Myyrmäen Garageissa ratkotaan kohtaanto-ongelmia

Uutinen

Tervetuloa Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksella järjestettävään tapahtumaan, joka kokoaa yhteen Big Flash -hankkeen yritykset, asiantuntijat ja opiskelijat.

Keynote -puheenvuoro
Mika Vainio, CMO, GIM Robotics
Kenttä- ja palvelurobotiikan tuomat muutokset palveluiden kehittämisessä

Paneelissa keskustelemassa Miikka Jokinen, Joni Pajarinen ja Elisa Utriainen ja Mika Vainio.

15.9. Panelistit 2022 Kick Off tilaisuus

Panelistit Mika Vainio, Elisa Utriainen, Miikka Jokinen, Joni Pajarinen

Big Flash -hankkeen syksyn 2022 Kick Off -tilaisuudessa tutustutaan hankkeen toimintaan ja keskustellaan robotiikasta tänään ja huomenna. Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan!

Älykästä ja vihreää teknologiaa kehitetään Myyrmäessä

Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksen tiloissa tapahtuu monenlaista älykkääseen ja vihreään teknologiaan liittyvää kehittämistoimintaa.  

Perinteisten luokkahuoneiden lisäksi kampukselta löytyy paljon muutakin. Yritysten kannalta mielenkiintoisia ovat Garage-työtilat, jotka on tarkoitettu opiskelijoiden, Metropolian asiantuntijoiden ja yritysten kohtaamispaikoiksi ja yhteiskehittämisalustoiksi.  

 

Lehtori Antti Liljaniemi on ollut kehittämässä Garageissa tapahtuvaa toimintaa niiden alusta  saakka.  

 

Garage –konsepti perustettiin tarjoamaan yrityksille, Metropolian asiantuntijoille ja opiskelijoille konkreettinen kohtaamispaikka, jossa on resurssit ja laitteisto kokeiluiden ja kehittämisprojektien toteuttamiseen. 

Antti Liljaniemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Myyrmäen kampuksella toimii tällä hetkellä kaksi Garagea.

Robo Garagessa keskitytään robotiikkaan sen kaikissa muodoissa (teollisuusrobotiikka, kobotiikka, mobiilirobotiikka ja muu uusi robotiikka) sekä niiden käyttöä tukevan digital twin –teknologian kehittämiseen. AIoT Garagessa kehitetään  IoT -pohjaista tiedonkeruuta ja kerätyn datan hyödyntämistä tekoälyn sekä koneoppimisen keinoin. 

Garaget ovat kaikille avoimia yhteisiä oppimistiloja, joissa opiskelijat ja yritykset voivat kehittää ja syventää osaamistaan. Toimintaa voisi verrata vaikkapa kirjastoon, jossa lukemalla voi oppia aina lisää. Garageissa oppiminen tapahtuu tekemisen kautta.

Robo Garagea avaamassa Tarja Hammarberg, Mikko Uuskoski, Liisa Åström ja Kimmo Viljamaa

Garageissa ratkaistaan kohtaanto-ongelmaa 

Metropolian Garageissa ratkaistaan uusiin teknologioihin liittyvää kohtaanto-ongelmaa.  Kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan sitä, että työnhakijalla ei ole sellaista osaamista mitä yritykset tarvitsevat. Näin saattaa olla myös ammattikorkeakouluista valmistuvien opiskelijoiden kohdalla.  

Yritysten käyttämät uudet teknologiat kehittyvät nopeammin kuin oppilaitoksilla on mahdollista kehittää koulutussisältöjään. Niinpä opintojen aikana hankittu osaaminen ei aina vastaa yritysten osaamistarvetta.  

Yritysyhteistyö on tärkeää koulutuksen kehittämisen kannalta. Garage–toiminnalla vahvistetaan ammattikorkeakouluopintojen sisältöjen ajantasaisuutta ja työelämävastaavuutta.  

Toisaalta yritykset eivät aina tiedä mitä kaikkea korkeakouluissa opiskellaan ja minkälaista kehittämistoimintaa niissä tehdään. Osallistumalla oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön yritykset saavat tietoa ammattikorkeakoulun toiminnasta ja niillä on osaltaan mahdollisuus vaikuttaa koulutussisältöihin.   

Yhteistyön tehostaminen ja verkostomainen toiminta hyödyttää yrityksiä, oppilaitoksia ja opiskelijoita. Kun opintojen työelämävastaavuus paranee, yritykset saavat helpommin tarvitsemaansa osaavaa henkilöstöä.

Antti Liljaniemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Big Flash -hanke edistää uusien teknologioiden käyttöön ottamista

Big-Flash - kestävästi kohti kilpailukykyä on Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Vantaan elinkeinopalveluiden toteuttama hanke, jossa  edistetään uuden teknologian käyttöön ottamista yrityksissä.

Hankkeessa toteutetaan 122 yrityslähtöistä projektia, järjestetään verkkokoulutusta, kehitetään Metropolian Myyrmäen kampuksen Garage -tilojen toimintaa ja edistetään yritysten verkostoitumista ARI -verkostoon. 

Lisätietoja

Laila Bröcker

Vantaan kaupunki
Projektipäällikkö
+358401932177 laila.brocker@vantaa.fi