TKI-tiekartta tukee Jokiniemen kampuksen kehittämistä ja kehityshankkeista viestimistä kaupungin sisällä

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYritykset

Jokiniemeen suunnitteilla olevan uuden kampuksen ja sen toimintojen kehittäminen halutaan tehdä koordinoidusti. TKI-tiekartan avulla tunnistetaan sopivat yhteistyökumppanit ja rahoitusohjelmat eri hankkeille ja viestitään hankkeista kaupungin eri yksiköiden välillä.

Ilmakuva Tikkurilasta

Vantaan Jokiniemeen rakentuvan kampuksen ympärillä yhteistyötä tehdään erilaisten aiheiden parissa. Jotta kampuksen kehittäminen sujuisi mahdollisimman jouhevasti, on kaupunki tuottanut yhteistyössä muiden kampuksen toimijoiden kanssa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekartan eli TKI-tiekartan.

Tiekartan tavoitteena on systematisoida TKI-kehitystyötä ja koota yhteen näkymää siitä, millaisia hankkeita ja hankerahoitusmahdollisuuksia Jokiniemen kampukseen liittyy.

– Jokiniemen kampus on yksi kaupungin kärkihankkeista ja siihen ohjataan paljon rahaa ja resursseja. Hanke koskettaa kaikkia kaupungin toimialoja ja jokaisella tapahtuu jotain. Meillä pitää olla työkalu, jolla viestimme toisillemme, mitkä tarpeet ovat, minkälaisia hankkeita lähdemme rakentamaan ja mitkä hankkeet toteutuvat. Se on hankeportfolion eli TKI-tiekartan tarkoitus, kertoo projektipäällikkö Susanah Aalto Vantaan kaupungin elinkeinopalveluista.

TKI-tiekartalla halutaan tukea erityisesti rahoitusten hakemista eri hankkeille sekä hankekokonaisuuden hallintaa.

– Tunnistettiin, että kampuskehitysprojekti on sopiva ja kiinnostava kehitysalusta laajemmalle TKI-yhteistyölle ja kehityshanketoiminnalle. On yleinen haaste, että hankkeiksi sopivista kehitystarpeista on vaikea saada kokonaiskuvaa ja olla ennakoivasti ja proaktiivisesti liikkeellä rahoituksen hakemisen suhteen, sanoo liiketoimintajohtaja Suvi Häkämies Gaia Consultingilta.

Tiekartta rakentuu hankeaihioiden ympärille

Tiekartalle on tunnistettu kuusi konseptia tai hankeaihiota, joiden ympärille tulevat hankkeet rakentuvat. Näitä ovat:

  1. Vantaan superkampuksen ennakointifoorumi
  2. Kampus startup-toiminnan keskuksena
  3. Kampus innovaatioalustana
  4. Tilat resurssiviisauden, kestävyyden ja kohtaannon ajurina
  5. Kampusalue vihreän siirtymän edistäjänä
  6. Uudet toimintamallit maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten koulutuspolkujen ja työllisyyden tukemiseksi

Tiekartassa jokaiseen hankekonseptiin on tunnistettu kaupungin rooli, hankkeen potentiaaliset kumppanit sekä siihen sopivat rahoitushaut. Rahoituksia on tunnistettu niin Euroopan unionin, Pohjoismaiden kuin Suomenkin tasolta. Osaa Vantaa voi hakea itse paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, osaan taas vaaditaan myös ulkomaisia kumppaneita.

Hankeaihiot ja niiden pohjalta kuvattu tiekartta ovat syksyn 2022 tilanteen mukaisia, eli pistemäinen kuva senhetkisestä tilanteesta. Tiekartta kehittyy käytön aikana.

– On avainasemassa, miten tätä tietoa käytetään, päivitetään ja pidetään yllä, Gaian Häkämies toteaa.

TKI-tiekartta tuokin Vantaalle lisää kyvykkyyttä ennakoida ja osallistua erilaisiin rahoitushakuihin ja eurooppalaiseen TKI-yhteistyöhön.

– On tärkeää, että Vantaa käsittelee aihetta strategisena kysymyksenä, Häkämies sanoo.

Rahoitusta ei kannata hakea rahoituksen vuoksi, vaan kehitystarpeen pitää kummuta oikeasta elämästä. Tätä tukemaan TKI-tiekartta on oiva työkalu.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekartta luotiin yhdessä kaupungin eri toimialojen, kampukselle tulevan oppilaitoksen sekä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.   Tiekarttaa taustoitettiin muun muassa haastatteluin ja sitä työstettiin kahdessa työpajassa. Vantaan tukena työssä oli Gaia Consulting.

Logot: Vantaan kaupunki ja Uudenmaan liitto