Yrittäjä! Älä huku tiedonhakuun – Vantaalla kaikki löytyy yhdestä osoitteesta

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotTyönantajatYritykset

Tavoitteena on menestyvä Vantaa, jossa yritykset kukoistavat ja kehittyvät.

Kuvassa YritysVantaan toimitusjohtaja Marketta Korhonen ja Vantaan kaupungin elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa.

YritysVantaan toimitusjohtaja Marketta Korhonen ja Vantaan kaupungin elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa muistuttavat yrittäjiä ja yrityksiä hyödyntämään kaupungin kattavaa asiantuntija-apua.

Business Vantaan kautta tavoitettavat asiantuntijat palvelevat kaikkia vantaalaisia yrityksiä, niin pieniä ja aloittavia kuin suuria toimijoitakin. Yrittäjille tarjotaan apua heitä askarruttaviin asioihin, kuten yrityksen perustamiseen, rekrytointiin, sijoittumiseen ja kehittämiseen liittyen.

- Vantaalla on paljon erilaisia palveluita yrittäjille. Kokoamalla nämä kaikki saman brändin alle pyrimme helpottamaan niiden löydettävyyttä ja näkyvyyttä, kertoo elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa.

Yksi palveluja tarjoavista tahoista on YritysVantaa eli Vantaan Uusyrityskeskus, joka antaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yrittäjyyttä suunnitteleville, kevytyrittäjille sekä jo toimiville vantaalaisille yrityksille.

-Neuvonta räätälöidään aina asiakkaan tilanteen mukaan, mutta tyypillisesti se käsittää kaikki ne asiat, mitä yrityksen perustaminen vaatii. Arvioidaan liikeideaa, autetaan liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, yrityksen talouslaskelmissa, rahoituksen ja starttirahan hakemisessa eli käydään läpi koko polku ideasta yrityksen rekisteröintiin ja yritystoiminnan aloittamiseen saakka, kuvailee toimitusjohtaja Marketta Korhonen.

- Tämän lisäksi meillä on monenlaisia yrittäjyyteen liittyviä tilaisuuksia, tapahtumia ja asiantuntijaklinikoita.

Huomionarvoista on myös, että Vantaa on erittäin kansainvälinen kaupunki. YritysVantaan asiakkaistakin maahanmuuttajataustaisia noin 42 prosenttia.

- Annamme yritysneuvontaa suomen, ruotsin ja englannin lisäksi myös kiinaksi, viroksi ja ranskaksi.

Kehittyminen ja kansainvälistyminen

Korhonen kertoo, että jo pidempään toiminnassa olleet yritykset kaipaavat usein apua esimerkiksi toiminnan kehittämiseen, rahoituksen hakemiseen tai omistajanvaihdokseen liittyviin asioihin.

- Henkilökohtaisen yritysneuvonnan lisäksi on tärkeää korostaa laajaa kumppanuusverkostoamme, jonka asiantuntemusta asiakkaidemme on mahdollista hyödyntää. YritysVantaan yhteistyöverkostoon kuuluu yli 60 jäsenyritystä ja muuta yhteistyötahoa.

Verkosto koostuu muun muassa pankeista, vakuutusyhtiöistä, tilitoimistoista ja yrityskauppojen asiantuntijoista, joiden kautta yrittäjä saa tarvitsemansa palvelut kaikkiin tilanteisiin. Myös YritysVantaan järjestämät maksuttomat omistajanvaihdos- ja juristiklinikat on koettu hyödyllisiksi.

Business Vantaa on mukana myös Kasvu Open -tapahtumassa sekä yrityskummitoiminnassa. Elinkeinojohtaja Viljamaa toteaa, että monille yrittäjille on käänteentekevää saada ympärilleen ihmisiä, jotka ovat aiemmin kokeneet samaa.

- Sekä Kasvu Open että yrityskummit ovat loistava mahdollisuus saada sparrausta ja näkemystä siitä, miten omaa yritystoimintaa voi kasvattaa ja kehittää, Viljamaa toteaa.

Hän nostaa esiin vielä Vantaan kärkiklusterit, joiden yhteistyössä on kysymys tiedon ja ideoiden jakamisesta.

- Parhaimmillaan ne voivat synnyttää Vantaalle aivan uudenlaista yhteistyötä yli toimialarajojen.

Niin ikään kansainvälistymiseen liittyvät kysymykset nousevat esiin aika ajoin.

- Meillä on erittäin hyvät yhteydet Finnveraan ja Business Finlandiin. Heidän kauttaan asiakkaamme voivat hyödyntää laajaa ulkomaille suuntautuvaa verkostoa, Viljamaa tähdentää.

Apua rekrytointiin ja palkkaamiseen

Business Vantaa tarjoaa konkreettista apua myös rekrytointiin: hakuilmoituksen tekemistä, sopivien kanavien valintaa ja hakijoiden alkukartoitusta. Avaimet käteen-periaatteellakin on mahdollista toimia, jolloin Business Vantaan asiantuntijat hoitavat rekrytointitilaisuuden ja sopivien hakijoiden alkukartoituksen. Maksutonta työnantajamielikuvan tarkistusta ja vinkkejä kehittämiseen on niin ikään tarjolla.

- Kauttamme saa apua myös palkkaamiseen liittyvien taloudellisten tukien, kuten palkkatuen ja työllistämisen Vantaa-lisän, hakemiseen. Näillä palveluilla yritämme madaltaa kynnystä ja riskiä uuden työntekijän palkkaamiseen erityisesti pienissä yrityksissä.

- Myös Talent Vantaan palvelut kannattaa muistaa, sillä he tavoittavat kansainväliset osaajat ja osaavat neuvoa heidän rekrytoinneissaan, Viljamaa mainitsee.

Toiminnalle sopivat tilat

Vantaan yritysalueet sijaitsevat metropolialueen keskellä, Suomen parhaiden liikenneyhteyksien varrella. Liiketiloja Vantaalta löytyy monenlaisia, kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin.

- Keskustat nykyaikaistuvat ja vanhat kaupunginosat uudistuvat. Kokonaan uudet alueet houkuttelevat palveluita, yrityksiä ja työvoimaa kaupunkiin.

Viljamaa kertoo, että suurin osa yrityksistä etenee itsekseen näillä markkinoilla, mutta apua sopivien paikkojen löytämiseen on saatavilla.

- Monesti apua tarvitaan, jos toimintaan liittyy joitakin erityiskysymyksiä tai luvanvaraista tekemistä, kuten vaikka elintarvikepuolella. Ja oma juttunsa on sitten tonttien ostamisessa ja uusien tilojen rakentamisessa. Silloin apuun rientävät kaupungin tonttiyksikkö ja rakennusvalvonta, Viljamaa summaa