Kasvu- ja elinvoimaohjelma 2022 – 2025

Vantaan Kasvu- ja elinvoimaohjelma pyrkii rakentamaan Vantaasta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista ja elinvoimaista kaupunkia. Ohjelma keskittyy työpaikkojen luomisen edellytysten parantamiseen ja työllisyyden nostamiseen Vantaalla, vantaalaisen osaamisen kehittämiseen, sekä Vantaan vetovoiman parantamiseen niin yritysten kuin asukkaiden näkökulmasta.

Kasvu- ja elinvoimaohjelman laadintaan ovat osallistuneet kaupungin eri toimialat, yrittäjäjärjestöt, vantaalaiset yritykset ja muut sidosryhmät laajasti. Ohjelmassa määritetään tarkemmin myös yrittäjyyden edistämiseen käytetyt keinot ja tavoitteet. Kasvu- ja elinvoimaohjelma toteuttaa osaltaan kaupunkimme Innovaatioiden Vantaa -strategiaa 2022–2025.

Ohjelman kolme kärkiteemaa ovat:

1. Jatkuvaa oppimista ja ennakoivaa osaamista

2. Työpaikkoja ja yrittäjyyttä

3. Monipuolista veto- ja pitovoimaa ja viihtyisyyttä

Kärkiteemoihin ja niitä edistäviin toimenpiteisiin voit tutustua tarkemmin alla. 

Jatkuvaa oppimista ja ennakoivaa osaamista

Vantaa valittiin vuonna 2021 Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi. Tämä valinta kuvastaa viime vuosina tehtyä työtä Vantaalla, missä osaaminen ja innovaatiot on valjastettu erityisesti kaupunkilaisten hyväksi. Vantaan erityinen vahvuus on ollut kyky kehittää sosiaalisia innovaatioita ihmisiltä ihmisille sekä pyrkimys osallistavaan innovaatiotoimintaan. Onnistumisista ja edistyksestä huolimatta Vantaalla on vielä tehtävää sen eteen, että kaupunki, yritykset ja asukkaat pystyvät mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään uusia innovaatiota ja osaamista

Kaksi henkilöä katsoo kiikareilla

Työpaikkoja ja yrittäjyyttä

Yksi Vantaan elinvoiman kasvattamisen merkittävimmistä pullonkauloista on osaavan työvoiman saatavuusongelmat. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien määrä on
kasvanut ja jäänyt korkealle tasolle (2022). Työvoiman saatavuuden lisäksi kohtaanto-ongelma on merkittävä ja tuottaa merkittävää haittaa kaupungin kasvulle,
kun työtä jää tekemättä. Kasvu- ja elinvoimaohjelman kautta pyritään osaltaan ratkomaan yhdessä tätä tekemättömän työn ongelmaa. Myös työhyvinvointia kehittämällä on mahdollista lisätä sekä hyvinvointia että työn tarjontaa.

Break Sokos Hotel Flamingo yövalaistuksessa.

Monipuolista veto- ja pitovoimaa ja viihtyisyyttä

Yksi keskeinen tekijä Vantaan tulevan elinvoiman kannalta on, että kaupunkiympäristöstä rakennetaan viihtyisä ja toiminnallinen sekä asukkaiden että yritysten näkökulmasta. Tämä edellyttää kaupungin vetovoima- ja pitovoimatekijöiden vahvistamista niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta.

Tutustu koko kasvu- ja elinvoimaohjelmaan

Lisätietoja

Kimmo Viljamaa

Vantaan kaupunki / kasvupalvelut
Elinkeinojohtaja
+358 40 769 6538 kimmo.viljamaa@vantaa.fi

Avainsanat

Business VantaaStrategia