Projekt

I Vanda pågår en mängd olika projekt. Du kan filtrera projekten t.ex. efter storområden. fas, tjänst- och målgrupper.

Neuvova Vantaa

Projekt

Neuvova Vantaa är ett utvecklingsprojekt med många aktörer som syftar till att utveckla rådgivningstjänsterna för invandrare. Utvecklingsprojektet sammanför aktörer som ger rådgivning med låg tröskel och utvecklar stadens flerspråkiga rådgivnings- och informationstjänster.

Kunskap och delaktighet – barn och unga medverkar till en mer hållbar matkultur Öppnas i ett nytt fönster, länkar till en annan webbplats

Projekt

Syftet med projektet är att öka det procentuella deltagandet i måltiderna, minska måltidsservicens koldioxidavtryck och undervisa barn och unga om principer för en hållbar livsstil.