Usein kysytyt kysymykset

Tutustu yleisimpiin kysymyksiin ja vastauksiin liittyen kokeilutoimintaan!

Mikä on Testbed Vantaa -toiminnan tavoite?

Haluamme edistää yritysten kilpailukykyä tarjoamalla sujuvan yhteistyömallin kaupungin kanssa kehittämiselle. Avaamalla kaupungin ympäristöjä kokeilutoiminnalle edistämme innovaatioita osana kaupunkikehitystä.

Tarjoamme apua kehitystyöhön myös kokeilujen toteuttamisen jälkeen. Kokeilujen tavoitteena on kerätä kokemuksia, oppeja ja tietoa kehittämisen valintojen tueksi ja kehitystyön ohjaamiseksi. 

Kokeilujen tulokset ovat avoimesti saatavilla, mutta yritysten liikesalaisuudet eivät. 

Miten kokeilualustatoimintaan, testbed-toimintaan, pääsee mukaan?

Ilmoitamme kaikki urbaaniin ruokaan ja rakennettuun ympäristöön liittyvät kokeilumahdollisuudet tällä sivustolla (ks. avoimet haut), minkä lisäksi voit tehdä meille kokeiluehdotuksen täyttämällä yhteydenottolomakkeen (ks. ehdota kokeilua). 

Ketkä voivat hakea ja toteuttaa kokeiluja?

Kokeilutoimintaan voivat hakea eri kokoiset ja eri kehitysvaiheessa olevat kotimaiset ja kansainväliset yritykset. Lisäksi kokeiluja voidaan tehdä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatioiden kanssa (yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset jne.)

Mitä hyötyä yrityksille on kokeiluihin osallistumisesta?

Kokeilualustatoimintaan osallistuminen hyödyttää yrityksiä monella tavalla (yritysten palautteita)

 • lisää asiakasymmärrystä (suorat kontaktit käyttäjiin)  
 • helpottaa liikeideoiden skaalaamista 
 • mahdollistaa kokemuksen todellisista käyttöympäristöistä
 • nopeuttaa yritysten uusien ratkaisujen kehitysprosessia
 • tarjoaa yrityksille fasilitoidun kokeiluprosessin
 • tarjoaa yrityksille arvokkaita referenssejä
   

Mitä kriteerejä kokeilujen tulee yleensä täyttää?

 • kokeiltavalla ratkaisulla (tuote, palvelu) ja kokeiluun hakevalla toimijalla (yritys, TKI-toimija) on aito kehittämistarve
 • kokeiltava tuote/palvelu ratkaisee aidon haasteen tai tuo selkeän parannuksen verrattuna olemassa oleviin ratkaisuihin
 • kokeiltavalla ratkaisulla on liiketoiminta- ja skaalautumispotentiaalia
 • Vantaan kaupungilla on kokeiltavaan ratkaisuun liittyvä tieto- tai muu tarve sekä resurssit (henkilöstö ym.) mahdollistaa osaltaan kokeilun toteuttaminen

Kaupungin järjestämissä avoimissa innovaatiohaasteissa kriteerit määritellään aina erikseen haasteen avaamisen yhteydessä.

Mitä yritykseltä tai muulta kokeilijakumppanilta odotetaan?

Odotamme yrityksiltä ja muilta kumppaneiltamme selkeää kuvausta kokeiltavaksi toivottavan ratkaisun tavoitteista ja siitä, miten kokeilu palvelee yrityksen tuotekehitystä tai liiketoiminnan kehitystavoitteita. Jos ratkaisu päätyy kokeiltavaksi kaupungin tarjoamaan kehitysympäristöön, tulee kumppanin sitoutua kokeilun onnistuneeseen toteutukseen osoittamalla siihen riittävät henkilö- ja aikaresurssit.

Miten Vantaan kaupunki mahdollistaa kokeilut?

Kaupunki mahdollistaa kokeilut tapauskohtaisesti. Keinojamme osallistua kokeilujen toteutukseen ovat mm. oikean paikan tai palveluyksikön osoittaminen kokeilulle sekä kaupungin asiantuntijoiden ja henkilökunnan ja/tai asiakasryhmien osallistaminen kokeiluun. Avointen kokeiluhakujen yhteydessä meillä on usein mahdollisuus myös osallistua kokeilusta yritykselle tai muulle kumppanille aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunki hankkii kokeiluhauissa parhaiten menestyneet ratkaisut toteutettavaksi kokeiluina.

Miten kokeilusta syntyvät kustannukset katetaan?

Kokeiluja voidaan toteuttaa kustannusten kattamisen näkökulmasta kahdella tavalla:

 • kokeilun osapuolet huolehtivat itse heille syntyvistä kustannuksista, jolloin raha ei liiku osapuolten välillä, tai
 • kaupunki hankkii yritykseltä tai muulta kumppaniltaan kokeilun ja korvaa osin tai kokonaan kokeilusta kumppanille aiheutuvat kustannukset.

Mikä on kokeilun keskimääräinen ajallinen kesto?

Kokeilut kestävät tyypillisesti muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen tapauksesta riippuen.

Kenelle jäävät omistusoikeudet kehitettävästä ja kokeiltavasta ratkaisusta?

Vantaan kaupunki ja kokeilua ehdottanut kumppani (yritys, TKI-organisaatio) solmivat keskenään kokeilun toteutusta koskevan sopimuksen, jossa määritellään kokeiltavan ratkaisun (tuote, palvelu) immateriaalioikeudet. Oikeudet jäävät pääsääntöisesti kokeilun pääasialliselle toteuttajalle (yritys, TKI-organisaatio), jollei erikseen muuta sovita.

Mukaillen lainattu: https://testbed.helsinki/yleinen/usein-kysytyt-kysytyt-kysymykset/

Esimerkkejä kokeiluista

 

Blokgarden ja kaupunkiviljely palveluna

“Kasvualustan kierrätyksen kokeilu ilman hanketta olisi ollut hankalaa, eikä olisi toteutunut. Hankkeen piirissä oleminen on tuonut meille paljon tukea, osaamista, yhteyksiä ja näkyvyyttä.”​

– Tuomas Ilander, osakas, Blokgarden Oy ​

Fiksu Kalasatama

"Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelma ostaa pieniä (1000-8000e) kokeiluja, jotka tuovat innovatiivisia palveluja kaupunkilaisten käyttöön. Nopeilla kokeilujen ajatuksena on edistää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Ratkaisuja kokeillaan aidossa kaupunkiympäristössä muutaman kuukauden pituisen jakson ajan. Fiksu Kalasatama -hanke auttaa kokeilujen käynnistämisessä ja käyttäjien tavoittamisessa."
 

EKAT - Energiaviisaat kaupungit 

"Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tavoitteina oli nostaa hankkeessa mukana olevat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergiarakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa."

 

 

Sivusto on tuotettu osana 6Aika Kasvun ekosysteemit, kaupunki kokeilualustana hanketta, jota rahoittaa EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Vantaan logo, 6Aika-logo, Uudenmaan liiton logo, EU vipuvoimaa logo ja EU lippulogo

Lisätietoja

Susanah Aalto

Vantaan kaupunki / elinkeinopalvelut
Projektipäällikkö
040 186 0591 susanah.aalto@vantaa.fi

Avainsanat

HankkeetKehittäminenBusiness Vantaa