Vantaa, Laurea, Euroopan alukehitysrahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Lisätietoja

Maarit Haavisto-Koskinen

Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut
Projektipäällikkö
040 195 1162 maarit.haavisto-koskinen@vantaa.fi

Avainsanat

MyyrmäkiBusiness Vantaa