Vantaan kaupunkiympäristön toimialalle haetaan uutta apulaiskaupunginjohtajaa

Tiedote

Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan paikka on haettavana 20.8.–16.9.2021. Virka täytetään viimeistään vuoden 2022 alusta, sillä nykyinen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä jää eläkkeelle syyskuun 2021 alussa.

Tarjolla on monipuolinen ja mielenkiintoinen tehtävä: kaupunkiympäristön toimiala vastaa Vantaan kaupunkirakenteen ja ympäristön, katujen ja puistojen sekä toimitilojen ja kiinteistöjen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, hallinnasta ja hoidosta. Vantaa kasvaa edelleen voimakkaasti ja Vantaa kehittää juuri alkaneella valtuustokaudella voimakkaasti keskuksiaan. Tavoitteena on edistää uusien ja vanhojen keskustojen ja asuinalueiden kaupunkikehitystä ja asuinviihtyisyyttä. Lisäksi vuonna 2023 on tarkoitus tehdä hankepäätös Vantaan ratikan rakentamisesta. Mielenkiintoisia haasteita siis tule riittämään uudella valittavalla apulaiskaupunginjohtajalla.

Apulaiskaupunginjohtaja johtaa ja kehittää toimialaansa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Hän vastaa toimialansa tuloksellisuudesta, hallinnon, henkilöstön ja talouden kehittämisestä ja suunnittelusta sekä viestinnästä. Tehtäviin kuuluu myös sopimushallintaa sekä päätöksentekoa mm. irtaimen omaisuuden myyntiin, vuokra-asuntojen hankintaan ja perusparannushankkeiden suunnitelmiin liittyvissä asioissa. Tehtävään liittyy runsaasti seudullista, valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä, edunvalvontaa ja viranomaisyhteistyötä.

Tulevalta apulaiskaupunginjohtajalta edellytetään vahvaa käytännön kokemusta johtamisesta ja kaupunkiympäristön toimialalta. Eduksi luetaan suuren organisaation johtamiskokemus, strategia- ja talousosaaminen sekä kaupunkirakenteen kehittämisen tuntemus.

Hakuaikaa tehtävään on 16.9.2021 asti. Apulaiskaupunginjohtajaehdokkaiden haastattelut järjestetään syys-lokakuussa, ja valinta pyritään tekemään jo lokakuun lopulla kaupunginvaltuustossa. Virka täytetään viimeistään 1.1.2022 alkaen.

Lisätietoa apulaiskaupunginjohtajan hakuilmoituksessa vantaarekry.fi-sivulla.

Avainsanat

RekrytointiTyöpaikatHallinto