Korkean osaamisen klusterin Kick Off 19.1.2023

Uutinen

Kiinnostaako osaajapulan ratkaiseminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja osaamistarpeiden ennakointi, uuden teknologian käyttöön ottaminen? Tule kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä yritysten, oppilaitosten ja Vantaan elinkeinopalveluiden kanssa.
Korkean osaamisen klusterin Kick Off järjestetään 19.1.2023 kello 13.00 Sokos hotelli Vantaassa.

Korkea osaaminen Kick off 19.1.23. Panu Vuorimaa, erityisasiantuntija: "Tulevaisuuden haasteet ratkaistaan yhdessä tekemällä!"

Pohditteko yrityksessänne osaajapulan ratkaisemista, henkilöstön osaamistarpeen ennakointia, osaamisen kehittämistä tai uuden teknologian käyttöön ottamista?

Monille yrityksille nämä ovat ajankohtaisia kysymyksiä, joiden ratkaiseminen on välttämätöntä niin liiketoiminnan vahvistamisen kuin kilpailukyvyn kehittämisen kannalta.

Vantaan korkean osaamisen kärkiklusteri tarjoaa yrityksille mahdollisuuden luoda yhteistyöverkostoja oppilaitosten, Vantaan elinkeinopalveluiden ja muiden yritysten kanssa.

Oppilaitosyhteistyöllä vahvistetaan yritysten osaamisen kehittämistä, digitaalisten teknologioiden käyttöön ottamista ja osaamistarpeen ennakointia.

Verkostoituminen muiden yritysten kanssa tarjoaa mahdollisuuden ravistella ja haastaa omia ajatuksiaan ja altistaa parhaimmillaan suotuisille ja yllättävillekin kohtaamisille. Yhdessä tekeminen ja haasteiden ratkominen voi tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tukea verkostoon kuuluvien yritysten menestymistä.

Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut kutsuu teemoista kiinnostuneet ihmiset mukaan ja tarjoaa mahdollisuuden avoimeen vuorovaikutukseen ja uuden ideointiin.

Ilmoittaudu tämän linkin kautta Korkean osaamisen klusterin 19.1.2023 tilaisuuteen. 

Vieraile korkean osaamisen klusterin sivustolla