Myyrmäen suuralueen yrittäjät uskovat yhdessä tekemiseen

Uutinen

Joukko Myyrmäen suuralueella toimivia hyvinvointi-, henkilökuljetus- ja luovien alojen yrityksiä sekä ravintoloitsijoita kokoontui helmi-maaliskuussa työpajoihin pohtimaan oman toimialansa haasteita ja ongelmia. Työpajoissa tuli esiin monia, niin ulkoisia kuin sisäisiäkin tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan ja menestykseen. Yhdessä ideoitiin haasteisiin myös ratkaisuja.

Ihmiset katselevat seinämaalausta Myyrmäessä.

Myyrmäen suuralueella on paljon luovan alan yrityksiä

Yllättäen alkanut ja pitkään kestänyt pandemia on näyttänyt raadollisella tavalla kuinka yrityksestä itsestään riippumattomat tekijät voivat vaikuttaa rajustikin yrityksen toimintaan. Yllättävät muutokset toimintaympäristössä luovat yrittäjien mielissä muutenkin epävarmuutta tulevaisuuteen.  

Henkilökohtaista neuvontaa kaivataan

Ulkoisia haasteita on monenlaisia. Ravintola-alalla on jälleen töitä, mutta luotettavan ja juuri omalle yritykselle sopivan henkilökunnan löytäminen koetaan tällä hetkellä vaikeaksi. Pienille yrityksille kilpailutukset ja sopimuskäytännöt ovat usein haasteellisia ja esimerkiksi lakipalveluiden ostamiselle on kynnys, koska asiantuntijapalvelut ovat hinnakkaita. Työpajoissa tuli myös esiin, että kommunikointi Vantaan kaupungin kanssa koetaan toisinaan sekavaksi ja että yrittäjien arvostamisessa olisi parantamisen varaa. 

Internet on tietoa pullollaan ja yrityksille tarkoitettuja neuvonta- ja tukipalveluita tarjoavia organisaatioita on olemassa, mutta juuri oikean ja yritykselle sillä hetkellä tarpeellisen tiedon löytäminen voi olla hankalaa tai liikaa aikaa vievää. Yrittäjät kaipaavat henkilökohtaista neuvontaa ja yhtä neuvontapistettä, josta apu löytyy heti tai josta ohjataan oikeaan paikkaan.

Yrittäjä – kaikkien alojen superosaaja?

Moni työpajan osallistujista on yksinyrittäjä. Yrityksen pyörittämisessä tarvitaan monenlaista osaamista, mutta yksi henkilö ei voi olla kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla asiantuntija ja aika on kortilla. Moni yrittäjä tuntee tarvetta kehittää  omaa markkinointiosaamistaan ja yllättäviin it-ongelmiin kaivataan edullista, nopeasti saatavilla olevaa asiantuntija-apua. It-ongelmat eivät läheskään aina ole erityisen kinkkisiä, vaan apua tarvitaan vaikkapa sähköpostiohjelman asentamisessa tai sometilin perustamisessa.

Oma jaksaminen on avainasemassa. Pienen yrityksen omistaja on tottunut kantamaan suuren vastuun ja jaksaa ”yrittäjän on jaksettava” -asenteella eteenpäin, mutta  ajankäytön hallinta ja ylipäätään oman työn johtaminen koetaan myös uuvuttavaksi. Työkavereistakaan ei ole yksinyrittäjälle apua. 

Yhteisössä on voimaa

Työpajoissa mietittiin haasteisiin ja ongelmiin yhdessä myös ratkaisuehdotuksia. Todettiin, että vertaistuki on tärkeää ja että saman alan yrittäjien kanssa kannattaa verkostoitua, sillä oman alan yrittäjä voi olla yhteistyökumppani, ei vain kilpailija. Hyvinvointialan työpajassa tuli lisäksi esiin, että myös muunlaisia palveluita tarjoavien yrittäjien kannattaa tehdä yhteistyötä. Pandemia-aikana esimerkiksi kampaajat ja fysioterapeutit ovat tehneet kotikäyntejä, ja olisi kätevää, jos asiakkaat pystyisivät jatkossa varaamaan erilaisia palveluita "yhden luukun" -periaatteella. 

Oppilaitosyhteistyö on mahdollisuus

Oppilaitoksilta kaivataan varsinaisten tutkinto-opintojen lisäksi lyhyitä ja käytännönläheisiä minikursseja, joiden avulla kiireiset yrittäjät voivat parantaa esimerkiksi markkinointiosaamistaan.  Pohdittiin voisiko opiskelijoita hyödyntää it-kysymyksissä. 

Löytyisikö Myyrmäen alueelle yhteinen it-talkkari, jolta saisi ostopalveluna apua
niin pieneen kuin suureen it-haasteeseen?

työpajassa syntynyt idea 

Laurean ja Metropolian edustajat kertoivat, että opiskelijoiden osaamista voi hyödyntää ehdottamalla oman yrityksen kehittämishaastetta vaikkapa lopputyön aiheeksi tai kurssitehtäväksi. Oppilaitoksen oman asiantuntijan valvonnassa tehtävät opiskelijatyöt saa yleensä nimelliseen hintaan. Opiskelijoille kannattaa tarjota myös harjoittelupaikkoja.

Oppilaitosten kanssa voi tehdä myös haasteellisia kehittämisprojekteja. Henkilökuljetusalan työpajassa syntyi mielenkiintoisia ajatuksia tki-projektien (TKI = tutkimus, kehitys, innovaatio) aihioiksi. Kuljetusalalla on myös tarpeen hyödyntää data-analytiikkaa, ja ympäristöä säästävien teknologioiden soveltaminen on potentiaalinen teema oppilaitosyhteistyöhön.

Yrityspalveluiden kehittäminen jatkuu

Myyrmäen suuralueella toimivien yritysten työpajat järjesti Vantaan elinkeinopalvelun koordinoima EU-rahoitteinen My Business Hub - kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja -hanke. Hankkeessa ovat mukana Vantaan kaupungin lisäksi Metropolia amk ja Laurea amk. Työpajat suunnitteli ja fasilitoi Laurean asiantuntijat.

Vantaalaisille yrityksille suunnattujen neuvonta- ja tukipalveluiden kehittämistyö jatkuu kevään aikana työpajoissa, joihin My Business Hub -hanketiimi kutsuu yrityspalveluiden tarjoajia kuten  YritysVantaan ja yrittäjien omat yhdistykset, Vantaan Yrittäjät ja Helsingin seudun kauppakamarin. Hankkeen tehtävänä on varmistaa, että nykyiset palvelut löydetään entistä paremmin ja tarpeen mukaan muotoillaan uusia palveluita.

Tutustu My Business Hub - kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja -hankkeeseen

My business Hub -hankkeen logot: Vantaa, Laurea, Euroopan alukehitysrahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020