DigiPoint-hankkeen loppujulkaisu Digitaalisuus, osaaminen ja työelämä - Kokonaisvaltaista tukea työllistymiseen on ilmestynyt!

Uutinen

Hankekokonaisuuden tavoitteena on ollut kehittää työnhakijoille sujuvia väyliä digialan työtehtäviin ja koulutukseen.

Kuvassa nuori henkilö tutkii robotiikkalaitetta

DigiPoint-hanke toteutettiin Turun, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungien sekä Metropolia- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen yhteistyönä nuorisotyön, työllisyyspalveluiden sekä koulutuksen sektoreilla ajalla 1.4.2020–31.5.2022.

DigiPoint-hankkeessa pyrittiin kehittämään työnhakijoille sujuvia väyliä digialan koulutukseen ja työelämään sekä vahvistamaan hakijoiden sosiaalisia valmiuksia ja työelämätaitoja. Hankkeen tavoitteet ovat työelämälähtöisten tarpeiden lisäksi jatkumoa aikaisempien työllistymistä edistäneiden 6Aika-hankkeiden kokemuksille ja tuloksille.

Julkaisu hyödynnettävissä työllistymistä edistävissä toiminnoissa - julkaisun löydät täältä Digitaalisuus, osaaminen ja työelämä – Kokonaisvaltaista tukea työllistymiseen

Hankkeen loppujulkaisu kokoaa yhteen hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja sekä hankkeen työn pohjalta esiin nostettuja toimenpide-ehdotuksia digialalle työllistymistä tukeviksi toimenpiteiksi. Julkaisun materiaaleja on siten mahdollista hyödyntää laajemmaltikin työllistymistä edistävissä toiminnoissa.

Loppujulkaisussa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Digitaalisen työympäristön vaatimukset
  • Osallisuuden tukeminen ja sen merkitys eri kohderyhmille
  • Asiakasohjaus ja moniammatillisuus
  • Opinto- ja uraohjaus edistää kokonaisvaltaista elämänhallintaa
  • Eritaustaiset ja erilaiset polut työelämään
  • Yritysyhteistyön eri muodot
  • Tulevaisuuden työ on jatkuvaa uuden oppimista

Lisätietoja

Mikko Turunen

Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut
Projektipäällikkö
043 826 8770 mikko.turunen@vantaa.fi

Avainsanat

OsallisuusOppiminenHankkeet