Kasvu- ja elinvoimaohjelmalla vauhtia työllisyyden, osaamisen, ja kaupungin vetovoiman kehittämiseen

Uutinen

Vantaa on julkaissut toimenpideohjelman kaupungin kasvun ja elinvoiman kehittämiseksi. Kasvu- ja elinvoimaohjelma pyrkii rakentamaan Vantaasta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista ja elinvoimaista kaupunkia.

Korkeita rakennuksia sinistä taivasta vasten.

Elinvoiman näkökulmasta Vantaan valtteja ovat sijainti- ja saavutettavuusetujen ohella kaupungin monipuolinen elinkeinorakenne sekä toimintaympäristön kansainvälisyys. Myös erityisiä haasteita on tunnistettu. Haasteet liittyvät erityisesti matalaan koulutustasoon ja teknologiseen kehitykseen, ​Vantaan houkuttelevuuden ja pitovoiman parantamiseen asumisessa ja yritystoiminnassa, elävän kaupunkikuvan ja -kulttuurin lisäämiseen, sekä työpaikkarakenteeseen, jossa tulisi huomioida erityisesti korkean osaamisen ja kansainvälisen yritystoiminnan työpaikkojen kasvattaminen​. Haasteet liittyvät myös toimialojen teknologisiin ja rakenteellisiin muutoksiin esimerkiksi kaupan, logistiikan ja teollisuusuuden osalta. ​Lisäksi kaupunkimme kansainvälisen väestön työllistyminen ja osaamisen kehittäminen vaatii huomiota. ​ 

Näihin haasteisiin Vantaa lähtee vastaamaan yhteensä 21:llä toimenpiteellä, jotka keskittyvät:  

  • työpaikkojen luomisen edellytysten parantamiseen ja työllisyyden nostamiseen Vantaalla 
  • vantaalaisen osaamisen kehittämiseen 
  • Vantaan veto- ja pitovoiman parantamiseen niin yritysten kuin asukkaiden näkökulmasta. 

Kasvu- ja elinvoimaohjelmassa määritetään tarkemmin myös yrittäjyyden edistämiseen käytetyt keinot ja tavoitteet. Yksi konkreettinen esimerkki toimenpiteistä on yrityspalveluiden palvelulupaus: lupaamme, että yritysten asiat otetaan käsittelyyn 48 tunnin sisällä ja yrityksiä pidetään ajan tasalla asian etenemisestä. Palvelulupaus pitää sisällään sekä nopean vastaamisen ja asian vireille saattamisen että pyrkimyksen hoitaa yrityksen tarvitsema palvelu mahdollisimman nopeasti.  

Kasvu- ja elinvoimaohjelma toteuttaa osaltaan kaupungin Innovaatioiden Vantaa -strategiaa 2022–2025. Ohjelman laadintaan ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat, yrittäjäjärjestöt, vantaalaiset yritykset ja muut sidosryhmät laajasti. 

Tutustu koko ohjelmaan ja sen toimenpiteisiin.

Avainsanat

Business VantaaStrategia